Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Випускні роботи бакаларів 2021

Випускні роботи бакаларів 2021

Випускні роботи бакаларів 2021.

В таблиці:

A – abstract, – реферат, In – вступ, – перелік посилань.

[table “33” not found /]

Приклад вступу.

Актуальність роботи. Зараз все більше уваги приділяється використанню електричних транспортних засобів (ЕТЗ) замість класичних транспортних засобів (ТЗ) з двигуном внутрішнього згорання, оскільки вони не шкодять довкіллю під час своєї роботи, економічно вигідніші за рахунок нижчої вартості електричної енергії порівняно з паливом. Основними недоліками ЕТЗ, в яких вони програють ТЗ з двигунами внутрішнього згорання, є дальність ходу та знос джерел живлення. Одним із шляхів рішення даних проблем є використання гібридних джерел живлення (ГДЖ), які складаються з суперконденсаторів (СК) та акумуляторних батарей (АКБ). При такій гібридизації поєднуються переваги обох джерел живлення, таких як висока питома потужність СК та високий питомий заряд АКБ. Однак на даний час не існує загальновизнаної стратегії керування ГДЖ, яка б забезпечувала найкращі умови роботи АКБ та СК й одночасно забезпечувала потрібне живлення навантаження в усіх режимах роботи. З вищесказаного слідує висновок, що проблема оптимізації алгоритмів керування під типові режими роботи ЕТЗ є актуальним питанням, вирішенню якого й присвячена дана робота.
Метою даного дипломного проекту є оптимізація алгоритму керування ГДЖ, яка полягатиме у налаштуванні коефіцієнтів регуляторів, виборі сталої часу та визначенні способу розрахунку заданого струму СК, для роботи в якості джерела живлення для тягового interior permanent magnet synchronous machine (IPMSM) призначеного для застосування в ЕТЗ.

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

AnnouncementEducational process, 2 semester

By the decision of the Administrative Council and the selection committee of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, the educational process for full-time and part-time higher education applicants will begin from February 01, 2021/22 academic year. University is in distant mode until 19.03.2022.

The last announcementsCenter for International Education