Освітня програма “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Звіт про наукову роботу за 2018 рік

Звіт про наукову роботу за 2018 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2018 рік. Вступ. Наукові дослідження у звітному 2018р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія складних багатовимірних електромеханічних систем”. Наукова робота кафедри була направлена на:

 • розробку виготовлення та експериментальні дослідження дослідного зразка тягового електроприводу електробусу;
 • розробку, виготовлення та дослідження експериментального стенду для дослідження алгоритмів керування гібридними джерелами живлення електричних транспортних засобів, а також напівпровідниковими DC-DC перетворювачами;
 • розробку та дослідження алгоритмів керування гібридними джерелами живлення та DC-DC перетворювачами;
 • розробку та дослідження алгоритмів векторного керування асинхронними двигунами, робастних та адаптивних до активних опорів статора і ротора;
 • дослідження методів енергоефективного керування моментом тягових двигунів змінного струму методом математичного моделювання та на експериментальних установках;
 • розробку та дослідження методів енергоефективного керування кутовою швидкістю асинхронних двигунів;
 • розробку та дослідження методів керування асинхронними двигунами з врахуванням кривої намагнічування;
 • розробку та дослідження алгоритмів керування двигунами та асинхронними генераторами методом математичного моделювання та на експериментальних установках, проведення порівняльного аналізу;
 • розробку електромеханічних систем тягового призначення;
 • розробку методів ідентифікації гармонічного складу трифазного струму та адаптивних систем керування паралельними активними фільтрами;
 • дослідження систем модального керування крановими механізмами поступального руху з врахуванням роботи підіймального механізму;
 • розробку методів оптимального керування синхронними двигунами з постійними магнітами;
 • розробку методів енергоефективного керування електромеханічними системами конвейєрів;
 • дослідження електромеханічних систем на сонові машини подвійного живлення.

У звітному році виконувалася одна науково-дослідна держбюджетна №2005р «Розробка енергоефективної електромеханічної системи електробусу на основі адаптивного векторно-керованого асинхронного електроприводу з акумуляторно-суперконденсаторним живленням», керівник д.т.н., проф. Пересада С. М., яка фінансувалася з державного бюджету Міністерства освіти і науки України. Роботи проводиться за пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки «Енергетика та енергоефективність», тематичний напрямок «Технології електроенергетики», назва напряму секції: «1. Науково-технічні проблеми дослідження електротехнічних і електромеханічних комплексів та систем», назва піднапряму секції: «1.1. Електромеханічні системи. Регульований електропривод, структури та системи керування ним. Електромашиновентильні комплекси. Електромехатронні, робототехнічні системи».

Робота №2005/1р розпочалася в січні 2017 а, а завершується в грудні 2018 року.

Госпрозрахунковий договір № 478 від 01 липня 2016 р. з ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» на тему «Розробка системи керування тягового електроприводу трамвайного вагону».

У 2018 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 16 співробітників професорсько – викладацького складу, серед них 2 доктори технічних наук. Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово-допоміжного складу було залучено за сумісництвом 8 осіб, в т.ч.:

 • 3 доктори технічних наук, професор Пересада С.М., професор Толочко О. І., професор Михальський В. М. (головний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАНУ);
 • 3 кандидати технічних наук, (доц. Ковбаса С. М., доц. Печеник М. В., ст..викл. Димко С. С.);
 • 1 аспірант (Решетник В. С.), та 1 студент (Ніконенко Є.).

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра співпрацює і має відповідні міжнародні договори з Другим Римським технічним університетом, інститутом електричних енергосистем Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Університетом Прикладних наук Гессена (Німеччина), Свентокшинським технічним університетом (м. Кёльце), Уарвікським Університетом (м. Уарвік, Великобританія).

Звіт про наукову роботу за 2018 рік має структуру:

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

2. Основні результати наукових досліджень і розробок за пріоритетними напрямами

3. Інноваційна діяльність

4. Міжнародне наукове співробітництво.

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України.

6. Наукові школи підрозділу.

7. Публікації.

8. Наукові конференції, семінари, виставки.

9. Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових працівників.

10. Організаційне забезпечення наукової діяльності.

11. Наукове обладнання

12. Проект плану розвитку підрозділу на 2019 рік.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2020/2021 навчального року

і вступної кампанії 2021 року


Всього навчається: 178,
з них на бюджеті: 175.

ОголошенняОсвітній процес до кінця 1 семестру

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації, внесено зміни до Наказу по університету №НУ/222/2021 від 22.10.2021 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19", а саме:

 • всі форми навчання з 25.10.2021 до 31.12.2021 в КПІ ім. Ігоря Сікорського перевести в дистанційний режим (для здобувачів вищої освіти, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовчого відділення і довузівської підготовки);
 • термін впровадження дистанційного режиму навчання, передбаченого цими наказами, може переглядатись та змінюватись один раз на місяць не менш ніж за 10 календарних днів до набуття чинності таких змін.


 • Останні оголошення

  Партнери

  Центр міжнародної освіти