ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

7. Публікації 2018 р.

Публікації 2018 р.

7. Публікації 2018 р. Загалом опубліковано 65 статtq, з них 32 статі у фахових виданнях та 13 у виданнях, що входять до бази Scopus.

Публікації 2018 р. Статті у виданнях, що увійшли до наукометричної бази Scopus

 1. Публікації (загальна кількість та перелік з бібліографічним описом монографій, підручників та навчальних посібників. Копія титулу монографії. Інші наукові видання (брошури, ДСТУ, довідники, словники, переклади наукових праць, видані матеріали конференцій, тощо навести загальну кількість). Електронні публікації які сертифіковані в університеті.

Публікації 2018 р. Опубліковано одну монографію

Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення. Монографія / Загірняк М.В., Клепіков В.Б., Ковбаса С.М., Михальський В.М., Пересада С.М., Садовой О.В., Шаповал І.А. – Київ, Інститут електродинаміки НАН України, 2018. – 310 с. ISBN 978-966-02-8403-6

Підготовлено но друку навчальний посібник з дисципліни «Моделювання та аналіз електромеханічних систем в MATLAB», 2018. – 275 с.

Загалом опубліковано 73 статті, з них 27 статей у фахових виданнях, 14 у виданнях, що входять до бази Scopus, 46 статей в інших виданнях та збірниках праць конференцій різного рівня.

Публікації 2018 р. Статті у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus

 1. Mykhalskyi V.M., Sobolev V.M., Chopyk V.V., Polishchuk S.Y., Shapoval I.A. Vector Control for Double-Inverter-Fed Wound-Rotor Induction Machine // Proceedings of the IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) 2018. – Kyiv (Ukraine). – 24-26 April 2018. – P. 552–557.
 2. Bozhko Kovbasa S. Nikonenko Y. Peresada S. Direct vector control of induction motors based on rotor resistance-invariant rotor flux observer // Proceedings of the IEEE 5th International Conference on Electrical System for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference (ESARS-IETEC) 2018, Nov. 7 – 9, Nottinghem, United Kingdom.
 3. Peresada S., Kovbasa S., Nikonenko Y., Bozhko S. Concept of experimental research for electrical vehicle electromechanical systems with hybrid energy storages // Technical Electrodynamics. –2018. №5. –pp. 57-60.
 4. Peresada S., Zaichenko Y., Kovbasa S., Reshetnik V. Adaptive Current Control for Shunt Active Power Filters // Proceedings of the IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Apr. 24 – 26, Kyiv, -2018, pp. 598 – 604.
 5. Peresada S., Zaichenko Y., Pushnitsyn D., Reshetnik V. Adaptive Current Control for Shunt Active Power Filters Under Resistance and Inductance Uncertainty // Proceedings of the IEEE 3rd International Conference on Intelligent energy and power systems (IEPS), 2018.
 6. Peresada, S., Kovbasa, S., Zaichenko, Y., & Reshetnyk, V. Selective compensation of three-phase current harmonics. // Technical Electrodynamics. –2018. №4. –pp. 102-105.
 7. Peresada, S.M., Mykhalskyi, V.M., Zaichenko, Y.M., Kovbasa, S.M. Selective and adaptive harmonics estimation for three-phase shunt active power filters // Technical Electrodynamics, –2018. –№2, pp. 29-38.
 8. Shapoval I.A., Mykhalskyi V.M., Sobolev V.M., Chopyk V.V., Polishchuk S.Y. Selective Compensation of Current Harmonics in Grid-Connected Doubly-Fed Induction Generator based Wind Energy System // Proceedings of the 3кd International Conference on Intelligent and Power Systems (IEPS) 2018. – Kkarkiv (Ukraine). – 10-14 September 2018.
 9. Tolochko O., Bazhutin D. Anti-sway full order state-feedback control of the overhead crane with variable rope length using Luenberger observer // X International Conference on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS’ 2018) Novocherkassk, October 3-6, 2018. – pp.159-163.
 10. Tolochko O., Rozkariaka P. Asymmetric reference trajectories for position energy efficiency electric drives // X International Conference on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS’ 2018) Novocherkassk, October 3-6, 2018. – pp. 132-137.
 11. Толочко О.І., Бовкунович В.С., Бурмельов О.О. Обмеження струму і напруги статора в системі тризонного регулювання швидкості двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування // ПСЕ Технічна електродинаміка, 2018, №5. – С. 61-64.
 12. Толочко О.І., Рижков О.М. Синтез та аналіз системи модального керування крановим механізмом поступального руху з врахуванням роботи підіймального механізму // ПСЕ Технічна електродинаміка, 2018, №4. – С. 131-134.
 13. Михальський В.М., Соболєв В.М., Чопик В.В., Шаповал І.А. Моделювання системи генерування електроенергії на базі машини подвійного живлення з функціями активної фільтрації та компенсації реактивної потужності. Технічна електродинаміка. 2018. №5. С.52–56. DOI: 10.15407/techned2018.05.052.
 14. Стяжкін В.П., Теряєв В.І., Гаврилюк С.І. Співвідношення швидкостей та моментів у дводвигунному електроприводі з електромеханічним диференціалом // Технічна електродинаміка, 2018. – №5. – С. 80-83.

 Публікації 2018 р. Статті у фахових виданнях України

 1. Ковбаса С. М., Пушніцина І. І. Дослідження впливу кривої намагнічування асинхронного двигуна на показники якості системи бездавачевого векторного керування // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, вип. 195. – “Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. Харків, ХНТУСТ, 2018. – С.127-129.
 2. Король С. В., Шубенко О.В. Швидкий запуск асинхронного генератора в автономній системі живлення // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – C.21-22.
 3. Н. Д. Красношапка, О. О. Блащук О.О., О. В. Божок «Вплив відхилення частоти напруги на енергетичні показники пускових режимів електропривода з асинхронним двигуном з масивними торцевими феромагнітними екранами елементів роторного контуру» // Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «проблеми енергозабезпечення та енеогозбереження в АПК України»– Харків: ХНТУСГ, 2018. – С.63-64.
 4. Печеник М.В., Тропова Л.В., Тропов А.В. Синтез квазиоптимального регулятора загрузки конвейера горнодобывающего предприятия с учетом запаздывания перемещения груза // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнычних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання КрНУ. Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління. Кременчук, Вип.5 2018р. с.126-128
 5. Печеник М.В., Тропова Л.В., Тропов А.В. Синтез квазиоптимального регулятора загрузки конвейера горнодобывающего предприятия с использованием концепции метода Пирсона // Вісник Житомирського державного технічного університету. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – № 1 (81) – С.32-37
 6. Приймак Б.І., Красношапка Н.Д., Лозада Ф, Долганов О.О. Динамічні властивості системи бездавачевого векторного керування асинхронним приводом електромобіля // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2018. – Вип. 49. – С. 51-60.
 7. Пушкар М. В., Гузинський А. С., Приходько В.А. Дослідження процесу самозбудження автономного асинхронного генератора з системою керування напругою на основі електронного регулятора навантаження при роботі на активне та активно-індуктивне навантаження // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – C.51-52.
 8. Пушкар М. В., Красношапка Н. Д. Побудова границь самозбудження асинхронних генераторів за допомогою універсальної кривої намагнічування // Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2018.- № 28 (104)- c 44-50.
 9. С.О. Бур’ян, Титаренко А.С., Землянухіна Г.Ю. Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосної установки: експериментальні дослідження // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 132-133.
 10. Теряєв В.І. Джерело безперебійного живлення з використанням електромеханічного накопичувача енергії.// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, вип. 195. – “Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. Харків, ХНТУСТ, 2018. – С.116-118.
 11. Теряєв В.І., Стяжкін В.П., Гаврилюк С.І. Безлюфтовый двухканальный регулируемый электропривод // «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» 2018. № 4 (167). С. 42-46.
 12. Толочко О.И. Улучшение качества переходных процессов в системах векторного управления скорости синхронного двигателя со встроенными в ротор постоянными магнитами при использовании оптимальной стратегии управления
  «Максимальный момент на ампер» // «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт», 2018, №5 (168). – Стр. 10-17.
 13. Толочко О.И., Бовкунович В.С., Бурмелев А.О. Система трехзонного регулирования скорости явнополюсного синхронного двигателя с постоянными магнитами // «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт», 2018, №8 (170). – Стр. 18-26.

Публікації 2018 р. Статті  в інших виданнях

 1. Є. Ніконенко, С. Пересада, Д. Приступа. Новий алгоритм керування dc-dc перетворювачем напруги. Частина I. Синтез алгоритму // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 41–42.
 2. Є. Ніконенко, С. Пересада, Д. Приступа. Новий алгоритм ерування dc-dc перетворювачем напруги. Частина II. Дослідження алгоритму // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 43–44.
 3. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Кузнецов Г. А. Дослідження компенсації мертвого часу на показники якості асинхронного електроприводу // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 12–13.
 4. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Пушніцина І. І., Пушніцин Д. С. Вплив кривої намагнічування асинхронного двигуна на показники якості системи бездавачевого векторного керування в режимі ослаблення поля // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 14–15.
 5. Печеник М.В., Бур’ян С.О., Фомін Б.В., Землянухіна Г.Ю. Дослідження роботи вентиляторної установки з апроксимованими характеристиками на основі нейронних мереж // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 53-55
 6. Эль Хамдауи Муад, Толочко О.И. Сравнительный анализ процессов прямого и плавного пуска асинхронного двигателя // Тези ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів „Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей та рішень”(АКУ-2018), 22-23 травня 2018 р., м. Покровськ, Донецька область 3 с.
 7. С. С. Пономаренко, Н. Д. Красношапка «Автоматизований електропривод системи охолодження масла гідравлічного преса» // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12–13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018.- с  93-94.
 8. Ю.В. Пасєка, Ю.С. Чубань, Д.К. Байрак, Н.Д. Красношапка «Автоматизована електромеханічна системи подачі вугільного пилу в котел» // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»: Зб. тез  доповідей. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. –С. 17–18
 9. С.С. Пономаренко, Н.Д. Красношапка «Автоматизований електропривод системи стабілізації тиску масла гідравлічного пресу» // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»: Зб. тез  доповідей. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. –С. 19–20
 10. В.С. Бовкунович, Б.А. Дубровець, Д.О. Кунков Дослідження стратегій керування при паралельному живленні двох асинхронних двигунів від одного інвертора при частотному управлінні // Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика» – Маріуполь; Дата проведення: 15.05.2018.
 11. Бур’ян С.О. Дослідження роботи вентиляторної установки з апроксимованими характеристиками на основі нейронних мереж / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Б.В. Фомін, Г.Ю. Землянухіна // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 53-55.
 12. М.В. Пушкар, О.О. Веденеєв , Р.О. Канєвський Лабораторний стенд для дослідження пристроїв підрахунку виробленоїпродукції на основі програмованих лічильників імпульсів в системахавтоматизації // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12–13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – С. 189-191.
 13. Головко В.М., Пушкар М.В., Використання програмного забезпечення Siemens Sinutrain для моделювання роботи електроприводу металообробних верстатів з ЧПК  // Збірник праць «V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів  «Енергетична безпека та енергоефективність на транспорті», прийнято до участі та публікації.
 14. В.В. Комольцев, О.М. Халімовський. Розробка системи регулювання швидкості виходу продукту з урахуванням зміни властивостей грануляту в процесі екструзії. // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р.- Кременчук, КрНУ, 2018.- c.97-98.
 15. О.М. Халімовський, В.В. Комольцев. Дослідження векторно-керованого синхронного електроприводу в системах імпульсної подачі присадного дроту // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика». Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. –с. 30-31.
 16. О.М. Халімовський , О.Л. Сокольський , І.І. Івіцький, О.С. Богута. Оцінка можливості використання асинхронного електроприводу із скалярним керуванням для автоматизації процесу виробництва інтелектуальних  полімерних композиційних матеріалів. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Матеріали XVIIІ міжнар. наук.-техн. конференції (8-13 червня 2018 р., м. Одеса); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова.– Одеса, 2018.– С. 64-66.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти