ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Звіт про наукову роботу за 2017 рік

Звіт про наукову роботу за 2017 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2017 рік. Наукові дослідження у звітному 2017р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія складних багатовимірних електромеханічних систем”. Наукова робота кафедри була направлена на:

 • розробку та дослідження алгоритмів векторного керування асинхронними двигунами, робастних та адаптивних до активних опорів статора і ротора;
 • дослідження методів енергоефективного керування моментом тягових двигунів змінного струму методом математичного моделювання та на експериментальних установках;
 • розробку та дослідження методів енергоефективного керування кутовою швидкістю асинхронних двигунів;
 • розробку та дослідження методів керування асинхронними двигунами з врахуванням кривої намагнічування;
 • розробку та дослідження алгоритмів керування двигунами та асинхронними генераторами методом математичного моделювання та на експериментальних установках, проведення порівняльного аналізу;
 • розробку та дослідження алгоритмів ідентифікації параметрів електромеханічних систем на основі асинхронних двигунів;
 • розробку електромеханічних систем тягового призначення;
 • розробку методів ідентифікації гармонічного складу трифазного струму та адаптивних систем керування паралельними активними фільтрами.

У звітному році виконувались дві науково – дослідні держбюджетні роботи № 2841ф “Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками”, керівник к.т.н., доц. Ковбаса С. М., та №2005р «Розробка енергоефективної електромеханічної системи електробусу на основі адаптивного векторно-керованого асинхронного електроприводу з акумуляторно-суперконденсаторним живленням», керівник д.т.н., проф. Пересада С. М., які фінансуються з державного бюджету Міністерства освіти і науки України. Роботи проводиться за пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки «Енергетика та енергоефективність», тематичний напрямок «Технології електроенергетики», назва напряму секції: «1. Науково-технічні проблеми дослідження електротехнічних і електромеханічних комплексів та систем», назва піднапряму секції: «1.1. Електромеханічні системи. Регульований електропривод, структури та системи керування ним. Електромашиновентильні комплекси. Електромехатронні, робототехнічні системи».

Робота №2841ф розпочалася в січні 2015 р., а завершується в грудні 2017 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2017 р. складав 136,84 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату – 109,7 тис.грн.

Робота №2005/1р розпочалася в січні 2017 а, а завершується в грудні 2018 року. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2017 р. складав 560 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату – 250,11 тис.грн.

Госпрозрахунковий договір № 478 від 01 липня 2016 р. з ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» на тему «Розробка системи керування тягового електроприводу трамвайного вагону», загальний обсяг фінансування 120 тис. грн.

У 2017 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 16 співробітників професорсько – викладацького складу, серед них 3 доктори технічних наук. Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово-допоміжного складу було залучено за сумісництвом 8 осіб, в т.ч.:

 • 2 доктори технічних наук, професор Пересада С.М., професор Михальський В. М. (головний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАНУ);
 • 4 кандидати технічних наук, (доц. Ковбаса С. М., доц. Король С. В., доц. Красношапка Н. Д., ст..викл. Димко С. С., асистент Приступа Д. Л.);
 • 1 аспірант (Решетник В. С.), та 1 студент (Ніконенко Є.).

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра співпрацює і має відповідні міжнародні договори з Другим Римським технічним університетом  та з інститутом електричних енергосистем Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Університетом Прикладних наук Гессена (Німеччина).

Звіт про наукову роботу за 2017 рік має структуру:

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

2. Основні результати наукових досліджень і розробок за пріоритетними напрямами

3. Інноваційна діяльність

4. Міжнародне наукове співробітництво.

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України.

6. Наукові школи підрозділу

7. Публікації.

8. Наукові конференції, семінари, виставки.

9. Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових працівників.

10. Організаційне забезпечення наукової діяльності.

11. Наукове обладнання

12. Проект плану розвитку підрозділу на 2018 рік.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти