ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

8. Наукові конференції, семінари, виставки 2016 р.

Наукові конференції, семінари, виставки 2016 р.

8. Наукові конференції, семінари, виставки 2016 р.

8.1. Конференції:  зроблено 52 доповіді на 10 конференціях, з них 2 закордонні, 4 IEEE конференції, 7 міжнародні науково-технічні конференції, що проводилися в Україні, 3 молодіжні конференції.

IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference (ESARS-IETEC-2016), 02 – 04 November 2016, Toulouse, France.

 1. Bozhko, S. Peresada, S. Kovbasa, M. Zhelinskyi Robust Indirect Field Oriented Control of Induction Generator.

2nd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS-2016), 07 – 11 June 2016, Kyiv, Ukraine.

 1. Bozhko, S. PeresadaTowards Smart Electric Power Systems in Future Aircraft.
 2. Peresada, S. Kovbasa, S. Dymko, S. Bozhko Dynamic output feedback linearizing control of saturated induction motors with torque per Ampere ratio.
 3. Peresada, V. Blagodir, M. Zhelinskyi Output feedback control of stand-alone doubly-fed induction generator.
 4. Peresada, S. Kovbasa, S. Korol, N. Pechenik, N. Zhelinskyi Indirect field oriented output feedback linearized control of induction generator .

International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2016) Daejeon, Korea, October 9-14, 2016.

 1. Pugach, A. Melnyk, O. Tolochko, A. Pitti , Ph. Gaussier Admittance Learning of a Robot Arm using Artificial Skin.

ХIV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки-2016» (ПСЕ-2016), Київ, 6 – 10 червня 2016 р.

 1. С. М. Пересада, В. О. Благодір Керування машиною подвійного живлення в режимах збудження та синхронізації.
 2. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження енергоефективних режимів роботи багатодвигунного стрічкового конвеєра.
 3. О.І. Толочко, А.А. Бугровий Поліпшення динаміки систем електроприводу на базі синхронного двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування.

II міжнародна науково-технічна конференція «Електротехнічні і комп’ютерні системи: теорія та практика» ELTECS2016, м.Одеса 26 – 28 липня 2016р.

 1. Н.Д. Красношапка, М.В. Пушкар Вплив відхилення напруги на енергетичні показники електроприводів з асинхронними двигунами з масивними феромагнітними екранами.

XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика” (ICPEES ’2016), м. Кременчук, 17 – 19 травня 2016 р.

 1. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук, А.О. Грицай Дослідження впливу оптимального регулятора напруги на рівень коливань у стрічці конвеєра.
 2. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов, Н. Н. Желинский Общетеоретическое решение задачи инвариантного к вариациям активного сопротивления ротора прямого векторного управления асинхронными двигателями.
 3. О.І. Толочко, А.А. Бугровий Синтез систем квазіоптимального керування синхронними двигунами з постійними магнітами за стратегією максимальний момент на ампер.
 4. Bovkunovych, M. PushkarAutonomous electrical power generating system with stabilization of output voltage and frequency.
 5. В.І. Теряєв Особливості технічної реалізації двоканальних електромеханічних систем.

XIV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації” (ESMO 2016), Кременчук, 14 – 15 квітня 2016.

 1. С.О. Бур’ян, Р.В. Андрієнко Розробка та дослідження оцінювача продуктивності насосної установки на основі штучної нейронної мережі.
 2. В.М. Трандафілов, Є.Ю. Березюк Векторне керування кутовим положенням синхронного двигуна з постійними магнітами при струмовому керуванні машиною.
 3. Б.І. Приймак, В.М. Марчук Підвищення енергоефективності асинхронного генератора з векторним керуванням.
 4. Б.І. Приймак, В.В. Кучеренко Параметрична чутливість межової швидкості зони ослаблення поля асинхронного двигуна з максимізацією момента.

XVII Міжнародна конференція «Відновлювальна енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті», Київ, 29-30 вересня 2016.

 1. Ostroverkhov, V. Pyzhov Switched inductor-type electrical drive – a perspective tool for energy technologies.

XVI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», Київ, 6-8 квітня 2016.

 1. В.М. Трандафілов, Є.Ю. Березюк Векторне керування кутовим положенням синхронних двигунів з постійними магнітами.
 2. В.М. Трандафілов, С.С. Теребійчук Векторне керування кутовою швидкістю синхронних двигунів з постійними магнітами.

8.2. Проведено загально-університетську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та управління ними”. Студентами кафедри зроблено 30 доповідей, які опубліковано у електронному вигляді.

8.3. Проведені у 2016 році семінари кафедри

Пушкар М. В. «Система генерування електричної енергії на основі асинхронного генератора із самозбудженням».

Ковбаса С. М. «Керування координатами асинхронних двигунів без вимірювання механічних координат.».

Благодір В. О. «Бездавачеве керування електромеханічними системами з машиною подвійного живлення.».

Король С. В. «Системи генерування електричної енергії на сонові асинхронних генераторів: стан проблеми та перспективи розвитку».

Семінари за результатами виконання магістерських робіт студентами 6-го курсу.

Босак А.В. «Керування позиційним електроприводом з неавтономною задавальною моделлю та нечіткими регуляторами».

Дерев’янко Д.Г. «Оцінювання ефективності регулювання енергетичних процесів в локальних електротехнічних системах з джерелами розосередженої генерації».

Желінський М.М. «Системи векторного керування асинхронним генератором».

Зайченко Ю.М. «Спостерігачі гармонічного складу трифазного струму для паралельних активних фільтрів».

8.4. План запланованих конференцій та семінарів на 2017 р.

8.4.1. Участь у IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering  (UKRCON-2016), травень-червень 2017 р.

8.4.2. Участь у ХXІІІ Міжнародній конференції „Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”, вересень 2017 р.

8.4.3. Участь у XVІІІ міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика”, травень 2017 р.

8.4.4. Участь у First International Conference on modern electrical and energy systems травень 2017 р.

8.4.5. Участь у XV Міжнародній науково-технічній конференції “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації” (ESMO 2017), квітень 2017 р.

8.4.6. Проведення загально-університетської міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та управління ними”, грудень 2016 р.

8.4.7. Семінари кафедри за результатами виконання магістерських робіт у грудні 2016 та квітні 2017 року.

8.4.8. Желінський М.М. «Векторне керування асинхронним генератором з властивостями робастності до параметричних збурень».

8.4.9. Зайченко Ю.М. «Адаптивне керування силовим активним фільтром з селективною компенсацією гармонік».

8.4.10. Дученко А. Ю. «Система векторного керування АД в режимі глибокого ослаблення поля».

8.4.11. Семінар кафедри для звітів аспірантів про хід виконання дисертаційних робіт.

8.4.12. Наумчук Л. М. «Енергоефективні режими роботи багатодвигунного стрічкового конвеєра».

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти