ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

7. Публікації 2016 р.

Публікації 2016 р.

7. Публікації 2016 р. (опубліковано 1 монографію, 1 навчальний посібник, загалом більше 70 статей, з них 11 у SCOPUS, 35 статей у фахових виданнях, 5 за кордоном).

7.1 Монографії, навчальні посібники

Опубліковано одну монографію та один навчальний посібник.

 1. Чорний О.П., Толочко О.І., Титюк В.К. Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами: монографія. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2016. – 299 с. Рекомендовано до видання вченою радою Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського (протокол №1 від 25.10.13 р.)
 2. Толочко О.І. Моделювання електромеханічних систем. Математичне моделювання систем асинхронного електроприводу: Навчальний посібник. – Київ: НТУ «КПІ» (електронне видання), 2016. – 150 с.

 7.2 Фахові видання

 1. Bozhko S. Towards Smart Electric Power Systems in Future Aircraft /S. Bozhko, S. Peresada // Plenary session of 2016 2nd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems IEPS ‘2016 – June 7-11, 2016, KYIV, Ukraine. (Scopus)
 2. Dynamic output feedback linearizing control of saturated induction motors with torque per Ampere ratio maximization / S. Peresada [et al.] // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2016, pp. 181-186. (Scopus)
 3. Peresada S. Output feedback control of stand-alone doubly-fed induction generator / S. Peresada, V. Blagodir, M. Zhelinskyi // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2016, pp. 162-167. (Scopus)
 4. Indirect field oriented output feedback linearized control of induction generator / S. Peresada [et al.] // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2016, pp. 187-191. (Scopus)
 5. Robust Indirect Field Oriented Control of Induction Generator / S. Peresada [et al.] // in Proc. IEEE Int. Conf. on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference, ESARS-IETEC-2016, 02 – 04 Nov., Toulouse, France, 2016, 6 p. (Scopus)
 6. Maximum Torque-per-Amp Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results / S. Bozhko [et al.] // IEEE Trans. on Ind. Applications. Early access article. 2016. (Scopus)
 7. Пересада С. М. Общетеоретическое решение задачи векторного управления асинхронными двигателями без измерения механических координат / С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса // Технічна електродинаміка. – 2016. – № 1. – С. 26-33. (Scopus)
 8. Пересада С. М. Керування машиною подвійного живлення в режимах збудження та синхронізації / С. М. Пересада, В. О. Благодір // Технічна електродинаміка. – 2016. – № 3. – С. 45–47. (Scopus)
 9. Печеник М.В. Дослідження енергоефективних режимів роботи багатодвигунного стрічкового конвеєра/ М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Технічна електродинаміка. – 2016. – №3. – С. 82-84. (Scopus)
 10. Толочко О.І., Бугровий А.А. Поліпшення динаміки систем електроприводу на базі синхронного двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування // Технічна електродинаміка, 2016, №5. – С. 35-37 (Scopus)
 11. Pugach G., Melnyk A., Tolochko O., Pitti A., Gaussier Ph. Admittance Learning of a Robot Arm using Artificial Skin // The 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2016). – Daejeon, Korea. – 2016. – 7P.(Scopus)
 12. Пересада С. М. Інваріантність до варіацій активного опору ротора в системах векторного керування асинхронними двигунами / С. М. Пересада, В. М. Трандафілов, М. М. Желінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 2. – С. 45-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2016_2_9.
 13. Пересада С. М. Спостерігач гармонічного складу трифазного струму для паралельних активних фільтрів / С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, Ю. М. Зайченко, А. Ю. Дученко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 2. – С. 57-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi
 14. Порівняльний аналіз ефективності стабілізації тиску з застосуванням регульованого та нерегульованого електроприводу екструдера / О.М. Халімовський [та ін.]// Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вип. №2 (125), 2016; с.80-83.;
 15. Печеник М.В. Дослідження характеру зміни втрат енергії в електромеханічній системі стрічкового конвеєра під час пуску / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – Вип. 2 (125). – С.52-56.
 16. Приймак Б.І. Поліпшення показників режиму гальмування асинхронного електроприводу завдяки максимізації момента двигуна / Б.І. Приймак // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – Вип. 2 (125). – С. 67-71.
 17. Пересада С. М. Векторне керування машиною подвійного живлення з властивостями робастності до параметричних і координатних збурень / С. М. Пересада, В. О. Благодір // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ. – Вип. 1/2016 (33). – 2016. – С. 10–17.
 18. Ostroverkhov M. Speed vector control system of switched inductor-type electrical drive / M. Ostroverkhov, V. Pyzhov // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2016. – Вип. 33. – С. 18-24.
 19. Приймак Б.І. Керування асинхронними двигунами з параметрично інваріантною оптимізацією момента в зоні ослаблення поля на основі нейронної мережі / Б.І. Приймак // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2016. – № 1 (33). – С. 32-41.
 20. Печеник М.В. Особливості впливу оптимального за енергетичною ефективністю закону керування напругою на коливальні процеси в тяговому елементі конвеєра / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук, А.О. Грицай // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 2/2016 (34). – С.25-31.
 21. Толочко О.І. Модифікація систем керування синхронними двигунами з постійними магнітами із забезпеченням максимуму відношення моменту до струму./ О.І. Толочко, А.А. Бугровий // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 2/2016(34) – С. 10-17
 22. Теряєв В.І. Принципи технічної реалізації двоканальних електромеханічних систем / В.І. Теряєв // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. № 3/2016 (35).
 23. Приймак Б.І. Вплив змін параметрів на характеристики асинхронних двигунів з максимізацією момента в режимі ослаблення поля / Б.І. Приймак // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2016. – Вип. 43. –  С. 82-90.
 24. Печеник М.В. Дослідження впливу оптимального регулятора напруги на рівень коливань у стрічці конвеєра / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук, А.О. Грицай // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – С.66-68.
 25. Пересада С. М. Общетеоретическое решение задачи инвариантного к вариациям активного сопротивления ротора прямого векторного управления асинхронными двигателями / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов, Н. Н. Желинский // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – С.19-22.
 26. Толочко О.І. Синтез систем квазіоптимального керування синхронними двигунами з постійними магнітами за стратегією максимальний момент на ампер/ О.І. Толочко, А.А. Бугровий// Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – С. 23-25.
 27. Bovkunovych V. Autonomous electrical power generating system with stabilization of output voltage and frequency/ V. Bovkunovych, M. Pushkar // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – С. 215-218.
 28. Теряєв В.І. Особливості технічної реалізації двоканальних електромеханічних систем / В.І. Теряєв // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – С. 113-115.
 29. Бур’ян С.О. Розробка та дослідження оцінювача продуктивності насосної установки на основі штучної нейронної мережі / С.О. Бур’ян, Р.В. Андрієнко // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КрНУ, 2016. – с. 65-66.
 30. Трандафілов В.М. Векторне керування кутовим положенням синхронного двигуна з постійними магнітами при струмовому керуванні машиною / В.М. Трандафілов, Є.Ю. Березюк // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КрНУ, 2016.
 31. Приймак Б.І. Підвищення енергоефективності асинхронного генератора з векторним керуванням / Б.І. Приймак , В.М. Марчук // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КрНУ, 2016. – С. 57-58.
 32. Приймак Б.І. Параметрична чутливість межової швидкості зони ослаблення поля асинхронного двигуна з максимізацією момента / Б.І. Приймак, В.В. Кучеренко // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КрНУ, 2016. – С. 53-54.
 33. Красношапка Н.Д. Вплив відхилення напруги на енергетичні показники електроприводів з асинхронними двигунами з масивними феромагнітними екранами / Н.Д. Красношапка, М.В. Пушкар // Електротехнічні комплекси та комп’ютерні системи. –  № 22 (98). – 2016. С. 129–133.
 34. Шматок С.А. Область захвата нелинейной системы первого порядка при наличии случайных возмущений./ С.А. Шматок, А.С. Шматок, А.Б. Петренко// Вісник інженерної академії України №1 2016, с 232 – 238.
 35. Ostroverkhov M. Switched inductor-type electrical drive – a perspective tool for energy technologies./M. Ostroverkhov, V. Pyzhov.// Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювальна енергетика та енергоефективність у XXI столітті». – Київ. – – с. 414-419.

 • Публікації у зарубіжних виданнях
 1. Robust Indirect Field Oriented Control of Induction Generator / S. Peresada [et al.] // in Proc. IEEE Int. Conf. on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference, ESARS-IETEC-2016, 02 – 04 Nov., Toulouse, France, 2016, 6 p. (Scopus)
 2. Maximum Torque-per-Amp Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results / S. Bozhko [et al.] // IEEE Trans. on Ind. Applications. Early access article. 2016. (Scopus)
 3. Pugach G., Melnyk A., Tolochko O., Pitti A., Gaussier Ph. Admittance Learning of a Robot Arm using Artificial Skin // The 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2016). – Daejeon, Korea. – 2016. – 7P.
 4. Толочко О.И., Бажутин Д.В. Гашение колебаний перемещаемых мостовыми кранами грузов при переменной длине каната // Завалишинские чтения’16. – СПб.: ГУАП (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения), 2016. – С. 250-255.
 5. Ostroverkhov M.Y. Switch Inductor – Type Electrical Drive is a Perspective Tool for Industrial Technologies/ Y. Ostroverkhov, V. Pyzhov // Industrial Technology and Engineering, No. 1(18), 2016, p. 53-64. M. Auezov South Kazakhstan University, Kazhakhstan.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти