ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

6. Наукові школи підрозділу 2016 р.

Наукові школи підрозділу 2016 р.

6. Наукові школи підрозділу 2016 р.

На кафедрі продуктивно працює наукова школа “ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ СКЛАДНИХ БАГАТОМАСОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ ЗМІННОГО СТРУМУ”, що має фундаментально-прикладний характер. Керівником школи є д.т.н., професор Пересада С. М., Лауреат Державної премії України. Школа започаткована в 70-х роках професором Поповичем М.Г., заслуженим працівником вищої школи України (1980 р.), Лауреатом Державної премії України (1984 р.) Основу наукової школи складають вчені професорсько-викладацького складу кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу.

За час роботи школи видано 22 підручники, навчальних посібників та монографій, підготовлено 3 доктори та 36 кандидатів наук, виконано більше 102 науково-дослідних робіт, більшість яких  впроваджена у виробництво,  опубліковано близько 500 наукових статей, отримано біля 70 авторських свідоцтв. Під керівництвом учених школи за 2010-2014 рр. 12 студентів кафедри отримали перемоги на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт в галузі електротехніки та електромеханіки.

У здобуток наукової школи зробили внесок наступні вчені школи (в дужках вказано головний напрям наукових досліджень та рік захисту кандидатської (докторської) дисертації):

1) Проф., д.т.н. Пересада С.М. (Нелінійне адаптивне керування в електромеханічних системах з векторно-керованими електродвигунами, 2007 (докторська дисертація));

2) Проф., д.т.н. Попович М.Г. (Динамічні режими шахтних автоматизованих клітьових підйомних машин при використанні інваріантних систем керування, 1973 (докторська дисертація));

3) Проф. Печеник М.В. (Розробка і дослідження комбінованої системи автоматичного керування шахтною клітьовою підйомною установкою з використанням логіко-керуючих пристроїв, 1978);

4) Доц. Теряєв В.І. (САК положенням транспортних засобів при магнітному підвішуванні, 1982);

5) Доц. Пижов В.М. (Оптимальні системи автоматичного керування підйомними установками з асинхронним електроприводом, 1982);

6) Доц. Островерхов М.Я. (Система автоматичного керування  телескопічністю рулонів при змотуванні штаб прокату, 1991);

7) Доц. Кіселичник О.І. (Автоматичне керування установками кондиціювання повітря промислових приміщень, 1997);

8) Доц. Ковбаса С.М. (Система векторного керування асинхронним двигуном з властивостями грубості до варіацій активного опору ротора, 2004);

9) Доц. Халімовський О.М. (Системи автоматичного керування конвеєрних установок, 1994);

10) Ст. викл. Колесніченко С.П. (САК автономної електроенергетичної установки при змінній швидкості обертання, 1988);

11) Ст. викл. Король С.В. (Векторне керування механічними координатами і реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машини подвійного живлення, 2007);

12) Ст. викл. Соколовський О.Ф. (Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок при енерго- та ресурсоощадливому керуванні, 2009);

13) Доц. Бондаренко М.М. (Оптимальні стохастичні САК швидкості вітроколеса, 1988);

14) Ст. викл. Хандогін О.Ю. (Мікропроцесорна самонастроювальна система стабілізації швидкості автономних електроустановок, 1988);

15) Ст. викл. Божко С.В. (Прецизійна слідкуюча САК з багатокоординатним опорно-поворотним механізмом, 1994);

16) С.н.с Литвинов В.А. (Автоматизація автономних електроустановок з регулюванням частоти по каналу паливного насоса, 1988);

17) Ст. викладач Восканян Г.Г. (Система автоматичної стабілізації кутової швидкості механізмів грануляційного обладнання з електроприводом індуктивно-ємнісний перетворювач – двигун, 1983);

18) С.н.с. Койков А.А. (Цифрова система настроювання електронних реле часу з керуючою мікроЕОМ, 1988).

19) Доц. Мамалига В.М. (Взаємозв’язана система автоматичного керування багатодвигуновим стрічковим конвеєром, 1988);

20) Доц. Базилевич П.А. (Система автоматичного регулювання шахтних підйомних машин з силовими магнітними підсилювачами, 1964);

21) Доц. Лепорський В.Д. (Система автоматичного регулювання навантаження вуглевидобувних машин при максимальному варіанті автоматизації, 1966), з 1987  д.т.н., проф.;

22) Доц. Дубровина М.А. (Оптимальні системи автоматичного регулювання навантаження вуглевидобувних машин з винесеною подаючою частиною з урахуванням випадкового характеру збурень, 1971);

23) Доц. Алтухов Є.І. (Автоматизовані шахтні підйомні установки з асинхронним приводом при одночасній дії електродинамічного та механічного гальмування, 1972);

24) Доктор філософії, проф. Джавіш Ібрагім, Сирія (САР шахтних підйомних установок з асинхронним приводом з урахуванням пружності їх елементів, 1974);

25) Доц. Піксотов В.В. (Комбіновані інваріантні системи автоматичного керування шахтною клітьовою підйомною установкою з тиристорним перетворювачем у колі ротора, 1975);

26) Луцишин Я.К. (Автоматичне обмеження динамічних навантажень трансмісій шахтних скіпових підйомних установок з дводвигуновим асинхронним приводом при одночасному механічному і електродинамічному гальмуванні, 1977);

27) Величко А.Т. (Комбіновані системи автоматичного керування шахтною нахиленою підйомною установкою зі змінним профілем шляху, 1980);

28) Вітціг Бернд, Німеччина (Розробка та дослідження на моделі системи автоматичного керування процесом гальмування високошвидкісного наземного транспорту з лінійним асинхронним електроприводом, 1982);

29) Марков Гельмут, Німеччина (Системи автоматичного керування фокусуванням променя електронної пушки для плавлення металу, 1984);

30) Кокін А.Ю. (Система автоматичного керування механізмами комплексу обміну вагонеток з лінійним асинхронним електроприводом, 1985);

31) Доц. Сіренко С.М. (Система автоматичного регулювання швидкості апаратів точного магнітного запису, 1987);

32) Доктор філософії Аль-Галайні М.М., Сирія (Критерії оцінки динамічних властивостей електромеханічних систем стрічкових конвеєрних установок, 1991).

33) Доц. Торопов А. В. (Субоптимальне нелінійне керування електроприводом системи стабілізації зусилля різання при металообробці, 2010).

34) Ст. викл. Бовкунович В. С. (Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора, 2013).

35) Доц. Бур’ян С. О. (Екстремальні енергоефективні системи автоматичного керування з асинхронними двигунами, 2013).

36) ас. Бурик М. П. (Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень, 2015).

37) ас. Трандафілов В. М. (Система векторного керування асинхронними двигунами з властивостями інваріантності до варіацій активного опору ротора, 2015).

38) ас. Димко С. С. (Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора).

39) проф. Островерхов М. Я. (Електромеханічні системи на основі безконтактних виконавчих пристроїв для автоматичного керування параметрами штаби в ході неперервної прокатки, 2013, (докторська дисертація)).

40) Приступа Д. Л., асистент, «Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів», 10 червня 2016 р.

41) Коноплінський М. А. «Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора», 29 червня 2016 р.

42) Пушкар М. В. «Система генерування електричної енергії на основі асинхронного генератора із самозбудженням», 06 грудня 2016 р.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти