9. Конференції 2015 р.

Конференції 2015 р.

9. Конференції 2015 р.

   Конференції: зроблено 57 доповідей на 9 конференціях, з них 3 закордонні, 1 IEEE конференція, 5 міжнародні науково-технічні конференції конференції, що проводилися в Україні, 1 молодіжна конференція.

IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles (ESARS)

 1. S. Bozhko, S. Dymko, S. Kovbasa, S. Peresada MTA Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results.

XXІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (ПАЕП-2015), 16 – 19 вересня 2015 р., м. Харків.

 1. Толочко О. І. Розробка моделей складних електромеханічних систем в середовищі пакета MATLAB з використанням блоків додатку віртуального фізичного моделювання SIMSCAPE
 2. Пересада С. М., Благодір В. О. Бездавачеве керування в системах на основі машини подвійного живлення: короткий аналітичний огляд.
 3. Островерхов М. Я., Пыжов В. М. Оптимизация законов управления вентильно-индукторным електроприводом.
 4. Бур’ян С. О., Печеник М. В., Боднар Д. О. Оптимальне керування насосною установкою з варіацією параметрів гідравлічної мережі.
 5. Приймак Б. І. Властивості асинхронного електроприводу з максимізацією момента у зоні високих швидкостей ротора.

XVІ Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика” (ICPEES ’2015), м. Кременчук, 13 – 15 травня 2015 р.

 1. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при плавній зміні навантаження.
 2. Приймак Б.І., Халімовський О.М. Використання нейронної мережі для апроксимації типових нелінійних ланок систем автоматичного керування.
 3. М. В. Печеник, В. С. Бовкунович, M. В. Пушкар Регулювання напруги асинхронного генератора із самозбудженням за допомогою електронного регулятора навантаження.
 4. Н. Д. Красношапка, В. С. Бовкунович Підвищення енергетичної ефективності нерегульованих асинхронних електроприводів при роботі з частими пусками.
 5. М.Я. Островерхов, В.М. Пижов Робастна система векторного керування швидкістю вентильно-індукторного електропривода.
 6. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, В. О. Благодір Умови персистності збудження та формування заданого потокозчеплення в системах бездавачевого векторного керування асинхронними двигунами.

XIІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації” (ESMO 2015), Кременчук, 15 – 16 квітня 2015.

 1. Приймак Б.І., Марчук В.М. Отримання лінеаризованого математичного опису  електроприводу візка крану з маятниковим підвісом вантажу.
 2. Приймак Б.І., Романчук Я.В. Поліноміальна апроксимація оптимальних законів формування потокозчеплення асинхронного двигуна в зоні зниження поля.
 3. С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Д.О. Боднар Оцінювач ККД насосу з екстремальними напірними характеристиками.

ІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2015), 14 – 15 жовтня 2015 р., м. Вінниця.

 1. Красношапка Н.Д., Титаренко   А.С.   Аналізрежимів роботи нерегульованих асинхронних електроприводів з масивними феромагнітними екранами елементів короткозамкненого роторного контуру
 2. Приймак Б.І.  Поліпшення показників режиму гальмування асинхронного електроприводу завдяки максимізації момента двигуна
 3. С.М. Пересада, В.М. Трандафілов, М.М. Желінський Інваріантність до варіацій активного опоруротора в системах векторного керуванняасинхронними двигунами
 4. С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, Ю.М. Зайченко, А.Ю. Дученко Спостерігач гармонічного складу трифазного струму для паралельних активних фільтрів.
 5. Теряєв В.І. Моделювання механізму компенсації люфта з пружним елементом.
 6. О.М. Халімовський, О.Л. Сокольський, В.І. Сівецький, І.О. Мікульонок, А.А.Ніколаєв Порівняльний аналіз ефективності стабілізації тиску з застосуванням регульованого та нерегульованого електроприводу екструдера .
 7. М. В. Печеник, С. О. Бур’ян, Л. М. Наумчук Дослідження характеру зміни втрат енергії в електромеханічній системі стрічкового конвеєра при пуску.

ХII Міжнародна науково-технічна конференції «АВІА-2015»

 1. Приступа Д.Л. А.Ю. Дученко Концепція лабораторного практикуму по енергоефективному електропостачанню та електромеханічному перетворенню енергії.
 2. Д.Л. Приступа, Д.Т. Мисак Снижение пульсаций тока асинхронного электропривода путем применения многоуровневых инверторов
 3. Д.С. Тимошок,  С.Н. Ковбаса Концепция лабораторного практикума по изучению цифровых сигнальных процессоров в электромеханических системах

3rd International Scientific Conference “Energy: regional problems and development opportunities”, October 23-25, 2015, Kutaisi, Georgia.

Pyzhov V., Ostroverkhov M. Effective energy conversion in switched inductor-type electrical drive.

Technomer 2009 Chemnitz, Germany, 12-13 Nov., 2015

Khalimovskyy O., Siwetskyy W., Kolosow O., Sokolskyy O. Anwendung des Extrusionsverfahrens bei der Bildung von reakto-plastischen Kompositionen mit kürzer niederfrequenter Ultraschallbehandlung.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери