факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Звіт про наукову роботу за 2015 рік

Звіт про наукову роботу за 2015 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2015 рік. Наукові дослідження у звітному 2015 р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія складних багатовимірних електромеханічних систем”. Наукова робота кафедри була направлена на:

  • дослідження алгоритмів керування двигунами та технологічними параметрами транспортних засобів та асинхронними генераторами методом математичного моделювання та на експериментальних установках, проведення порівняльного аналізу;
  • розробку та дослідження алгоритмів векторного керування асинхронними двигунами, адаптивних до активних опорів статора і ротора;
  • розробку та дослідження алгоритмів векторного керування координатами асингхронних двигунів з властивостями інваріантності до варіацій активного опору ротора;
  • дослідження методів енергоефективного керування моментом тягових двигунів змінного струму;
  • розробку та дослідження методів керування асинхронними двигунами з врахуванням привої намагнічування;
  • розробку методів керування моментом і потокозчепленням асинхронних двигунів при статорному поле орієнтуванні.

У звітному році виконувалась одна науково – дослідна держбюджетна робота № 2841ф “Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., яка фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота проводиться за пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки (згідно Закону України  №2519-IV від 09.10.2010 р.) «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», тематичний напрямок (згідно КМ України № 942 від 07.09.2011 р.) «Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук». Робота розпочалася в січні 2015 р., а завершується в грудні 2017 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2015 р. складав 121650 грн., в т.ч. на заробітну плату – 87784 грн.

У 2015 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 17 співробітників професорсько – викладацького складу, серед них 3 доктори технічних наук. Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово-допоміжного складу було залучено за сумісництвом шість осіб, в т.ч.:

  • 1 доктор технічних наук, професор  Пересада С.М.;
  • 3 кандидати технічних наук, (доцент Ковбаса С. М., доц. Король С. В., асистент Трандафілов В. М.);
  • 1 інженер ІІІ Благодір В. О. (аспірант)
  • 2 техніки ІІ кат. Мельник О. та Сопіга М. (студенти)

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра співпрацює і має відповідні міжнародні договори з Другим Римським технічним університетом  та з інститутом електричних енергосистем Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Університетом Прикладних наук Гессена (Німеччина).

Звіт про наукову роботу за 2015 рік має структуру:

1.Підготовка кандидатів та докторів наук.

2. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

3. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих вчених.

4.Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними напрямами.

5. Інноваційна діяльність.

6. Міжнародне наукове співробітництво.

7. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України.

8. Публікації.

9.Конференції.

10. Загально-університетська науково-технічна конференція.

11. Проведені у 2015 році семінари кафедри.

12. План запланованих конференцій та семінарів на 2016 р.

13. Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових працівників.

14. Організаційне забезпечення наукової діяльності.

15. Матеріальна база підрозділу.

16. Проект плану розвитку підрозділу на 2016 рік.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери