факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВІРКИ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВІРКИ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВІРКИ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ
Хуторянський В.В., студент, Красношапка Н.Д., к.т.н., доцент

Нафтогазова промисловість це одна з основ для стабільного економічного розвитку країни. Важливим аспектом ефективного використання природного газу є точний контроль в системах транспортування і обліку. Значна частина обліку газу приходить на побутових користувачів, які користуються газовими лічильниками. Основна частина лічильників використовується без коректорів поточних параметрів газу [1], тому базова точність таких лічильників грає дуже важливу роль в загальному обліку газу.
Поряд з цим питанням існує проблема повного забезпечення всіх споживачів можливістю проводити повірку побутових лічильників газу згідно існуючих стандартів (ДСТУ EN 12261:2006, ДСТУ EN 12480:2006 і ДСТУ EN 12405:2006) [2]. Також підприємства, які займаються виробництвом лічильників не можуть повною мірою здійснювати повірку лічильників інших виробників внаслідок неуніфікованості обладнання, а комунальні підприємства не мають достатнього забезпечення для обслуговування великої кількості споживачів [3].
Вимоги до умов проведення процесу повірки лічильників газу визначаються ГОСТ 15150-69 [2].
Повірка лічильників може буде як місцева, на конкретних об’єктах, так і повірка при виготовленні.
Повірка на місцевості потрібна у випадку тимчасової неможливості демонтажу лічильника або загального огляду кількох об’єктів для планової перевірки. В таких системах важливими є зручність використання та відносно невелика вага обладнання для повірки. Як результат, такі установки неефективні для повірки багатьох лічильників одночасно [4].
Повірка лічильників на виробництві виконується за допомогою великих установок, що можуть забезпечити кілька проходів речовини через один лічильник, і остаточне порівняння з еталонним значенням. Такі установки мають в своєму арсеналі додаткові способи перевірки точності лічильника при зміні умов середовища та властивостей вимірюваної величини, що дозволяє спрогнозувати поведінку облікового пристрою на практиці або точно визначити який саме коректор необхідно встановлювати з конкретним лічильником. Дані установки мають дуже громіздкі масо-габаритні показники і відповідну ціну.
Існують проміжні установки для повірки лічильників газу. Суть використання подібних приладів полягає в досить точній перевірці лічильників з дотриманням всіх метрологічних норм, що стосуються тиску, об’єму і потоку речовини, облік якої ведеться. Водночас ці установки обмеженні в забезпеченні симуляції всього спектру умов, в яких буде працювати лічильник, і дають лише базові дані про точність приладу. Подібні проміжні установки для повірки лічильників газу дозволяють в будь-який час за короткий термін визначити якість одного або партії виробів і можуть використовуватись для повірки побутових лічильників споживачів, що значно покращує загальний облік газу.
З огляду на специфічність цільового ринку, системи повірки лічильників в Україні виготовляються лише в декількох місцях в небагатьох варіаціях. Також присутні модернізовані варіанти закордонних виробників, що мають значно більшу вартість у порівнянні з вітчизняними [5].
Вирішення проблеми раціонального використання природного газу може бути досягнуте тільки шляхом розроблення технічних заходів щодо забезпечення високої точності та вірогідності обліку газу [6].

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВІРКИ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ Хуторянський В.В., студент, Красношапка Н.Д., к.т.н., доцент (pdf)

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери