ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Загальні положення

Загальні положення виробничої практики КПІ

Загальні положення виробничої практики:

1. Мета практики

Метою практики є закріплення отриманих у вузі теоретичних знань, вивчення досвіду роботи підприємств, оволодіння виробничими навичками та передовими методами праці по спеціальності. В процесі виробничої практики студенти також набувають досвіду суспільної, організаторської та виховної роботі в колективі. Поставлена мета досягається шляхом вирішення конкретних задач стосовно кожного виду виробничої практики.

2. Місце практики та термін її проведення

Виробнича практика проводиться на машинобудівних, електромашинобудівних, приладобудівних підприємствах, в науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутах, які завймають провідне місце у своїх галузях і забезпечують досягнення мети практики.
В навчальному плані спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» передбачено такі види виробничої практики:
– технологічну практику на 3 курсі тривалістю 3 тижні;
– переддипломну практику на 6 курсі тривалістю 8 тижнів.

3. Робоче місце студента та розподіл часу практики

Під час виробничої практики студенти працюють у цехах та відділах підприємств та інститутів і виконують всі роботи, передбачені програмою практики, під безпосереднім керівництвом керівників практики від підприємства та від вузу. Вибір цеху або відділу обумовлюється задачами конкретного виду практики.
Тривалість роботи на кожному робочому місці визначається робочою програмою практики, яка складається виходячи з реальних можливостей підприємства. Тривалість роботи студента на одному робочому місці повинна бути достатньою для глибокого вивчення виробничих операцій та набуття навичок самостійної роботи.
Переміщення студентів з одного робочого місця на інше повинно мати за мету більш якісне виконання програми практики та розширення технічного кругозору студентів. На кожному робочому місці студенти обов’язково вивчають практичні прийоми безпечної праці, проходять інструктаж з охорони праці з обов’язковим документальним оформленням.
Розподіл часу практики планується таким чином, щоб не менше 70% усього часу відводилося на роботу студентів на робочих місцях. Решта часу відводиться на вирішення організаційних питань, участі в лекціях, екскурсіях, на складання звітів та вивчення учбових питань програми.

4. Зміст практики

В комплекс питань, що становлять зміст виробничої практики, входить вивчення технології виробництва, устаткування, обчислювальної техніки, інструментів та контрольно-вимірювального обладнання, економіки підприємства, стандартизації та патентоведення, організації науково-дослідної та проектно-конструкторської роботи. Під час практики студенти вивчають організацію, планування та управління підприємством, механізацію та автоматизацію, резерви виробництва та підвищення продуктивності праці, раціоналізаторську та винахідницьку діяльність.
До змісту практики також входять питання наукової організації праці, промислової естетики, охорони праці та довкілля.

Загальні положення виробничої практики також складаються з наступних пунктів:

5. Індивідуальні завдання
6. Теоретичні заняття
7. Виробничі екскурсії
8. Навчальні посібники
9. Охорона праці

10. Методичні вказівки
11. Вимоги до звіту з практики
12. Порядок проведення заліку

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти