Звіт про наукову роботу за 2009 рік

Звіт про наукову роботу за 2009 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2009 рік. Наукові дослідження у звітному 2009 р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія і практика складних електромеханічних систем автоматичного керування з підвищеними техніко-економічними і якісними показниками на основі двигунів обертового і поступального руху”.    Наукова робота кафедри була направлена на:

  • розробку та дослідження систем векторного керування електродвигунами змінного струму без давачів механічних координат;
  • синтез нелінійного, адаптивного та робастного керування в електромеханічних системах з машинами змінного струму;
  • проектування енергоефективних електромеханічних систем автоматизації турбомеханізмів;
  • дослідження електромеханічних систем автоматичного керування параметрами штаби прокату на основі лінійних асинхронних двигунів;
  • побудову систем енергоощадного векторного керування асинхронними електроприводами із застосуванням нейронних мереж;
  • розробку і дослідження систем керування металорізальними верстатами;
  • побудову оптимальних та інтелектуальних електромеханічних систем керування з двигунами змінного та постійного струму.

У звітному році виконувались дві науково – дослідних роботи:  одна держбюджетна та одна госпдоговірна. Науково – дослідна робота № 2217ф “Основи теорії адаптивних електромеханічних систем автоматичного керування з векторно-керованими електродвигунами змінного струму в умовах неповної інформації”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота проводиться за пріоритетним напрямком програми міністерства “Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі”. Робота розпочалася в січні 2009 р., а завершується в грудні 2011 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2009 р. складав 130131 грн., в т.ч. на заробітну плату – 88168 грн., нарахування на заробітну плату – 31917,  на придбання обладнання та  матеріалів – 700 грн.  Госпдоговірна науково – дослідна робота № д\р01080007544 “Розробка програмного забезпечення блоку керування дослідного зразка тягового електроприводу та дослідження його характеристик”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., фінансується замовником, яким є Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства, м. Київ. Робота розпочалася в листопаді 2008 р., а завершується в грудні 2010 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2009 р. складав 45 тис. грн.

У 2009 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 17 співробітників професорсько – викладацького складу, серед них 4 доктори технічних наук та 13 кандидатів технічних наук, а також 2 сумісники (1 к.т.н.). Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово – допоміжного складу було залучено за сумісництвом  семеро осіб, в т.ч. :

  • 2 доктори технічних наук, професори: Пересада С.М., Попович М.Г.;
  • 3 кандидати технічних наук, серед них доценти Островерхов М.Я., Ковбаса С.М. та ст. викладач Приймак Б.І.;
  • інженери Молчанова Н.Б., Димко С.С. (бакалавр, студент 6-го курсу денної форми).

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра співпрацює і має відповідний міжнародний договір з Другим Римським технічним університетом.

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

2. Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами

3. Інноваційна діяльність

4. Міжнародне наукове співробітництво

5. Аналіз наукового співробітництва з НАН України

6. Публікації

7. Конференції, семінари, виставки

8. Наукові досягнення

9. Науково-громадська діяльність

10. Матеріальна база підрозділу

11. Проект плану розвитку підрозділу на 2010 р.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняВітаємо абітурієнтів із закінченням вступної компанії! За результатами конкурсних відборів на кафедру поступили на навчання за кошти держбюджету 30 студентів на основі диплому про середню освіту, 20 студентів-прискоренників, а також 27 магістрів професіональної програми підготовки (+ 3 контрактника та 1 іноземець), 3 магістри наукової програми підготовки.

Партнери