Дослідження властивостей робастності адаптивного спостерігача потокозчеплення асинхронного двигуна відносно варіфцій активного опору статора Пересада С.М., проф.; Малько М.П., магістрант, Коноплінський М.А. магістрант

Одним з недоліків адаптивних систем являється їх чутливість до
змін тих параметрів, які не адаптуються. Це призводить до порушення
асимптотичності регулювання (оцінювання) координат (параметрів), а при
значних варіаціях неадаптуємих параметрів навіть до втрати стійкості системи.
При розгляді задач спостереження вектора потокозчеплення ротора [1]
основним параметричним збуренням являється активний опір ротора 2 R .
Вперше задача асимптотичної ідентифікації цього параметра була теоретично
розв’язана в [2], [3]. У цих же роботах експериментально показано, що при
зміні активного опору статора 1 R асимптотичність оцінювання 2 R порушується:
зменшення 1 R на 20% по відношенню до номінального значення призводить до
помилки оцінювання 2 R приблизно на 10%. Такий результат можна вважати
задовільним, оскільки в ряді літературних джерел наводяться дані, коли
чутливість алгоритмів ідентифікації в 2-3 рази вища.

Дослідження властивостей робастності адаптивного спостерігача потокозчеплення асинхронного двигуна відносно варіфцій активного опору статора Пересада С.М., проф.; Малько М.П., магістрант, Коноплінський М.А. магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняДні відкритих дверей

Факультет електроенерготехніки та автоматики запрошує випускників шкіл та технікумів, а також їх батьків на Дні відкритих дверей, які відбудуться 06.07.2018  та 16.07.2018.

Початок  о 1200.

Зустрічаємось у кабінеті 412, 20 корпусу. Детальніше

Партнери