ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Загальні положення працевлаштування

Загальні положення працевлаштування

Загальні положення працевлаштування. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та Постанови КМ України від 22 серпня 1996 року № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”.

Випускники, які після зарахування на навчання уклали угоду з адміністрацією університету, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років.

Випускники університету, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою (бакалаври, cпеціалісти, магістри) і які працевлаштовані на підставі направлення на роботу, вважаються молодими спеціалістами протягом трьох років з моменту укладання ними трудового договору із замовником.

Випускники університету вільні у виборі місця роботи відповідно до наявних запитів.

Випускники КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчалися за державним замовленням і яким присвоєно кваліфікацію фахівця (бакалаврa, спеціаліста, магістра) з вищою освітою, працевлаштовуються на підставі направлення на роботу.

Направлення на роботу є підставою для укладання трудового договору між молодим спеціалістом і замовником. Направлення на роботу видається випускнику разом із дипломом не пізніше 7 днів після закінчення ним навчання в університеті.

Якщо випускник університету навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеного між ними договору. Переведення студентів з контрактної форми навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, здійснюється за згодою третьої особи.

Молодий спеціаліст повинен прибути за місцем призначення у термін, визначений у направленні на роботу.

Молодим спеціалістам, які отримали направлення на роботу після закінчення вищого навчального закладу, надається відпустка тривалістю 30 календарних днів. За час відпустки молодим спеціалістам виплачується допомога у розмірі місячної стипендії за рахунок замовника. Після укладання трудового договору на молодих спеціалістів поширюються усі види соціального захисту, передбачені колективним договором працівників підприємства, установи, організації тощо.

Звільнення молодого спеціаліста з ініціативи замовника до закінчення терміну трудового договору здійснюється у випадках, передбачених Кодексом законів про працю України.

Випускники, які отримали направлення на роботу не за місцем проживання, забезпечуються житлом відповідно до законодавства України.

Час перебування жінки у відпустці після закінчення університету у зв’язку із вагітністю, пологами, доглядом за дитиною до 3-х років зараховується до терміну роботи за призначенням.

  1. Порядок працевлаштування випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського
  1. Послідовність дій у працевлаштуванні випускників
  1. Інформаційне забезпечення.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти