ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Послідовність дій у працевлаштуванні

  1. Послідовність дій у працевлаштуванні випускників

Послідовність дій у працевлаштуванні випускників кафедра АЕМС-ЕП.

До терміну, визначеного наказом по університету про працевлаштування, деканат готує і передає в навчальний відділ  Відомості обліку працевлаштування випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальностями (Додаток 2). Відомості складаються окремо для бакалаврів, спеціалістів, магістрів, які навчались за державним бюджетом, і окремо – для бакалаврів, спеціалістів, магістрів, які навчались за договором з повною компенсацією вартості навчання. Договори додаються до Відомостей обліку працевлаштування.

Договір з роботодавцем, лист-запит, як невід’ємний додаток до договору, список випускників, які залишаються працювати в КПІ ім. Ігоря Сікорського (Додаток 3), є підставою для формування бази даних місць працевлаштування та оформлення направлення на роботу молодому спеціалісту. Договір, лист-запит, як невід’ємний додаток до договору з роботодавцем (додаток 4), оформляються за правилами діловодства (назва підприємства, установи-замовника, повна адреса, телефон, вихідний номер і дата реєстрації, текст запиту, підпис керівника, печатка).

Місця працевлаштування пропонуються випускникам випусковою кафедрою на попередніх зустрічах із представниками підприємств, установ, організацій, з якими укладено договори, за 3-6 місяців до видання наказу про випуск з урахуванням рейтингу студента та попереднього запиту роботодавця. Остаточне визначення майбутнього місця працевлаштування випускника відбувається на заключних зустрічах відповідно до наказу по університету про працевлаштування випускників, про що робиться запис у Відомості (додаток 2) та підтверджується його особистим підписом.

За наявності поважних причин випускник може змінити місце працевлаштування до строку прибуття, вказаного в направленні на роботу, за погодженням з факультетом (інститутом).

За результатами визначення місця роботи випускнику видається направлення на роботу встановленого зразка, або, у визначених законодавством випадках, довідка на самостійне працевлаштування. Відомості, листи-запити, як невід’ємні додатки до договорів  з роботодавцями, подаються у визначений для факультету (інституту) день до сектору працевлаштування, практики і контрактних форм навчання навчального відділу .

У секторі працевлаштування, практики і контрактних форм навчання навчального відділу оформлюються направлення на роботу молодим спеціалістам і передаються в деканати факультетів (інститутів). Випускникам разом із дипломом видається направлення на роботу із відміткою про розмір останньої стипендії.

Повідомлення про направлення на роботу (нижня частина “Направлення на роботу”) підлягає поверненню в КПІ ім. Ігоря Сікорського, на підставі яких готується інформація про кількість випускників, що працюють за направленням на роботу.

Показник працевлаштування випускників є підставою для визначення рейтингу підрозділу та плану прийому студентів за відповідною спеціальністю.

  1. Інформаційне забезпечення.

Для інформаційного забезпечення працевлаштування студентів формуються бази даних з працевлаштування у відповідності до програмного забезпечення, що  розробляється КБ «Інформаційних систем» на замовлення  навчально-організаційного управління університету.

    Впровадження і підтримка програмного забезпечення проводиться КБ «Інформаційних систем» спільно з інформаційно-обчислювальним центром забезпечення навчального  процесу.

Кафедри і факультети двічі на рік формують базу даних та передають до  навчально-організаційного управління, де формується єдина інформаційна база даних університету.

Узагальнена база даних розміщується на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського для широкого доступу.

Випускові кафедри, факультети (інститути), навчально-організаційне управління двічі на рік проводять круглі столи,  ярмарки професій за галузями народного господарства із залученням підприємств, організацій, установ тощо.

Напередодні ярмарків проводяться спільні рекламні кампанії, виступи і публікації в ЗМІ та інші акції з питань працевлаштування випускників університету.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти