ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Електромеханічні системи в екологічно чистих технологіях


Дисципліна
Електромеханічні системи в екологічно чистих технологіях
Рівень ВО Другий(магістерський)
Курс 1
Обсяг 5 кредитів ЄКТС
Мова викладання Англійська
Кафедра Автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
Вимоги до початку вивчення Знання з теорії електроприводу, теорії електротехніки, електричних машин та промислової силової електроніки.
Що буде вивчатися Предметом вивчення дисципліни є процеси електромеханічного перетворення енергії в системах генерації та  джерелах енергії , керування цими процесами з використанням сучасних електромеханічних систем та застосування екологічно чистих технологій в сучасних електроприводах. В курсі розглядаються:

  • Джерела електричної енергії;
  • Генератори та системи керування ними;
  • Акумулятори, суперконденсатори та паливні елементи;
  • Системи накопичення електричної енергії;
  • Системи розподілення та керування в енергосистемах різного рівня;
Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення цієї дисципліни допоможе студентам ознайомитись з сучасними тенденціями використання відновлювальних джерел енергії та екологічно чистих технологій в промисловості (Індустрія 4.0) та роллю електромеханічних систем в сучасній енергетиці та промисловості.
Чому можна навчитися (результати навчання) Результатом навчання є придбання знань щодо сучасних електромеханічних систем, джерел енергії та систем керування ними, що дозволить мати уявлення про аспекти  впровадження Індустрії 4.0.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності) Набутими  знаннями можна скористатися при написанні магістерської дисертації, розробці нових сучасних електромеханічних систем,  проектуванні та впровадженні цих систем у виробництво..
Інформаційне забезпечння Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник (електронне видання), методичні вказівки до реферату та лабораторних робіт рекомендована література.
Форма проведення занять Лекції, лабораторні роботи
Семестровий контроль Екзамен

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти