факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Математичні методи в електромеханіці

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту) Математичні методи в електромеханіці
НПП, що забезпечують викладання Толочко О.І.
Контактні телефони та посилання на соціальні мережі НПП Вказані в кампусі 099-494-54-73 tolochko.ola@gmail.com
Короткий опис дисципліни (програмні цілі) Предметом вивчення дисципліни є математичні методи розв‘язання інженерних задач (зокрема задач в галузі електротехніки та електромеханіки) на ЕОМ. Це такі задачі, які важко або не можливо розв‘язати аналітичними методами.

До них належать: задачі лінійної алгебри (розрахунок визначників, обернених матриць, розв‘язання систем лінійних рівнянь); операції зі степеневими поліномами; апроксимація та інтерполювання табличних функцій; чисельне інтегрування; гармонічний синтез та аналіз періодичних функцій; чисельне розв‘язання диференційних рівнянь та їх систем; чисельне розв‘язання нелінійних трансцендентних рівнянь та їх систем; визначення екстремальних значень функцій чисельними методами.

Лабораторні роботи проводяться у вигляді комп‘ютерного практикуму в середовищі пакету MATLAB. Тому до того, як приступити до безпосереднього знайомства з переліченими вище математичними методами, студенти повинні у мінімальному обсязі освоїти основи програмування на алгоритмічній мові пакету MATLAB. У цій частині вони знайомляться з файловою системою та організацією пакету MATLAB, з типами даних та операціями над ними, з основними інструментами та операторами та з основними графічними засобами.

Форми та технології навчання Classroom.google, e-mail, Zoom, Skype
Посилання на робочу програму (силабус) та РСО Розміщено в електронному кампусі КПІ
Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали Надається викладачем

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери