факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Інтегровані системи автоматизації

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту) Інтегровані системи автоматизації
НПП, що забезпечують викладання Король С.В.
Контактні телефони та посилання на соціальні мережі НПП Вказані в кампусі
Короткий опис дисципліни (програмні цілі) В дисципліні вивчаються технічні засоби для реалізації складних розподілених систем автоматизації, технології інтеграції і взаємодії елементів цих систем, а також основи розробки схем автоматизації технологічних процесів. В рамках курсу надаються основи функціонування промислових цифрових мереж передачі даних і принципи налаштування зв’язку між елементами систем автоматизації. Окрема увага приділяється розробці людинно-машинних інтерфейсів для розподілених систем і дистанційного керування.

Інтеграція різноманітних систем автоматизації дозволяє підвищити ефективність процесу, якісні характеристики роботи системи, покращити керованість і гнучкість технічної системи. Зручний графічний інтерфейс дозволяє значно спростити взаємодію людини з технічною системою, тому він вже став необхідним елементом для всіх, навіть найпростіших систем автоматизації. Це стимулює розширення сфери застосування систем автоматизації  і призводить до зростання попиту на фахівців в області автоматизації.

Форми та технології навчання Classroom.google, meet.google, telegram.
Посилання на робочу програму (силабус) та РСО Розміщено в електронному кампусі КПІ
Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали Надається викладачем

Анотація кредитного модуля “ Інтегровані системи автоматизації ”

Робоча програма кредитного модуля “ Інтегровані системи автоматизації ” для студентів, що навчаються за спеціалізацією “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, за денною формою навчання складена відповідно до програми дисципліни “Системи промислової автоматизації ”, укладач С.В. Король. Кредитний модуль “Системи промислової автоматизації-1. Програмовані логічні контролери” вивчається студентами у першому семестрі 5-го курсу.

Основну увагу приділено принципам побудови систем автоматизації на основі програмованих логічних контролерів, які відповідають стандарту міжнародної електротехнічної комісії МЕК 1131, а також розглянуто основи розробки програм на двох мовах представлених в цьому стандарті.

У першому розділі розглянуто загальні принципи побудови цифрових засобів автоматизації, історія їх розвитку, структура і принцип роботи програмованих логічних контролерів, способи подання інформації у мікропроцесорних системах, принципи програмування промислових контролерів. У другому розділі дисципліни розглянуто основні та спеціалізовані типи даних, правила створення ідентифікаторів змінних та принципи адресації змінних. У третьому розділі наведено опис модулів організації програм і основні їх відмінності. На прикладах проілюстровано правила застосування модулів організації програм, дані основні підходи, що застосовуються при створенні програм. В четвертому розділі наведено інформацію про принцип роботи, правила використання, синтаксис основних операторів, функцій і функціональних блоків на мовах програмування FBD і ST.

Рейтингова система оцінки успішності студентів за роботу над кредитним модулем РСО

Рейтингова система оцінки успішності студентів за роботу над курсовим проектом РСО

Методичні вказівки для курсового проекту

Інтегровані системи автоматизації кафедри АЕМС-ЕП КПІ

Методичні вказівки для лабораторних робіт СПА ПЛК

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери