ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

3. Інноваційна діяльність 2018 р.

Інноваційна діяльність 2018 р.

3. Інноваційна діяльність 2018 р.

3.1 Аналіз діяльності в рамках інноваційного середовища Науковий парк „Київська політехніка”. (підписані договори, замовники/інвестори, обсяги фінансування та результати виконання). Участь у Фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge-2018».

3.2 Виконання проектів у рамках Інноваційно-виробничої платформи та приклади створеної інноваційної продукції для потреб оборони і безпеки держави.

3.3 Аналіз інноваційної діяльності з Київською міською державною адміністрацією, з облдержадміністраціями, міністерствами та вітчизняними підприємствами, зокрема м. Києва.

У 2018 році продовжувалося виконання робіт за госпрозрахунковим договором № 478 від 01 липня 2016 р. з ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» на тему «Розробка системи керування тягового електроприводу трамвайного вагону».

Дослідження за НДР №2005р виконувалася у співробітництві з консорціумом «Електробус України» в рамках договору про тестування дослідного зразка тягового електроприводу.

3.4 Навести 2-3 приклади найбільш вагомих результатів впровадження інноваційних розробок у 2018 році. Надати інформацію щодо комерціалізації та впровадження результатів розробок у 2018 році відповідно до таблиць (Додатки 7 та 8 до розпорядження).

Розроблені алгоритми векторного керування моментом асинхронних двигунів реалізовано в дослідному зразку силового перетворювача трамвайного вагону потужністю 240 кВт виробництва ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод». Перетвоювач експериментально протестовано та передано замовнику для встановлення на трамвайний вагон для проведення тестової експлуатації.

3.5 Кількість отриманих охоронних документів (автори, назва, №, дата видачі, власник), зокрема в інших країнах. Кількість укладених ліцензійних договорів та отримані кошти від продажу ліцензій (тис. грн.).

  1. Двоканальний регульований електропривод: пат. 124134 Україна, № u201709525; заявл. 29.09.2017; опубл. 26.03.18, Бюл. № 6. Теряєв В. І.
  2. Спосіб регулювання координат генератора та двигуна в режимі електричного гальмування: пат. 126104 Україна, № u201712078; заявл. 08.12.2017; опубл. 11.06.2017, Бюл. № 11. Теряєв В. І.
  3. Науковий твір «Принцип побічного вимірювання координат електроприводу»: Авторське право. Теряєв В. І.
  4. Патент № 123458 U Україна, МПК B29C 47/14 (2006.01). Екструзійна головка / О.Л. Сокольський, В.І.Сівецький, О.Є.Колосов, О.М.Халімовський; заявник О.Л. Сокольський. – № u201709710; заявл. 05.10.2017; опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти