ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

1. Підготовка наукових кадрів 2018 р.

Підготовка наукових кадрів 2018 р. та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

1. Підготовка наукових кадрів 2018 р. та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук

Доцент Печеник М. В. отримав вчене звання професора.

Продовжують підготовку в аспірантурі: Решетник В.С. (перейшов на 3-й курс), Пушніцин Д. С. (перейшов на 2-й курс).

Випускники аспірантури 2017 року Желінський М. М. та Зайченко Ю. М. працюють асистентами кафедри з вересня 2018 року та підготували дисертації для подачі у вчену раду.

Захистів дисертацій у звітному році не відбувалося.

1.2 Науково-дослідна робота студентів (вказати назву і керівників, загальну кількість студентських КБ, наукових гуртків, наукових товариств, науково-дослідних лабораторій та кількість залучених в них студентів окремо по кожному; кількість госпдоговірних і держбюджетних тем, до виконання яких залучаються студенти; кількість публікацій та патентів самостійно та у співавторстві; участь у олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, грантах, кількість переможців. Навести приклади кращих наукових робіт студентів, що були нагороджені. Кількість студентів які брали участь у зарубіжних наукових конференціях, кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій; Надати інформацію у Додатку 3 до розпорядження про проведені у 2018 році міжнародні, всеукраїнські студентські конференції і семінари.

У виконанні бюджетних науково – дослідних робіт № 2841ф та №2005р брали участь 8 студентів стаціонарної форми навчання на безоплатній основі та один з оплатою в межах фонду заробітної плати.

Студент Ніконенко отримав грант Леонарда–Ейлера (фінансується DAAD) на проведення наукових досліджень за темою магістерської дисертації.

Представлено три наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2017/2018 н. р. з галузі «Електротехніка та електромеханіка» у  м. Кам’янське:

 1. Ніконенко Є. О., Рандюк А. А. «Розробка та дослідження нового алгоритму керування DC-DC перетворювачем напруги для гібридних джерел живлення електричних транспортних засобів», керівник професор Пересада С. М., дипломи першого ступеня.
 2. Геращенко І. М., Титаренко А. С., «Дослідження роботи оцінювача коефіцієнта корисної дії насосної установки в статичних та динамічних режимах», науковий керівник доц, Бур’ян С. О., дипломи другого ступеня.
 3. Бурмельов О.О., Калугін Д.В. «Енергооптимальне керування машинами змінного струму при використанні стратегії максимальний момент на ампер (MTPA)», керівник професор Толочко О. І., дипломи першого ступеня.

 

За участю студентів опубліковано загалом 52 статті, з них:

3 статті у виданнях, що входять до науковометричної бази Scopus

 1. Bozhko Kovbasa S. Nikonenko Y. Peresada S. Direct vector control of induction motors based on rotor resistance-invariant rotor flux observer // Proceedings of the IEEE 5th International Conference on Electrical System for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference (ESARS-IETEC) 2018, Nov. 7 – 9, Nottinghem, United Kingdom.
 2. Peresada S., Kovbasa S., Nikonenko Y., Bozhko S. Concept of experimental research for electrical vehicle electromechanical systems with hybrid energy storages // Technical Electrodynamics. –2018. №5. –pp. 57-60.
 3. Толочко О.І., Бовкунович В.С., Бурмельов О.О. Обмеження струму і напруги статора в системі тризонного регулювання швидкості двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування // ПСЕ Технічна електродинаміка, 2018, №5. – С. 61-64.

7 статей у фахових виданнях

 1. Ковбаса С. М., Пушніцина І. І. Дослідження впливу кривої намагнічування асинхронного двигуна на показники якості системи бездавачевого векторного керування // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, вип. 195. – “Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. Харків, ХНТУСТ, 2018. – С.127-129.
 2. Король С. В., Шубенко О.В. Швидкий запуск асинхронного генератора в автономній системі живлення // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – C.21-22.
 3. Красношапка Н. Д., Блащук О. О., Божок О. В. «Вплив відхилення частоти напруги на енергетичні показники пускових режимів електропривода з асинхронним двигуном з масивними торцевими феромагнітними екранами елементів роторного контуру» // Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «проблеми енергозабезпечення та енеогозбереження в АПК України»– Харків: ХНТУСГ, 2018. – С.63-64.
 4. Приймак Б.І., Красношапка Н.Д., Лозада Ф, Долганов О.О. Динамічні властивості системи бездавачевого векторного керування асинхронним приводом електромобіля // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2018. – Вип. 49. – С. 51-60.
 5. Пушкар М. В., Гузинський А. С., Приходько В.А. Дослідження процесу самозбудження автономного асинхронного генератора з системою керування напругою на основі електронного регулятора навантаження при роботі на активне та активно-індуктивне навантаження // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – C.51-52.
 6. Бур’ян С.О., Титаренко А.С., Землянухіна Г.Ю. Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосної установки: експериментальні дослідження // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 132-133.
 7. Толочко О.И., Бовкунович В.С., Бурмелев А.О. Система трехзонного регулирования скорости явнополюсного синхронного двигателя с постоянными магнитами // «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт», 2018, №8 (170). – Стр. 18-26.

16 статей в інших виданнях

 1. Є. Ніконенко, С. Пересада, Д. Приступа. Новий алгоритм керування dc-dc перетворювачем напруги. Частина I. Синтез алгоритму // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 41–42.
 2. Є. Ніконенко, С. Пересада, Д. Приступа. Новий алгоритм ерування dc-dc перетворювачем напруги. Частина II. Дослідження алгоритму // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 43–44.
 3. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Кузнецов Г. А. Дослідження компенсації мертвого часу на показники якості асинхронного електроприводу // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 12–13.
 4. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Пушніцина І. І., Пушніцин Д. С. Вплив кривої намагнічування асинхронного двигуна на показники якості системи бездавачевого векторного керування в режимі ослаблення поля // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 14–15.
 5. Печеник М.В., Бур’ян С.О., Фомін Б.В., Землянухіна Г.Ю. Дослідження роботи вентиляторної установки з апроксимованими характеристиками на основі нейронних мереж // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 53-55
 6. Эль Хамдауи Муад, Толочко О.И. Сравнительный анализ процессов прямого и плавного пуска асинхронного двигателя // Тези ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів „Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей та рішень”(АКУ-2018), 22-23 травня 2018 р., м. Покровськ, Донецька область 3 с.
 7. С. С. Пономаренко, Н. Д. Красношапка «Автоматизований електропривод системи охолодження масла гідравлічного преса» // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12–13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018.- с  93-94.
 8. Ю.В. Пасєка, Ю.С. Чубань, Д.К. Байрак, Н.Д. Красношапка «Автоматизована електромеханічна системи подачі вугільного пилу в котел» // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»: Зб. тез  доповідей. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. –С. 17–18
 9. С.С. Пономаренко, Н.Д. Красношапка «Автоматизований електропривод системи стабілізації тиску масла гідравлічного пресу» // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»: Зб. тез  доповідей. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. –С. 19–20
 10. В.С. Бовкунович, Б.А. Дубровець, Д.О. Кунков Дослідження стратегій керування при паралельному живленні двох асинхронних двигунів від одного інвертора при частотному управлінні // Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика» – Маріуполь; Дата проведення: 15.05.2018 ; Url – https://pstu.edu/wp-content/uploads/2018/06/PERS_2018_ukr.pdf;
 11. Бур’ян С.О. Дослідження роботи вентиляторної установки з апроксимованими характеристиками на основі нейронних мереж / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Б.В. Фомін, Г.Ю. Землянухіна // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 53-55.
 12. М.В. Пушкар, О.О. Веденеєв , Р.О. Канєвський Лабораторний стенд для дослідження пристроїв підрахунку виробленоїпродукції на основі програмованих лічильників імпульсів в системахавтоматизації // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12–13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – С. 189-191.
 13. Головко В.М., Пушкар М.В., Використання програмного забезпечення Siemens Sinutrain для моделювання роботи електроприводу металообробних верстатів з ЧПК // Збірник праць «V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів  «Енергетична безпека та енергоефективність на транспорті», прийнято до участі та публікації.
 14. В.В. Комольцев, О.М. Халімовський. Розробка системи регулювання швидкості виходу продукту з урахуванням зміни властивостей грануляту в процесі екструзії. // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р.- Кременчук, КрНУ, 2018.- c.97-98.
 15. О.М. Халімовський, В.В. Комольцев. Дослідження векторно-керованого синхронного електроприводу в системах імпульсної подачі присадного дроту // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика». Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. –с. 30-31.
 16. О.М. Халімовський , О.Л. Сокольський , І.І. Івіцький, О.С. Богута. Оцінка можливості використання асинхронного електроприводу із скалярним керуванням для автоматизації процесу виробництва інтелектуальних  полімерних композиційних матеріалів. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Матеріали XVIIІ міжнар. наук.-техн. конференції (8-13 червня 2018 р., м. Одеса); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова.– Одеса, 2018.– С. 64-66.

За участю студентів зроблено 54 доповіді на конференціях різного рівня, зокрема:

IEEE 5th International Conference on Electrical System for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference (ESARS-IETEC) 2018, Nov. 7 – 9, Nottinghem, United Kingdom. (Scopus)

Bozhko S. Kovbasa S. Nikonenko Y. Peresada S. Direct vector control of induction motors based on rotor resistance-invariant rotor flux observer.

ХV Міжнародна науково-технічна конференція «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ-2018», 5 червня 2018 р., м. Київ

 1. Толочко О.І., Бовкунович В.С., Бурмельов О.О. Обмеження струму і напруги статора в системі тризонного регулювання швидкості двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування.
 2. Peresada S., Kovbasa S., Nikonenko Y., Bozhko S. Concept of experimental research for electrical vehicle electromechanical systems with hybrid energy storages.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України», м. Харків, 1 – 2 листопада 2018 року

 1. Ковбаса С. М., Пушніцина І. І. Дослідження впливу кривої намагнічування асинхронного двигуна на показники якості системи бездавачевого векторного керування.
 2. Король С. В., Шубенко О.В. Швидкий запуск асинхронного генератора в автономній системі живлення.
 3. Красношапка Н. Д., Блащук О. О., Божок О. В. «Вплив відхилення частоти напруги на енергетичні показники пускових режимів електропривода з асинхронним двигуном з масивними торцевими феромагнітними екранами елементів роторного контуру»
 4. Пушкар М. В., Гузинський А. С., Приходько В.А. Дослідження процесу самозбудження автономного асинхронного генератора з системою керування напругою на основі електронного регулятора навантаження при роботі на активне та активно-індуктивне навантаження
 5. Бур’ян С.О., Титаренко А.С., Землянухіна Г.Ю. Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосної установки: експериментальні дослідження

ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», 12 – 13 квітня, м. Кременчук

 1. Є. Ніконенко, С. Пересада, Д. Приступа. Новий алгоритм керування dc-dc перетворювачем напруги. Частина I. Синтез алгоритму
 2. Є. Ніконенко, С. Пересада, Д. Приступа. Новий алгоритм ерування dc-dc перетворювачем напруги. Частина II. Дослідження алгоритму
 3. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Кузнецов Г. А. Дослідження компенсації мертвого часу на показники якості асинхронного електроприводу
 4. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Пушніцина І. І., Пушніцин Д. С. Вплив кривої намагнічування асинхронного двигуна на показники якості системи бездавачевого векторного керування в режимі ослаблення поля
 5. Печеник М.В., Бур’ян С.О., Фомін Б.В., Землянухіна Г.Ю. Дослідження роботи вентиляторної установки з апроксимованими характеристиками на основі нейронних мереж.
 6. С. С. Пономаренко, Н. Д. Красношапка «Автоматизований електропривод системи охолодження масла гідравлічного преса»
 7. С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Б.В. Фомін, Г.Ю. Землянухіна Дослідження роботи вентиляторної установки з апроксимованими характеристиками на основі нейронних мереж
 8. М.В. Пушкар, О.О. Веденеєв , Р.О. Канєвський Лабораторний стенд для дослідження пристроїв підрахунку виробленоїпродукції на основі програмованих лічильників імпульсів в системахавтоматизації
 9. В.В. Комольцев, О.М. Халімовський. Розробка системи регулювання швидкості виходу продукту з урахуванням зміни властивостей грануляту в процесі екструзії

ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів „Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей та рішень”(АКУ-2018), 22-23 травня 2018 р., м. Покровськ

Эль Хамдауи Муад, Толочко О.И. Сравнительный анализ процессов прямого и плавного пуска асинхронного двигателя

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»

 1. Ю.В. Пасєка, Ю.С. Чубань, Д.К. Байрак, Н.Д. Красношапка «Автоматизована електромеханічна системи подачі вугільного пилу в котел»
 2. С.С. Пономаренко, Н.Д. Красношапка «Автоматизований електропривод системи стабілізації тиску масла гідравлічного пресу»
 3. В.С. Бовкунович, Б.А. Дубровець, Д.О. Кунков Дослідження стратегій керування при паралельному живленні двох асинхронних двигунів від одного інвертора при частотному управлінні.
 4. О.М. Халімовський, В.В. Комольцев. Дослідження векторно-керованого синхронного електроприводу в системах імпульсної подачі присадного дроту.

 

V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів  «Енергетична безпека та енергоефективність на транспорті», 29 листопада, м. Київ.

Головко В.М.,  Пушкар М.В., Використання програмного забезпечення Siemens Sinutrain для моделювання роботи електроприводу металообробних верстатів з ЧПК.

XVIIІ міжнародна науково-технічна конференція Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (8-13 червня 2018 р., м. Одеса)

О.М. Халімовський , О.Л. Сокольський , І.І. Івіцький, О.С. Богута. Оцінка можливості використання асинхронного електроприводу із скалярним керуванням для автоматизації процесу виробництва інтелектуальних  полімерних композиційних матеріалів.

Зроблено 30 доповідей на Загальноуніверситетській міжнародній науково-технічній конференції молодих учених, аспірантів і студентів  «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики» , НТУУ “КПІ”, Київ, грудень 2018, секція якої “Автоматизація електромеханічних систем та управління ними” проведена кафедрою. За результатами роботи конференції опубліковано 30 статей у збірнику праць конференції. Деякі з доповідей:

 1. Пушніцин Д. С., Ніконенко Є. О., Пересада С. М. Математичні моделі акумуляторів для електротранспорту. Частина I: короткий аналітичний огляд.
 2. Пушніцин Д. С., Ніконенко Є. О., Пересада С. М. Математичні моделі акумуляторів для електротранспорту. Частина II: верифікація параметрів.
 3. Ніконенко Є. О., Пушніцин Д. С., Пересада С. М. Математичне моделювання суперконденсаторів. Частина I: короткий аналітичний огляд
 4. Ніконенко Є. О., Пушніцин Д. С., Пересада С. М. Математичне моделювання суперконденсаторів. Частина II: експериментальна верификація.
 5. Теряєв В.І., Корнієнко В.Ю. Гнучка автоматизація виробництва мінеральних добрив. Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”.
 6. Теряєв В.І., П’ятницький К.В. Автоматизація електроприводу підйому крана-штабелера. Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”.
 7. Печеник М.В., Бур’ян С.О., Лещенко В.В. Дослідження втрат енергії у дводвигунному стрічковому конвеєрі.
 8. Печеник М.В., Бур’ян С.О., Землянухіна Г.Ю. Постановка задач по дослідженню електромеханічних систем транспорту рідин при використанні альтернативних джерел енергії.
 9. Носихін, Толочко О.І. Тенденції розвитку електроприводів с ЧПУ для фрезерних верстатів.
 10. Бурмельов О.О., Толочко О.І. Проблеми бздавачевого керування швидкістю синхронних двигунів з постійними магнітами.
 11. Калугін Д.В., Толочко О.І. Мінімізація сумарних втрат в асинхронному двигуні.
 12. Богачов Г., Толочко О.І. Сучасні вимоги до систем електроприводу та автоматизації пасажирських ліфтів.
 13. О. О. Блащук, Н. Д. Красношапка Автоматичне регулювання продуктивності системи компресорів.
 14. Бур’ян С.О., Печеник М.В., Бабарова А.І. Електромеханічна система автоматизації насосної установки на основі пакету SIMHYDRAULICS.
 15. Король С.В., Лабораторний стенд для вивчення принципів розробки систем автоматизації на Siemens автоматизації з людино-машинним інтеейсом.
 16. Король С.В., Хомуйло Ю.О., Комарь О. Г. Лабораторний стенд з вивчення основ конфігурування приводів schneider electric для роботи в мережі modbus.
 17. Король С.В., Головко В.М., Лабораторний стенд для вивчення налаштування перетворювача частоти abb на комунікацію з контролером через мережу modbus.
 18. Король С.В., Юськів В.Р. Комп’ютерний практикум з вивчення принципів створення людино-машинного інтерфейсу в програмному середовищі vijeo designer.
 19. А.С. Гузинський, М.В. Пушкар, Н,О. Погромська Концепція створення лабораторного комплексу для дослідження електричних апаратів та елементів захисту електроприводів.
 20. Головко В.М., Пушкар М.В., Концепція дослідження електроприводу металообробних станків за допомогою програмного забезпечення Siemens Sinutrain.
 21. Сенюк М.С., Пушкар М.В. Розробка пристрою захисту насосних установок з використанням технології IoT.

1.3 Науково-дослідна робота молодих учених. Чисельність молодих учених. Приклади кращих наукових робіт молодих учених. Одержані премії, гранти, стипендії КМУ, ВРУ. Опубліковані монографії, усього та за кордоном. Кількість опублікованих підручників, навчальних посібників, публікацій (статей), усього одиниць:  з них: статей у зарубіжних виданнях,  в тому числі у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus і Web of Science, для соціо-гуманітарних – Copernicus). Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних.

У звітному році на кафедрі працювало 8 молодих вчених:

 1. к.т.н., доцент Бур’ян С. О.
 2. к.т.н., ст. викл. Димко С.С.
 3. к.т.н., асистент Приступа Д. Л.
 4. к.т.н., асистент Пушкар М.В.
 5. Асистент Желінський М. М.
 6. Асистент Зайченко Ю. М.
 7. Аспірант Решетник В.С.
 8. Аспірант Пушніцин Д. С.

 

Загалом за участю молодими вченими опубліковано більше 24 статей, в тому числі 4 у Scopus та 3 у фахових виданнях України.

Статті молодих вчених у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus

 1. Peresada S., Zaichenko Y., Kovbasa S., Reshetnik V. Adaptive Current Control for Shunt Active Power Filters // Proceedings of the IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Apr. 24 – 26, Kyiv, -2018, pp. 598 – 604 (Scopus).
 2. Peresada S., Zaichenko Y., Pushnitsyn D., Reshetnik V. Adaptive Current Control for Shunt Active Power Filters Under Resistance and Inductance Uncertainty // Proceedings of the IEEE 3rd International Conference on Intelligent energy and power systems (IEPS), 2018 (Scopus).
 3. Peresada, S., Kovbasa, S., Zaichenko, Y., & Reshetnyk, V. Selective compensation of three-phase current harmonics. // Technical Electrodynamics. –2018. №4. –pp. 102-105. (Scopus)
 4. Peresada, S.M., Mykhalskyi, V.M., Zaichenko, Y.M., Kovbasa, S.M. Selective and adaptive harmonics estimation for three-phase shunt active power filters // Technical Electrodynamics, –2018. –№2, pp. 29-38. (Scopus)

 

Статті молодих вчених у фахових виданнях України

 1. Пушкар М. В., Гузинський А. С., Приходько В.А. Дослідження процесу самозбудження автономного асинхронного генератора з системою керування напругою на основі електронного регулятора навантаження при роботі на активне та активно-індуктивне навантаження // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – C.51-52.
 2. Пушкар М. В., Красношапка Н. Д. Побудова границь самозбудження асинхронних генераторів за допомогою універсальної кривої намагнічування // Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2018.- № 28 (104)- c 44-50.
 3. С.О. Бур’ян, Титаренко А.С., Землянухіна Г.Ю. Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосної установки: експериментальні дослідження // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 132-133.

Статті молодих вчених у інших виданнях

 1. Є. Ніконенко, С. Пересада, Д. Приступа. Новий алгоритм керування dc-dc перетворювачем напруги. Частина I. Синтез алгоритму // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 41–42.
 2. Є. Ніконенко, С. Пересада, Д. Приступа. Новий алгоритм ерування dc-dc перетворювачем напруги. Частина II. Дослідження алгоритму // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 43–44.
 3. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Кузнецов Г. А. Дослідження компенсації мертвого часу на показники якості асинхронного електроприводу // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 12–13.
 4. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Пушніцина І. І., Пушніцин Д. С. Вплив кривої намагнічування асинхронного двигуна на показники якості системи бездавачевого векторного керування в режимі ослаблення поля // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 14–15.
 5. Печеник М.В., Бур’ян С.О., Фомін Б.В., Землянухіна Г.Ю. Дослідження роботи вентиляторної установки з апроксимованими характеристиками на основі нейронних мереж // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 53-55
 6. Бур’ян С.О. Дослідження роботи вентиляторної установки з апроксимованими характеристиками на основі нейронних мереж / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Б.В. Фомін, Г.Ю. Землянухіна // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 53-55.
 7. М.В. Пушкар, О.О. Веденеєв , Р.О. Канєвський Лабораторний стенд для дослідження пристроїв підрахунку виробленоїпродукції на основі програмованих лічильників імпульсів в системахавтоматизації // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12–13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – С. 189-191.
 8. Головко В.М., Пушкар М.В., Використання програмного забезпечення Siemens Sinutrain для моделювання роботи електроприводу металообробних верстатів з ЧПК  // Збірник праць «V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів  «Енергетична безпека та енергоефективність на транспорті», прийнято до участі та публікації.

 

Молодими вченими зроблено 15 доповідей на 8 конференціях різного рівня

 

IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) 2018. – Kyiv (Ukraine), April 16 – 18.

Peresada S., Zaichenko Y., Kovbasa S., Reshetnik V. Adaptive Current Control for Shunt Active Power Filters

IEEE 3rd International Conference on Intelligent energy and power systems (IEPS), 2018, Kharkiv, September 10 – 14.

Peresada S., Zaichenko Y., Pushnitsyn D., Reshetnik V. Adaptive Current Control for Shunt Active Power Filters Under Resistance and Inductance Uncertainty

ХV Міжнародна науково-технічна конференція «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ-2018», 5 червня 2018 р., м. Київ

Peresada, S., Kovbasa, S., Zaichenko, Y., & Reshetnyk, V. Selective compensation of three-phase current harmonics.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України», м. Харків, 1 – 2 листопада 2018 року

 1. Пушкар М. В., Гузинський А. С., Приходько В.А. Дослідження процесу самозбудження автономного асинхронного генератора з системою керування напругою на основі електронного регулятора навантаження при роботі на активне та активно-індуктивне навантаження
 2. Бур’ян С.О., Титаренко А.С., Землянухіна Г.Ю. Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосної установки: експериментальні дослідження

 

Міжнародна науково-практична конференція «Електротехнічні та комп’ютерні системи теорія та практика – 2018», м. Одеса, 29 травня – 1 червня 2018 р.

Пушкар М. В., Красношапка Н. Д. Побудова границь самозбудження асинхронних генераторів за допомогою універсальної кривої намагнічування

 

ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», 12 – 13 квітня, м. Кременчук

 1. Є. Ніконенко, С. Пересада, Д. Приступа. Новий алгоритм керування dc-dc перетворювачем напруги. Частина I. Синтез алгоритму
 2. Є. Ніконенко, С. Пересада, Д. Приступа. Новий алгоритм ерування dc-dc перетворювачем напруги. Частина II. Дослідження алгоритму
 3. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Кузнецов Г. А. Дослідження компенсації мертвого часу на показники якості асинхронного електроприводу
 4. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Пушніцина І. І., Пушніцин Д. С. Вплив кривої намагнічування асинхронного двигуна на показники якості системи бездавачевого векторного керування в режимі ослаблення поля
 5. Печеник М.В., Бур’ян С.О., Фомін Б.В., Землянухіна Г.Ю. Дослідження роботи вентиляторної установки з апроксимованими характеристиками на основі нейронних мереж.
 6. С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Б.В. Фомін, Г.Ю. Землянухіна Дослідження роботи вентиляторної установки з апроксимованими характеристиками на основі нейронних мереж
 7. М.В. Пушкар, О.О. Веденеєв , Р.О. Канєвський Лабораторний стенд для дослідження пристроїв підрахунку виробленоїпродукції на основі програмованих лічильників імпульсів в системахавтоматизації.

ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів „Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей та рішень”(АКУ-2018), 22-23 травня 2018 р., м. Покровськ

Эль Хамдауи Муад, Толочко О.И. Сравнительный анализ процессов прямого и плавного пуска асинхронного двигателя.

V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів  «Енергетична безпека та енергоефективність на транспорті», 29 листопада, м. Київ.

Головко В.М.,  Пушкар М.В., Використання програмного забезпечення Siemens Sinutrain для моделювання роботи електроприводу металообробних верстатів з ЧПК.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти