ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

2. Основні результати наукових досліджень 2012 р.

Основні результати наукових досліджень 2012 р. та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами

2. Основні результати наукових досліджень 2012 р. та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами

Наукова діяльність кафедри відповідає двом пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки:

2.1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року – Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.

2.2 Енергетика та енергоефективність.

Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року – Технології електроенергетики.

Наукова діяльність кафедри є в руслі стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на 2011-2021 роки – 1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії.

Основні результати роботи кафедри:

  • 3 кандидатські та одна докторська дисертації підготовлено (асистент Бовкунович В.С., аспірант Бур’ян С.О., аспірант Димко С. С., доцент Островерхов М. Я) та рекомендовано до захисту в Спеціалізованій вченій раді (захист однієї кандидатської та однієї докторської очікується в січні-лютому 2013 р.);
  • опубліковано 1 навчальний посібник з грифом МОНМС України та 6 з грифом НТУУ”КПІ”;
  • опубліковано 63 наукові праці (включаючи доповіді та тези доповідей на конференціях), із них 10 у фахових виданнях ВАК та 3 у закордонних виданнях;
  • зроблено 51 доповідь на конференціях загалом, з них 9 доповідей на повноформатних конференціях без вікового обмеження, у тому числі 1 доповідь на міжнародній закордонній конференції та 8 доповідей  на  3 міжнародних конференціях в Україні, а також 5 доповідей молодих учених кафедри на міжнародних конференціях для молодих учених, аспірантів  та студентів;
  • проведено загально-університетську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”, де зроблено 35 доповідей студентів.
  • отримано 1 диплом першого та 1 третього ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2011/2012 навчального року з галузі «Електротехніка та електромеханіка» (студенти Савич О. Ю, Тітов О. О.);

У звітному році розпочато виконання держбюджетної науково – дослідної роботи № 2511ф “Основи теорії векторно-керованих електромеханічних систем змінного струму з кінематичною парою кочення”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота розпочалася в січні 2012 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2012 р. складав 155000 грн., в т.ч. на заробітну плату – 111883 грн.

Держбюджетна тема №2511 “Основи теорії векторно-керованих електромеханічних систем змінного струму з кінематичною парою кочення” відповідає пріоритетному напрямку розвитку науки і техніки 3 (енергетика та енергоефективність). У 2012 році за темою опубліковано 13 статей та зроблено 9 доповідей на міжнародних конференціях. Результати досліджень також використано в 3-х магістерських та 6-ти бакалаврських випускних роботах. Залучалось до науково-дослідної роботи 27 студентів (магістрів).

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти