ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

7. Конференції, семінари, виставки 2010 р.

Конференції, семінари, виставки 2010 р.

7. Конференції, семінари, виставки 2010 р.

Взято участь у 6-и конференціях, у тому числі в 6-и міжнародних та в 3-х закордонних. Усього в конференціях брало участь 15 співробітників кафедри, зроблено 18 доповідей. Також додатково представлено 42 доповіді на загально-університетську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”.

7.1.Конференції:

7.1.1. The 20th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (Speedam 2010), Pisa, Italy, 1 доповідь

7.1.1.1. M. Bodson & O. Kiselychnyk, On the triggering of self-excitation in induction generators.

 7.1.2. The American Control Conference, Baltimore, MD, USA, 30June-1July, 2010, 1 доповідь

7.1.2.1. M. Bodson & O. Kiselychnyk, Analytic conditions for spontaneous self-excitation in induction generators.

7.1.3. 16th International Conference on Soft Computing, June 23-25, Brno, Czech Republic, 2010, 1 доповідь

7.1.3.1. V.Kudin, N.Pechenik, S.Kolesnichenko Suboptimal control of a crane moving mechanism considering damping of load oscillations.

7.1.3. ХVІІ Міжнародна конференція „Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”, 20-25 вересня 2010 р., с. Кіпарисне, АР Крим,  8 доповідей:

7.1.3.1.  Пересада С. М., Дымко С. С., Ковбаса С. М. Обобщенное решение задачи косвенного векторного управления моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток в статике.

7.1.3.2. Пересада С. М., Ковбаса С. М. Робастифицированное векторное бездатчиковое управление угловой скоростью асинхронного двигателя на основе адаптивного наблюдателя пониженного порядка.

7.1.3.3. Пересада С. М., Алисов А. С. Теоретическое и экспериментальное сравнение алгоритмов векторного управления асинхронным двигателем без измерения статорных токов.

7.1.3.4 Pechenik M., Kiselychnyk O., Buryan S. Experimental research of interactive energy saving controller of water supply pump based on flow rate measurement.

7.1.3.5 Островерхов М.Я., Бурик М.П. Дослідження системи векторного керування асинхронним двигуном на основі концепції зворотної задачі динаміки.

7.1.3.6. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування насосною установкою.

7.1.3.7. Приймак Б.І., Благодір В.О. Модель асинхронного двигуна із врахуванням втрат у залізі при орієнтуванні координат за потокозчепленням статора.

7.1.3.8. Khalimovskyy O., Pryymak B. Ein temperaturstabilisierungssystem auf der basis genetischer algorithmen fur die vliesstoffherstellung.

7.1.4. XII Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах”, 19-21 Травня 2010, Кременчук, Україна, 6 доповідей:

7.1.4.1. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Малько М.П. Робастный алгоритм идентификации параметров асинхронного двигателя при неподвижном роторе.

7.1.4.2. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Димко С. С. Indirect field-oriented torque control of induction motors with maximum torque per amper ratio.

7.1.4.3. Kiselychnyk O., Pushkar M., Ostroverkhov M. Concept of inverse dynamics problems for сascade speed control of direct current motors with field weakening.

7.1.4.4. Popovich M., Kiselychnyk O.,  Buryan S. Extremal electromechanical control system of water supply pumps connected in series.

7.1.4.5. Островерхов М.Я., Сигаєв О.Л., Бурик М.П. Система непрямого векторного керовання асинхронним двигуном на основі концепції зворотної задачі динаміки.

7.1.4.6. Теряєв В.І., Островерхов М.О. Частотне керування лінійним асинхронним двигуном.

7.1.5. The fourth world congress “Aviation in the 21 – st century”. “Safety in Aviation and Space Technologies”. September 21 – 23, 2010. Volume 1. Kyiv.2010, 1 доповідь.

7.1.5.1. Shmatok S.O., Yudin О.К., Shmatok О.S., Petrenko А.B. Theoretical basis of analytical methods in cryptanalysis in markov block ciphers.

7.1.6. VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. ,Кременчук, КДУ, 12 доповідей

7.1.6.1. Островерхов М.Я., Яремов О.І. Система векторного керування швидкістю лінійного  асинхронного двигуна / Збірник доповідей міжнарод. н/т конференції “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”. – Кременчук: КДПУ, 2010. –  С. 266-268.

7.1.6.2. Островерхов М.Я., Славутська Р.В. Система векторного керування швидкістю асинхронного двигуна на основі концепції зворотних задач динаміки/ Збірник доповідей міжнарод. н/т конференції “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”. – Кременчук: КДПУ, 2010. –  С. 263-265.

7.1.6.3. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Система прямого векторного керування асинхронним двигуном на основі мінімізації функціоналів миттєвих значень енергій руху/ Збірник доповідей міжнарод. н/т конференції “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”. – Кременчук: КДПУ, 2010. –  С. 260-262.

7.1.6.4. Приймак Б.І., Федіна В.П., Денисюк С.А. Синтез комбінованого модального регулятора потокозчеплення ротора асинхронного енергоощадного електроприводу // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 276-278.

7.1.6.5. Приймак Б.І., Гаман Ю.С. Дискретний   регулятор  положення  електроприводу з підпорядкованою структурою // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 269-270.

7.1.6.6. Приймак Б.І., Підгаєць А.П.  Імплементація  критерію абсолютної  стійкості  В.М. Пóпова  у  систему  MATLAB  // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 274-275.

7.1.6.7. Приймак Б.І., До Нгок Лам Дискретна  система  регулювання положення  електроприводу із стандартними налаштуваннями контурів // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 271-273.

7.1.6.8. Ковбаса С.М,, Онанко А.Ю. Експериментальне досліждення алгоритму бездавачевого керування швидкістю двигуна постійного струму//Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.. С.212-214.

7.1.6.9. Бур’ян С.О., Ульянченко С.В., Кононський О.В. Дослідження моделі відцентрової насосної установки у пакеті Sim Hydraulics//Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ, 2010. – с. 160-162.

7.1.6.10 Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Екстремальна система керування сумарними втратами з частотно-регульованим асинхронним електроприводом// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ, 2010. – с. 191-193.

7.1.6.11. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю. Розробка та дослідження лабораторного стенда на базі асинхронного двигуна з перетворювачем частоти// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ, 2010. – с. 194-196.

7.1.6.12. Кудин В.Ф., Савич О. Ю. Синтез регулятора для нелинейной электромеханической системы угловой стабилизации методом ЛАХ//Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.

7.1.5. Семінари

7.1.5.1. Науковий семінар кафедри по передніх результатах магістерських робіт. Травень 2010.

7.1.5.2. Науковий семінар кафедри по передніх результатах магістерських робіт та кандидатських дисертацій аспірантів кафедри. Листопад 2010.

7.1.5.3. Науковий семінар кафедри по планових роботах докторанта Ковбаси С.М. Червень 2010.

7.1.5.4. Проведено 7 семінарів згідно плану наукових заходів кафедри, на яких представлено наукові результати, представлені на міжнародних конференціях.

7.1.6. Проведено загально-університетську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”. Студентами кафедри зроблено 42 доповіді, доповіді надруковано в збірнику  матеріалів конференції.

 1. Скібчик О.С., магістрант; Димко С.С., асистент РОЗРОБКА УНІФІКОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ
 2. Бовкунович В.С., ас., Максимов Д.В., студ. СОВРЕМЕННЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 3. Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н.,  Благодір В.О., студент СТРУКТУРИ РОЗШИРЕНИХ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В ЗОРІЄНТОВАНИХ ЗА ПОЛЕМ СТАТОРА КООРДИНАТАХ
 4. Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н.,  Бурлака О.П., До Нгок Лам, студенти ОТРИМАННЯ ПСЕВДОЧАСТОТНОЇ ПЕРЕДАТНОЇ ФУНКЦІЇ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ СТЕЖЕННЯ
 5. Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н.,  Федіна В.П., магістрант ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ  САР ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА АСИНХРОННОГО ЕНЕРГООЩАДНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ
 6. Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н.,  Сівак О.Ю., студент ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ MATLAB ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
 7. Бондзік С.М., магістрант; Пижов В.М., доцент, к.т.н. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ З ПІДПОРЯДКОВАНИМ ТА НЕЗАЛЕЖНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ
 8. Бур’ян С.О., асистент, Грищук Т.В., магістрантка Визначення границь роботи екстремального енергоефективного алгоритму для послідовного з’єднання насосів за відсутності реакції споживачів
 9. Ворощенко В.Ю., Савич О.Ю., магістранти, Бур’ян С.О., асистент Дослідження роботи перетворювача частоти ABB ACS150 з логічним контролером HITACHI EH-A23DRP
 10. Попович М.Г., професор, Клименко Є.О., магістрант РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА Шахтної підйомної установки ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ
 11. Коваленко І.О., доцент,  Гайдамака О.Г., магістрант ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МОДУЛЯ GPRS
 12.  Ковбаса С.М., к.т.н.; Воронко А.Б., Приступа Д.Л., магістранти Розробка функціональної схеми лабораторного Cтенду ДЛЯ дослідження електромеханічних систем на основі двигунів змінного струму
 13. Ковбаса С.М., к.т.н.; Приступа Д.Л., Воронко А.Б., магістранти Дослідження алгоритму керування кутовим положенням на основі двигуна постійного струму з незалежним збудженням
 14. Колесниченко С.П., ст.преп.; Бондарь А.А., магистрант СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ АВТОНОМНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ МЕТОДОМ ЛИНЕАРИЗАЦИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
 15. Король С.В., к.т.н., ст. викладач, Перепечай Л.М, студентка ВІРТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ
 16. Король С.В., к.т.н., ст. викладач, Смирнов С.А., студент УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 17. Кудін В.Ф. д.т.н.  проф., Топольський Д.В. магістрант СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА СЛІДКУЮЧОГО ПРИВОДА З УРАХУВАННЯМ ПРУЖНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНА
 18. Кудін В.Ф., проф.; Нікітенко О.В., магістрант ІНВАРІАНТНЕ СУБОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ КУТОВИМ РУХОМ НЕСТІЙКОГО КЕРОВАНОГО ОБ’ЄКТУ
 19. Кудін В.Ф. д.т.н.  проф., Савченко І.О. магістрант ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА ПЕРЕМІЩЕННЯ МОСТОВОГО КРАНУ З ГАСІННЯМ КОЛИВАНЬ ПІДВІШЕНОГО ВАНТАЖУ
 20. Островерхов М.Я., к.т.н., доц.; Андрейчук Д.І., студент РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНА ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ “SEGWAY”
 21. Островерхов М.Я., к.т.н., доц.; Бронцевич Р.С., магістрант АСУ ТП очищення води
 22. Островерхов М.Я., к.т.н., доц., Будішевська М.В., магістрантка СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ВЛАСТИВОСТЯМИ СЛАБКОЇ ЧУТЛИВОСТІ ДО ЗМІНИ ОПОРУ РОТОРА
 23. Островерхов Н.Я., к.т.н., доц., Славутская  Р.В., магистрантка ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СКОРОСТНОГО ЛИФТА СО СВОЙСТВАМИ СЛАБОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ ПАССАЖИРОПОТОКА
 24. Островерхов М.Я., к.т.н., доц.,; Тітов О.О., Левицький Д.М., студенти ЕЛЕКТРОПРИВОД ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ВЛАСТИВОСТЯМИ СЛАБКОЇ ЧУТЛИВОСТІ ДО ЗМІНИ НАПРУГИ МЕРЕЖІ
 25. Островерхов М.Я., к.т.н., доц.; Яремов О.І., магістрант СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ЛІНІЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ЕСТИМАТОРОМ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ЕЛЕМЕНТА
 26. Пересада С.М., проф., д.т.н.; Луцив-Шумский А.Ю., магистрант; Белецкий О.А., магістрант К ВОПРОСУ О РОБАСТНОСТИ АЛГОРИТМОВ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ К ВАРИАЦИЯМ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ РОТОРА: ЧАСТЬ 1 – УЛУЧШЕННОЕ КОСВЕННОЕ И ПРЯМОЕ ПОЛЕОРИЕНТИРОВАНИЕ
 27. Пересада С.М., проф., д.т.н.; Луцив-Шумский А.Ю., магистрант; Белецкий О.А., магистрант К ВОПРОСУ О РОБАСТНОСТИ АЛГОРИТМОВ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ К ВАРИАЦИЯМ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ РОТОРА: ЧАСТЬ 2 – ПРЯМОЕ ПОЛЕОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ РОБАСТИФИЦИРОВАННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ ПОЛНОГО ПОРЯДКА
 28. Пересада С.М. д.т.н., проф.; Макарчук О.М., магістрант ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ПО ВИКОРИСТАННЮ ЦИФРОВИХ СИГНАЛЬНИХ ПРОЦЕСОРІВ В ЕЛЕКТРОПРИВОДІ: ІДЕЯ РОЗРОБКИ
 29. Пєтухова Д.І., магістрант, Кіселичник О.І., доцент, к.т.н. НЕЙРОДАТЧИК ДЛЯ БЕЗДАТЧИКОВОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАПОРУ НАСОСУ
 30. Попович М.Г., професор,  Гайдамака О.Г., магістрант ЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ ЗАКОНУ КЕРУВАННЯ ІНВЕРТОРОМ БЕЗКОЛЕКТОРНОГО ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
 31. Потапенко О. В., магістрант, Кіселичник О. І., доцент, к.т.н. ЛінеарИзація Динамічної моделі насосної установки для синтезу СИСТЕМ керування напором та ПРОДУКТИВНІСТЮ
 32. Савич О.Ю., Ворощенко В.Ю., магістранти, Бур’ян С.О., асистент синтез логічних виразів для складання програми відпрацювання траєкторії руху для логічного програмованого контролера
 33. Бурьян С.О., ассистент , Сацкий И.С., студент 3-го курса Настройка качества управления электромеханических систем с помощью пакета Simulink Design Optimization
 34. Шматок С.О. проф., д.т.н.; Кононський О.В., магістрант СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА СИСТЕМИ ПОСАДКИ ЛІТАКА ПРИ ПОВНІЙ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ’ЄКТ КЕРУВАННЯ
 35. Теряев В.И., доц.; Манько В.В., магистрант 5 курса ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХКАНАЛЬНОЙ СЛЕДЯЩЕЙ САУ
 36. Теряєв В.І., доц.; Мельник А.О., магістрант 6 курсу ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОМПЕНСАЦІЇ ЛЮФТА ІЗ ПРУЖНІМ ЕЛЕМЕНТОМ
 37. Теряєв В.І., доц.; Мисник О.В., магістрант ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДКУЮЧОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЗМІННОГО СТРУМУ З КОВЗНИМ КЕРУВАННЯМ
 38. Пушкар М.В., асистент, Ульянченко С.В., магістрант, Кіселичник О.І., доцент, к.т.н. ГНУЧКІСТЬ КЕРУВАННЯ ДВИГУНАМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НА БАЗІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ПРИКЛАДІ ABB DCS800
 39. Шматок С.А. дтн, проф., Красных Д.В., магистр ОПТИМАЛЬНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА РАДИОТЕЛЕСКОПА
 40. Бовкунович В.С., ас.; Гаврилюк С.І., студент ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИЛОВІ МОДУЛІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
 41. Колесніченко С.П., ст.викладач; Коломис О.В., магістрант; Пєтухова К.І., студентка ВИЩІ ГАРМОНІКИ В СИСТЕМАХ ЕЛЕТРОЖИВЛЕННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ КОМПЕНСАЦІЇ
 42. Халимовский А.М., доцент, Максимов Д.В., студент УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕГО ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

7.2. План запланованих конференцій та семінарів на 2010 р.

7.2.1. Участь у ХVІІІ Міжнародній конференції „Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”, вересень 2010 р., Одеса.

7.2.2. Участь у ХІІІ Міжнародній науково-технічній конференції „Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах”, травень 2010 р., м. Кременчук.

7.2.3. Участь у American Control Conference 2011, San Francisco, California, USA, June29-July1.

7.2.4. Проведення загально-університетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”, грудень 2011 р.

7.3. Виставки

На виставці технопарку в листопаді 2010 було представлено три експонати: спеціалізований мікроконтролер для реалізації керування асинхронними електроприводами (проф. Пересада С.М., доц. Ковбаса С.М.), систему тестування електроприводів (проф. Пересада С.М., доц.. Ковбаса С.М.), зразок інтерактивного енергозберігаючого контролера насосної установки (доц. Кіселичник О.І.).

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти