ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Звіт про наукову роботу за 2010 рік

Звіт про наукову роботу за 2010 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2010 рік. Наукові дослідження у звітному 2010 р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія і практика складних електромеханічних систем автоматичного керування з підвищеними техніко-економічними і якісними показниками на основі двигунів обертового і поступального руху”.    Наукова робота кафедри була направлена на:

  • розробку та дослідження систем векторного керування електродвигунами змінного струму без давачів механічних координат;
  • синтез нелінійного, адаптивного та робастного керування в електромеханічних системах з машинами змінного струму;
  • проектування енергоефективних електромеханічних систем автоматизації турбомеханізмів;
  • розробку та дослідження електромеханічних систем на основі концепції зворотної задачі динаміки:
  • -асинхронні генератори з самозбудженням.

У звітному році виконувались дві науково – дослідних роботи: одна держбюджетна та одна госпдоговірна. Науково – дослідна робота № 2217ф “Основи теорії адаптивних електромеханічних систем автоматичного керування з векторно-керованими електродвигунами змінного струму в умовах неповної інформації”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота проводиться за пріоритетним напрямком програми міністерства “Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі”. Робота розпочалася в січні 2009 р., а завершується в грудні 2011 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2010 р. складав 142344 грн., в т.ч. на заробітну плату – 103771 грн. Госпдоговірна науково – дослідна робота № д\р01080007544 “Розробка програмного забезпечення блоку керування дослідного зразка тягового електроприводу та дослідження його характеристик”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., фінансується замовником, яким є Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства, м. Київ. Робота розпочалася в листопаді 2008 р., а завершується в грудні 2010 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2010 р. складав 10 тис. грн.

У 2010 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 14 співробітників професорсько – викладацького складу, серед них 4 доктори технічних наук та 9 кандидатів технічних наук. Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово – допоміжного складу було залучено за сумісництвом вісім осіб, в т.ч. :

  • 2 доктори технічних наук, професори: Пересада С.М., Попович М.Г.;
  • 3 кандидати технічних наук, серед них доценти Островерхов М.Я., Кіселичник О.І. та ст. викладач Колесніченко С.П.;
  • інженери Молчанова Н.Б., Бовкунович В.С. (асистент), Ворощенко В.Ю. (бакалавр, студент 5-го курсу денної форми).

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра заключила договір про співробітництво з інститутом електричних енергосистем Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина) на період з 2010 по 2015 рр. Кафедра співпрацює і має відповідний міжнародний договір з Другим Римським технічним університетом.

Звіт про наукову роботу за 2010 рік складається з наступних частин:

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

2. Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами

3. Інноваційна діяльність

4. Міжнародне наукове співробітництво

5. Аналіз наукового співробітництва з НАН України

6. Публікації

7. Конференції, семінари, виставки

8. Наукові досягнення

9. Організаційне забезпечення наукової діяльності.

10. Матеріальна база підрозділу

11.Проект плану розвитку підрозділу на 2011 р.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти