ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

2. Основні результати наукових досліджень 2010 р.

Основні результати наукових досліджень 2010 р. та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами

2. Основні результати наукових досліджень 2010 р. та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами

Наукова діяльність кафедри відповідає двом пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки:

1.Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

2.Енергетика та енергоефективність.

Наукова діяльність кафедри є в руслі стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні на 2003-2013 роки:

1.Модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології.

2.Розвиток інноваційної культури суспільства. Виробництво засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів і пов’язаних з транспортом пристроїв та обладнання, комплектуючих виробів, розробка  та впровадження новітніх технологій для їх складання (виготовлення).

Основні результати роботи кафедри:

  • захищена 1 кандидатська дисертація (1 підготовлена до захисту);
  • опубліковано 83 наукові праці (включаючи доповіді та тези доповідей на конференціях), із них 25 у фахових виданнях ВАК та 3 у закордонному виданнях;
  • зроблено 30 доповідей на конференціях загалом, з них 18 доповідей на повноформатних конференціях без вікового обмеження, у тому числі 3 доповіді на міжнародних закордонних конференціях та 15 доповідей  на  3-х міжнародних конференціях в Україні, а також 12 доповідей молодих учених кафедри на конференціях для молодих учених, аспірантів  та студентів;
  • проведено загально-університетську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”, де зроблено 42 доповіді студентів.
  • представлено три експонати: спеціалізований мікроконтролер для реалізації керування асинхронними електроприводами (проф. Пересада С.М., доц. Ковбаса С.М.), систему тестування електроприводів (проф. Пересада С.М., доц.. Ковбаса С.М.), зразок інтерактивного енергозберігаючого контролера насосної установки (доц. Кіселичник О.І.) на виставці технопарку „Київська політехніка”;
  • отримано 2 дипломи першого та 1 другого ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2009/2010 навчального року з галузі «Електротехніка та електромеханіка» (студенти Приступа Д.Л., Воронко А.Б., Бурик М.П.);
  • офіційно проопоновано 1 докторську та 3 кандидатські дисертації в університеті “Львівська політехніка” (проф. Пересада С.М., доц. Ковбаса С.М.), Донецькому національному технічному університеті (проф. Пересада С.М.) та Вінницькому національному технічному університеті (доц. Кіселичник О.І.);
  • у звітному році виконувались дві науково – дослідних роботи: одна держбюджетна та одна госпдоговірна. Науково – дослідна робота № 2217ф “Основи теорії адаптивних електромеханічних систем автоматичного керування з векторно-керованими електродвигунами змінного струму в умовах неповної інформації”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота розпочалася в січні 2009 р., а завершується в грудні 2011 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2010 р. складав 142344 грн., в т.ч. на заробітну плату – 103771 грн. Госпдоговірна науково – дослідна робота № д\р01080007544 “Розробка програмного забезпечення блоку керування дослідного зразка тягового електроприводу та дослідження його характеристик”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., фінансується замовником, яким є Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства, м. Київ. Робота розпочалася в листопаді 2008 р., а завершується в грудні 2010 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2010 р. складав 10 тис. грн.

Результати теоретично-експериментальних досліджень впроваджено в навчальний процес кафедри при викладанні дисциплін “Автоматизація електромеханічних систем” (впроваджено один  лабораторний стенд), “ Програмовані логічні контролери ” (впроваджено дві лабораторні роботи), “Силові перетворювачі електроприводів змінного струму”, “ Спецпитання електроприводу – 1”.. Результати досліджень також використано в 7-х магістерських та 5-ти бакалаврських випускних роботах. Залучались до науково-дослідних робіт 32 студент на безоплатній основі ( 1 на платній).

Дежбюджетна тема №2217 “Основи теорії адаптивних електромеханічних систем автоматичного керування з векторно-керованими електродвигунами змінного струму в умовах неповної інформації” відповідає напрямку 3 (енергетика та енергоефективність) і закінчується в грудні 2011. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2010 р. складав 142344 грн. По темі роботи опубліковано 17 статей та зроблено 10 доповідей на міжнародних конференціях. На даний момент розроблено теоретичні положення бездавачевого керування двигунами змінного струму та насосами водопостачання. Результати досліджень також використано в 7-х магістерських та 5-ти бакалаврських випускних роботах. Залучалось до науково-дослідної роботи 8 студентів (1 на платній основі).

Пріоритетний напрямок №3. Госпдоговірна НДР №404 „Розробка програмного забезпечення блоку керування дослідним зразком тягового електроприводу та дослідження його характеристик” (факультет електроенерготехніки та автоматики – керівник С. М. Пересада) (завершується в грудні 2010)

Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності №8.

У даному напрямку кафедрою АЕМС-ЕП виконувалася НДР з річним обсягом фінансування 10 тис. грн.

У звітному році опубліковано 5 наукових публікацій у фахових виданнях.

Метою роботи є розробка програмного забезпечення дослідного зразка тягового привода для перспективних моделей трамвайних вагонів і тролейбусів.

Реалізація цього заходу є актуальною і спрямована на вирішення питань:

– виробництва вітчизняного енергоефективного обладнання, яке забезпечує зменшення енергоспоживання рухомим складом міського електротранспорту;

– скорочення витрат на поточне технічне обслуговування та ремонт трамвайних вагонів і тролейбусів;

– підвищення надійності роботи рухомого складу міського електротранспорту;

– покращення якості та безпеки  пасажироперевезень міським електротранспортом.

В 2010 році створено лабораторний стенд з асинхронним двигуном потужністю 50 кВт для проведення стендових випробувань дослідного зразка тягового електроприводу в режимах частотного і векторного керування моментом. В результаті експериментальних досліджень встановлено, що показники якості керування та енергетичної ефективності дослідного зразка електроприводу в режимі векторного керування моментом асинхронного двигуна є вищими, у порівнянні з існуючими в широко розповсюджених системах частотного керування моментом.

Результати досліджень впроваджуються у промисловість.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти