факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ШАХТНИХ КЛІТЬОВИХ ПІДЙОМНИХ УСТАНОВОК

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ШАХТНИХ КЛІТЬОВИХ ПІДЙОМНИХ УСТАНОВОК

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ШАХТНИХ КЛІТЬОВИХ ПІДЙОМНИХ УСТАНОВОК
Печеник М.В., к.т.н., доц., Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Войтко О.А., магістрант

Одним із важливих частин технологічного процесу гірничого підприємства є шахтні підйомні установки. Особливі вимоги з точки зору безпеки і надійності пред’являють до клітьових підйомних установок, призначених для перевезення людей і вантажів [1]. Одним із напрямків підвищення рівня безпеки і надійності є забезпечення точності відпрацювання заданої діаграми швидкості.
В даний час більшість шахтних підйомників оснащені асинхронним електроприводом з реостатним пуском і електродинамічним гальмуванням. При цьому, похибка по шляху, яка накопичується в межах робочого циклу компенсується за рахунок ведення періоду дотягування, що спричиняє необхідність використовувати додаткове обладнання та приводить до збільшення часу циклу роботи і зменшенню продуктивності в цілому.
Головною причиною виникнення даних похибок являється нерівномірність завантаження підйомної установки при кожному циклові роботи [1]. Тому досить актуальним є завдання підвищення точності позиціонування за рахунок компенсації впливу зміни статичного навантаження електромеханічної системи.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ШАХТНИХ КЛІТЬОВИХ ПІДЙОМНИХ УСТАНОВОК Печеник М.В., к.т.н., доц., Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Войтко О.А., магістрант (pdf)

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняОсвітній процес в умовах карантину

З урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва (Детальніше - за посиланням) видано наказ про режим роботи університету у весняному семестрі. Освітній процес здійснюватиметься в дистанційному режимі відповідно до прийнятого торік Регламенту.

Останні оголошення
Партнери