ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Публікації за 2011 рік

Публікації за 2011 рік

Публікації за 2011 рік у фахових виданнях з переліку ВАК України

 1. Пересада С.М., Дымко С.С. Прямое векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток //Электромеханические и энергосберегающие системы. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 3/2011 (15) – с. 16-20.
 2. Пересада С.М., Дымко С.С. Прямое векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток: теория и результаты тестирования // Электротехнические и компьютерные системы. –Одесса. – 2011 – №03(79) – с. 28-31.
 3. Пересада С.М., Бовкунович В.С. Робастность алгоритмов косвенного векторного управления асинхронными двигателями к вариациям активного сопротивления ротора // ISSN 2074-2630 Наукові праці Донецького національного технічного університету №11. –Донецьк, ДонНТУ, 2011. с. 296–300.
 4. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Онанко А. Ю. Обобщенный алгоритм частотного управления асинхронными двигателями. Часть 1: синтез на основе второго метода Ляпунова // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 2/2011 (14). –C. 13 – 16.
 5. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Онанко А. Ю. Обобщенный алгоритм частотного управления асинхронными двигателями. Часть 2: результаты тестирования. // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 2/2011 (14). –C. 17 – 21.
 6. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Онанко А. Ю.Семейство алгоритмов отработки момента- потока асинхронного двигателя при косвенной ориентации по вектору потокосцепления статора  // Электротехнические и компьютерные системы. –Одесса.  №03 (79). –2011. –С. 25 – 27.
 7. Пересада С.М., Коноплинский М.А. Алгоритм одновременной идентификации активных сопротивлений статора и ротора асинхронного двигателя // Электротехнические и компьютерные системы. –Одесса.  №03 (79). –2011. –С. 270 – 271.
 8. Пересада С.М., Димко С.С. Порівняльне дослідження алгоритмів керування моментом асинхронного електропривода тролейбуса // Вісник Вінницького політехнічного інституту – 2011 – №6 – С. 134-137.
 9. Кудин В.Ф., Колесниченко С.П.. Субоптимальное нелинейное управление по критерию быстродействия на основе метода Белмана-Ляпунова // Радиоелектроника, информатика, управление. – 2011. – №1. – C. 144-149.
 10. Шматок С.О. , Петренко А.Б.Аналіз звадостійкості дискретних фільтрів оцінювання методом різницевої фазової площини. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем: Збірник наукових праць. Вип.5. Шматок С.О.  – Житомир : ЖВІ НАУ. 2011. – С. 88– 98.
 11. Шматок С.О.  Деякі джерела багатокритерійності задач дослідження операцій і рекомендації щодо їх розв’язання. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем . Збірник наукових праць. Вип.3. Шматок С.О.  – Житомир : ЖВІ НАУ. 2011. – С. 170–181.
 12. M. Pechenik, O. Kiselychnyk, S. Buryan, D. Petukhova Sensorless control of water supply pump based on neural network estimation //Electrotechnic and Computer Systems. Scientific and technical journal, №03(79), Odesa, 2011, pp. 462-466.
 13. Теряєв В.І., Островерхов М.О. Алгоритм скалярного керування лінійним асинхронним двигуном із компенсацією впливу кінцевих ефектів. – Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково – технічний журнал. –  Київ: «Техніка», 2011. – С. 32-34.
 14. Островерхов М.Я. Система керування формою штаби прокату за гібридним критерієм на основі безконтактних виконавчих пристроїв  / Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КНУ. 2011. – № 1(1). – С. 66-67.
 15. Островерхов М.Я., Яремов О.І. Пряме векторне керування швидкістю лінійного асинхронного двигуна на основі концепції зворотних задач динаміки  / Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КНУ. 2011. – № 1 (1), – С. 52-53.
 16. Островерхов М.Я., Пижов В.М., Бурик М.П. Підпорядкована система керування координатами електропривода на основі концепції зворотних задач динаміки  / Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КНУ. 2011. – №1 (1), – С. 94-95.
 17. Островерхов М.Я., Будішевська М.В. Система векторного керування швидкістю асинхронного двигуна з властивостями слабкої чутливості до параметричних збурень / Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КНУ. 2011. – С. 216-217.
 18. Островерхов М.Я., Канівець І.В. Завдання бажаної якості систем керування на основі концепції зворотних задач динаміки / Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КНУ. 2011. – С. 179-180.
 19. Островерхов М.Я., Гаврилюк С.І., Максимов Д.В. Концепція електроприводу візка / Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КНУ. 2011. – С. 216-217.
 20. Островерхов М.Я., Зайцев Д.О., Левицький Д.М. Електропривод постійного струму з властивостями слабкої чутливості до параметричних збурень. //Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КНУ. 2011.  – С. 177-178.
 21. Островерхов М.Я. Система автоматичного керування формою прокату за критерієм рівності швидкостей металу по ширині штаби на основі безконтактних виконавчих пристроїв / Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Електротехніка і енергетика”.– Донецьк: ДВНЗ “ДНТУ”. 2011.– № 11 (186),– С. 291–294.
 22. Островерхов М.Я. Система керування формою штаби прокату за гібридним критерієм на основі безконтактних виконавчих пристроїв / Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ. 2011. – № (14), – С. 35-38.
 23. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Система векторного керування асинхронним двигуном на основі концепції зворотної задачі динаміки  / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. –  Харків: ХНТУСГ. 2011. – №116. – С. 129-130.
 24. Пєтухова Д.І., Кіселичник О.І Нейромережевий оцінювач напору насосу водопостачання на основі вимірювання частоти напруги живлення та потужності привідного асинхронного двигуна// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. Пєтухова Д.І. – Кременчук: КНУ. 2011. –С.89-90.
 25. Пушкар М.В., Ульянченко С.В., Кіселичник О.І. Direct current motor control based on intelligent converters with ABB DCS800 application examples// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. Пушкар М.В. – Кременчук: КНУ. 2011. –С. 56-57.
 26. Потапенко О.В., Кіселичник О.І. Синтез регулятора продуктивності насосної установки// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. Потапенко О.В. – Кременчук: КНУ. 2011. –С. 331-332.
 27. M.Bodson & O.Kiselychnyk, “Nonlinear dynamic model and stability analysis of self-excited induction generators,” Proc. of the American Control Conference, San Francisco, CA, USA. – 2011. – P. 4574-4579. (Scopus)
 28. M.Bodson & O.Kiselychnyk, “On the capacitor voltage needed to trigger self-excitation in induction generators,” Proc. of 19-th Mediterranean Conference on Control and Automation, Corfu, Greece. – 2011. – P. 351-357. (Scopus)
 29. O.Kiselychnyk, M.Pushkar, M.Bodson, “Critical load of self-excited induction generators,” ISSN 2221-3805 Electrotechnic and Computer Systems, N. 03 (79), 2011. –Р.282-285.
 30. M.Pechenik, O.Kiselychnyk, S.Buryan, D.Petukhova, “Sensorless control of water supply pump based on neural network estimation,” ISSN 2221-3805 Electrotechnic and Computer Systems, N. 03 (79), 2011. pp.462-466.
 31. O.I.Kiselichnik & M.Bodson, Nonsensor control of centrifugal water pump with asynchronous electric-drive motor based on extended Kalman filter/ ISSN 1068-3712, Russian Electrical Engineering, 2011, Vol. 82, No. 2, pp. 69–75. Allerton Press, Inc., USA, 2011. (Scopus)
 32. Киселичник О. И., Бодсон М. Бездатчиковое управление центробежным насосом водоснабжения с приводным асинхронным электродвигателем на базе расширенного фильтра Калмана// Электротехника. – 2011. – N 2. – С. 9-16.
 33. Халімовський О.М., Гаврилюк С.І. Прецизійна система позиціювання променя лазера установки тестування структур біологічних матеріалів/ Електротехнічні та комп’ютерні системи. – Київ: Техніка, 2011. – № 03 (79). – С. 246-247.
 34. Халімовський О.М., Максимов Д.В. Керування якістю процесу виробництва нетканого матеріалу на основі аналізу його оптичних властивостей// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КНУ, 2011. –C. 237.
 35. Приймак Б.І., Бурлака О.П. Отримання псевдочастотної передатної функції об’єкта керування цифрової системи стеження підпорядкованої структури // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”.  Приймак Б.І. – Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 135-136.
 36. Приймак Б.І., До Нгок Лам. Оптимізація  електромеханічної системи автоматичного регулювання  швидкості  за допомогою генетичного алгоритму // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”. Приймак Б.І.– Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 181-182.
 37. Приймак Б.І., Гаман Ю.С., Клименко О.А.   Особливості  дискретної  реалізації  модифікованого регулятора положення електроприводу підпорядкованої  структури // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”.  Приймак Б.І.– Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 220-221.
 38. Приймак Б.І., Федіна В.П., Шпортенко М.І.   Визначення потрібної кількості нейронів мережі для обчислення енергетично оптимального потоку  ротора асинхронного двигуна // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”. Приймак Б.І. – Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 222-223.
 39. Приймак Б.І., Сівак О.Ю.   Дослідження дискретних систем автоматичного керування: приклади застосування MATLAB // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”.  Приймак Б.І.– Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 246-247.
 40. Приймак Б.І., Гаркович Н.В. Дослідження точності нейромережного оптимізатора  втрат потужності в асинхронному електроприводі // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2011. – № 3 (30). –  С. 58-61.
 41. Король С.В., Сергиенко О.В. Cравнительное исследование алгоритмов управления входным преобразователем // Электротехнические компьютерные системы. – Одеса, 2011. – № 03(79). – С. 317–318.
 42. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю., Король С.В., Савич О.Ю., Смірнов С.А. Автоматизація формування траєкторій при експериментальному дослідженні електромеханічних систем // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ. 2011. – №2, – С. 30-37.
 43. Король С.В., Тітов О.О. Синтез логічної моделі насосної установки для дослідження програм автоматизації // ISSN 2079-5106 Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у м. Кременчук.  Король С.В. – Кременчук: КНУ. 2011. –С.111-112.
 44. Бондзік С.М., Пижов В.М. Порівняння динаміки електромеханічних систем з різними типовими структурами регулювання координат. / Збірник матеріалів конференції «Проблеми енергозбереження в електричних системах» Кременчук, 2011. –Вип. 1, –С.190-191.
 45. Бур’ян С.О., Савич О.Ю. Порівняння різних методів синтезу відпрацювання заданої траєкторії руху для логічних програмованих контролерів// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук Бур’ян С.О. – Кременчук: КНУ. 2011. – С. 87-88.
 46. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосу на основі нейронної мережі та каталожних характеристик// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук. Бур’ян С.О. – Кременчук: КНУ. 2011. – С. 97-98.
 47. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю., Пушкар М.В. Концепція дослідження інтелектуальних промислових перетворювачів частоти// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук. Бур’ян С.О.  – Кременчук, КНУ, 2011. – с. 192-193.
 48. Бур’ян С.О. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування паралельно з’єднаними насосами водопостачання// Проблеми енергоресурсозбереження в електромеханічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КНУ, 2011. – № 1 (1). – С.160-161.
 49. Бур’ян С.О. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування паралельно з’єднаними насосами водопостачання // Інформаційний збірник Промелектро. «Промислова електроніка та електротехніка». –2011. – №4-5, – C.10-16.
 50. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Екстремальна електромеханічна система керування паралельно з’єднаними насосами водопостачання // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя: ЗНТУ. 2011. – №2,– С. 153-162.
 51. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю., Король С.В., Савич О.Ю., Смірнов С.А. Автоматизація формування траєкторій при експериментальному дослідженні електромеханічних систем // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ. 2011. –№2, – С. 30-37.

Публікації за 2011 рік у збірнику, що виходить за результатами конференції “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”:

Публікації за 2011 рік у СПЕА.

Сайт журналу можна знайти тут. З 2015 року журнал має електронну копію в відкритому доступі.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти