ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Публікації за 2008 рік

Публікації за 2008 рік

Публікації за 2008 рік у фахових виданнях з переліку ВАК України

 1. Shapoval I., S. Peresada, G. Asher, J. Clare “Torque and Reactive Power Control of Doubly-Fed Induction Machine with Matrix Converter” // Proc. of IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE, Cambridge, UK. –June 2008. (Scopus)
 2. Kudin, V.F., Kiselichnik, O.I. Quasi-optimal decentralized astatic automatic control system for asynchronous motor velocity control based on Lyapunov vector functions procedure (2008) Russian Electrical Engineering, 79 (1), pp. 8-15. (Scopus)
 3. Mino-Aguilar G., Moreno-Eguílaz J.M., Pryymak B., Peracaula J. An induction motor drive including a self-tuning loss-model based efficiency controller // Proc.  of the 23th  IEEE  conf. on Applied Power Electronics “APEC 2008”, Puebla, Mexico, 24-28 Feb., – 2008. – P. 1119-1125. (Scopus)
 4. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Бовкунович В.С. Управление моментом и потоком асинхронного двигателя без использования информации о токах статора. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М. Остроградського. –2008. –С. 88 – 92.
 5. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Бовкунович В.С., Крижановский В.П. Унифицированный контроллер на основе DSP TMS320LF2406A  для систем управления електроприводами. // Промэлектро, №4, 2008. – С. 45 – 49.
 6. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Бовкунович В.С. Адаптивное оценивание вектора потокосцепления асинхронного двигателя при неизвестных сопротивлениях статора и ротора // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. –2008. –Вып. . –С. 64–68.
 7. М.Г.Попович, М.Я.Островерхов. Математична модель безконтактних виконавчих пристроїв систем автоматичного керування параметрами штаби прокату // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2008. – № 3(50) Ч2, – С. 124-128.
 8. М.Г.Попович, М.Я.Островерхов. Система векторного керування зусиллям у штабі прокату на основі безконтактного виконавчого пристрою/ Вісник Харківського технічного університету. – 2008. – С. 105-110.
 9. Попович М.Г., Печеник М.В., Кіселичник О.І. Енергозберігаючі інтерактивні адаптивні системи автоматичного керування насосними установками з векторно-керованими асинхронними двигунами // Вісник Харківського національного технічного університету. – 2008.  – №30,– С.473 – 476.
 10. Попович М.Г., Кіселичник О.І., Бур’ян С.О., Бабаскін К.І.,  Адаптивні електромеханічні системи автоматичного керування насосними установками з векторно-керованими асинхронними двигунами // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2008. – №3(50)Ч1, – С. 72-78.
 11. Попович М.Г., Кіселичник О.І., Задачі автоматизації установок водопостачання на основі електромеханічних систем керування // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2008. – №3(50)Ч.2, – С.8-12.
 12. Патент України №31195, Попович М.Г., Кіселичник О.І. Енергоефективний спосіб керування відцентровою насосною установкою системи водопостачання. Зареєстровано 25.03.2008.
 13. Шматок С.О., Петренко А.Б. Область захоплення дискретних стохастичних слідкуючих вимірювачів неенергетичних параметрів радіосигналів. Вісник НАУ. – 2008. – № 3,  – С.1-8.
 14. Шматок С.О., Петренко А.Б. Розрізнення сигналів за параметром у дискретних фільтрах оцінювання. Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення. Техничні науки. Збірник наукових праць. Вип.1. Шматок С.О. – Житомир: ЖВІ НАУ. 2008. – С.34 – 45.
 15. Попович М.Г., Островерхов М.Я. Математична модель безконтактних виконавчих пристроїв систем автоматичного керування параметрами штаби прокату / Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ. 2008. – № 3 (50)Ч2,– С. 124-128.
 16. Попович М.Г., Островерхов М.Я. Система векторного керування зусиллям у штабі прокату на основі безконтактного виконавчого пристрою / Вісник НТУ „Харківський політехнічний інститут”. Тем. випуск „Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”. –  Харків: НТУ “ХПІ”. 2008. – №30, – С. 394-396.
 17. Островерхов М.Я. Метод синтезу регуляторів електромеханічних систем на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій руху / Вісник НТУ „Харківський політехнічний інститут”. Тем. випуск „Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”. – Харків: НТУ “ХПІ”. 2008. – №. 30, – С. 105-110.
 18. Приймак Б.І., Бур’ян С.О.,  Халімовський О.М. Оцінювач продуктивності відцентрової насосної установки на основі нейронної мережі // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”. Темат. вип. № 30. – 2008. – С. 589-591.
 19. Приймак Б.І., Малько М.П. Модифікований регулятор положення для електроприводів підпорядкованої структури з типовим налаштуванням контурів // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2008. – № 1 (19).  – С. 70-73.
 20. Приймак Б.І. Векторне керування асинхронним електроприводом з нейромережною оптимізацією енерговитрат // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2008. – № 3 (21),  – С. 61-71.

Публікації за 2008 рік у збірнику, що виходить за результатами конференції “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”:

Публікації за 2008 рік у СПЕА.

Сайт журналу можна знайти тут. З 2015 року журнал має електронну копію в відкритому доступі.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти