ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Публікації за 2005 рік

Публікації за 2005 рік

Публікації за 2005 рік у фахових виданнях з переліку ВАК України

  1. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Середа А. Н. Аналитическое решение проблемы идентификации параметров асинхронного двигателя // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. –2005. –Вып. 45. –С. 45–49.
  2. Kudin, V., Koláčný, J., Kiselychnyk, O. Suboptimal two-zone automatic control system of separately excited direct current motor velocity (2005) Mendel, 2005-January, pp. 196-201. (Scopus)
  3. Пересада С. М., Середа А. Н. Новый алгоритм идентификации электрических параметров асинхронного двигателя // Национальный технический университет Украины «КПИ». Енергетика: економіка, технології, екологія. –2005. –№ 2. –С. 75–85.
  4. Пересада С. М., Середа А. Н. Новый алгоритм идентификации электрических параметров асинхронного двигателя на основе адаптивного наблюдателя полного порядка // Техн. електродинаміка. –2005. –№ 5. – С. 32–40.
  5. Пересада С. М., Середа А. Н., Ковбаса С. Н. Экспериментальное тестирование алгоритмов идентификации электрических параметров АД // Промэлектро. –2005. –№ 3. –С. 43–48.
  6. М.Г.Попович, О.І.Кіселичник Електромеханічна система автоматичного керування продуктивністю паралельно-працюючих турбомеханізмів на основі принципу пасивності // Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Вісник НТУ”ХПІ”, Випуск 45, 2005. с.214-218
  7. Кудін В.Ф., Колесніченко С.П., Торопов А.В. Синтез субоптимального регулятора контура стабилизации усилия резания с учетом люфта исполнительного механизма». Вісник Національного технічного університету // Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005, №45. – с.82-85.
  8. Шматок С.О., Степаненко В.І. Оцінювання інформаційного сигналу в адитивній суміші з шумом невідомого типу. – К.: Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України, №1(31), 2005. –с.159-164.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти