факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

2017. Оборонов Т. Ю. Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок

Оборонов Т. Ю. Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок. – На правах рукопису.

Оборонов Т. Ю. Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, м. Київ, 2017.

Дисертація присвячена підвищенню якості функціонування синхронного електроприводу насосних установок (СЕП НУ). Рішення які пропонуються в роботі полягають у контролюванні в реальному часі НУ, та обслуговуванні за фактичним станом установки під час експлуатації. Діагностування поєднує методи аналізування миттєвих значень струмів і напруг СЕП, температури навколо установки й дозволяє визначати енергетичний і технічний стан електротехнічної установки та прогнозувати її залишковий ресурс. Створені програмно-апаратні засоби діагностування СЕП НУ – моделі, методики, алгоритми, програми та схемно-технічні рішення враховують дію експлуатаційних впливів – якість напруги живлення, режим навантаження і температуру навколо механізму. Працездатність та коректність розроблених моделей, методик, алгоритмів і програм підтверджено лабораторними експериментами і впровадженням.

Ключові слова: електромеханічна система, синхронний двигун, насосна установка, показники якості електроенергії, графік електричного навантаження, енергетичний стан, технічний стан.

Oboronov T. Models and diagnostic tools of energy and technical condition of synchronous electric drive of pumping units. – Manuscript.

Ph.D. thesis in Engineering Science with a degree 05.09.03 – Electrotechnical complexes and systems, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ” MES of Ukraine, Kyiv, 2017.

The thesis work deals with improving of quality of operation of synchronous electric drive pumping units (SED PU). Proposed by the work solutions lie in real-time PU controlling and condition-monitored maintenance (CMM) of the unit during operation. Undertaken researches of the influence of decreasing of quality of input voltage (voltage deviation, frequency deviation, voltage unbalance and voltage nonsinusoidality) and the value of the mechanical load on the energy characteristics of synchronous motors and their analysis confirm validity and adequacy of the developed models and methods of functional diagnostics of electric drive of pumping units.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняОсвітній процес в умовах карантину

З урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва (Детальніше - за посиланням), та у зв‘язку з продовженням карантину в Україні до 31 грудня дистанційний формат навчання для студентів також продовжується до 31 грудня. Про це під час засідання ректорату 19 жовтня повідомив перший проректор Юрій Якименко.

Останні оголошення
Партнери