Звіт про наукову роботу за 2010 рік

Звіт про наукову роботу за 2010 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2010 рік. Наукові дослідження у звітному 2010 р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія і практика складних електромеханічних систем автоматичного керування з підвищеними техніко-економічними і якісними показниками на основі двигунів обертового і поступального руху”.    Наукова робота кафедри була направлена на:

  • розробку та дослідження систем векторного керування електродвигунами змінного струму без давачів механічних координат;
  • синтез нелінійного, адаптивного та робастного керування в електромеханічних системах з машинами змінного струму;
  • проектування енергоефективних електромеханічних систем автоматизації турбомеханізмів;
  • розробку та дослідження електромеханічних систем на основі концепції зворотної задачі динаміки:
  • -асинхронні генератори з самозбудженням.

У звітному році виконувались дві науково – дослідних роботи: одна держбюджетна та одна госпдоговірна. Науково – дослідна робота № 2217ф “Основи теорії адаптивних електромеханічних систем автоматичного керування з векторно-керованими електродвигунами змінного струму в умовах неповної інформації”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота проводиться за пріоритетним напрямком програми міністерства “Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі”. Робота розпочалася в січні 2009 р., а завершується в грудні 2011 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2010 р. складав 142344 грн., в т.ч. на заробітну плату – 103771 грн. Госпдоговірна науково – дослідна робота № д\р01080007544 “Розробка програмного забезпечення блоку керування дослідного зразка тягового електроприводу та дослідження його характеристик”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., фінансується замовником, яким є Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства, м. Київ. Робота розпочалася в листопаді 2008 р., а завершується в грудні 2010 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2010 р. складав 10 тис. грн.

У 2010 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 14 співробітників професорсько – викладацького складу, серед них 4 доктори технічних наук та 9 кандидатів технічних наук. Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово – допоміжного складу було залучено за сумісництвом вісім осіб, в т.ч. :

  • 2 доктори технічних наук, професори: Пересада С.М., Попович М.Г.;
  • 3 кандидати технічних наук, серед них доценти Островерхов М.Я., Кіселичник О.І. та ст. викладач Колесніченко С.П.;
  • інженери Молчанова Н.Б., Бовкунович В.С. (асистент), Ворощенко В.Ю. (бакалавр, студент 5-го курсу денної форми).

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра заключила договір про співробітництво з інститутом електричних енергосистем Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина) на період з 2010 по 2015 рр. Кафедра співпрацює і має відповідний міжнародний договір з Другим Римським технічним університетом.

Звіт про наукову роботу за 2010 рік складається з наступних частин:

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

2. Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами

3. Інноваційна діяльність

4. Міжнародне наукове співробітництво

5. Аналіз наукового співробітництва з НАН України

6. Публікації

7. Конференції, семінари, виставки

8. Наукові досягнення

9. Організаційне забезпечення наукової діяльності.

10. Матеріальна база підрозділу

11.Проект плану розвитку підрозділу на 2011 р.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняКонсультаційно-інформаційний центр

На кафедрі АЕМС-ЕП з 01.07.2019 починає працювати центр з питань вступу абітурієнтів на спеціальність "141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітню програму (спеціалізацію) "Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність". Також працює гаряча лінія.
Детальніше - за посиланням.

Партнери