РЕАЛІЗАЦІЯ ОЦІНЮВАЧА ККД НАСОСУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНОЇ ЛОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СХЕМИ ALTERA CYCLONE V Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Печеник М.В., к.т.н., доц., Петровський Я.І.

Пристрої вимірювання координат та параметрів технологічних
об’єктів є невід’ємною складовою структури систем керування. В свою чергу
давачі, що надають інформацію про технологічні координати насосних
установок, є досить дорогими та у багатьох випадках їх неможливо змонтувати
або замінити без втручання в гідравлічну мережу. Одним із шляхів зменшення
давачів у системі є застосування штучних нейронних мереж, які на основі вже
відомих вимірюваних координат дозволяють оцінити значення інших
координат, наприклад продуктивності насосу [1], його коефіцієнт корисної дії
(ККД) [2] та інші. Останній неможливо виміряти безпосередньо, а відомі
непрямі способи [3] знову ж таки потребують встановлення додаткових давачів.
Тому актуальним завданням є побудова оцінювача ККД насосу на основі
нейронної мережі та експериментальна перевірка його працездатності.

РЕАЛІЗАЦІЯ ОЦІНЮВАЧА ККД НАСОСУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНОЇ ЛОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СХЕМИ ALTERA CYCLONE V Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Печеник М.В., к.т.н., доц., Петровський Я.І.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери