ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОБАСТНОСТІ АЛГОРИТМУ ПРЯМОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ БЕЗ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ КООРДИНАТ Сопіга М.В., магістрант, Ковбаса С.М., к.т.н., доц.

Системи векторного керування асинхронними двигунами (АД) без
вимірювання механічних координат (бездавачеве) серійно виробляються біль-
шістю ведучих виробників починаючи з середини 1990-х. Завдяки цьому вони
отримали широке застосування в електромеханічних системах технологічних
застосувань з середнім рівнем вимог до статичної і динамічної точності регу-
лювання кутової швидкості. Разом з тим, аналіз публікацій свідчить про те (див.
оглядові публікації [1] – [3]), що певного загально теоретичного рішення про-
блеми бездавачевого керування координатами АД до теперішнього часу не
знайдено. Однією з невирішених проблем є чутливість алгоритмів бездаваче-
вого керування до параметричних збурень.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОБАСТНОСТІ АЛГОРИТМУ ПРЯМОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ БЕЗ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ КООРДИНАТ Сопіга М.В., магістрант, Ковбаса С.М., к.т.н., доц.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери