СТІЙКІСТЬ РОБОЧИХ РЕЖИМІВ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРИ РОБОТІ З ІНДУКТИВНО-РЕЗИСТИВНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Пушкар М.В., асистент, Мориконь О.М., студент

Асинхронні генератори все частіше знаходять своє застосування в
невеликих автономних системах генерації електричної енергії для живлення
споживачів в районах, віддалених від електричної мережі. Проблема стійкості
робочих режимів автономних асинхронних генераторів із самозбудженням (АГ)
є все ще не досить вивченою. Актуальним є розвиток методів дослідження
стійкості самозбудження АГ та його аналіз. Математичний апарат
представлений в роботах [1–3] дозволяє не тільки отримати аналітичні вирази
для границь спонтанного та тригерного самозбудження, але й досліджувати
стійкість процесів самозбудження АГ.

СТІЙКІСТЬ РОБОЧИХ РЕЖИМІВ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРИ РОБОТІ З ІНДУКТИВНО-РЕЗИСТИВНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Пушкар М.В., асистент, Мориконь О.М., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери