СТІЙКІСТЬ РОБОЧИХ РЕЖИМІВ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРИ РОБОТІ З ІНДУКТИВНО-РЕЗИСТИВНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Пушкар М.В., асистент, Мориконь О.М., студент

Асинхронні генератори все частіше знаходять своє застосування в
невеликих автономних системах генерації електричної енергії для живлення
споживачів в районах, віддалених від електричної мережі. Проблема стійкості
робочих режимів автономних асинхронних генераторів із самозбудженням (АГ)
є все ще не досить вивченою. Актуальним є розвиток методів дослідження
стійкості самозбудження АГ та його аналіз. Математичний апарат
представлений в роботах [1–3] дозволяє не тільки отримати аналітичні вирази
для границь спонтанного та тригерного самозбудження, але й досліджувати
стійкість процесів самозбудження АГ.

СТІЙКІСТЬ РОБОЧИХ РЕЖИМІВ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРИ РОБОТІ З ІНДУКТИВНО-РЕЗИСТИВНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Пушкар М.В., асистент, Мориконь О.М., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери