ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З РІЗНИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ ПОТОКУ ЩОДО РЕАКЦІЇ НА НАКИДИ МОМЕНТА НАВАНТАЖЕННЯ Приймак Б.І., к.т.н., доц., Марчук В.М., Кучеренко В.В., магістранти

Класичні векторно-керовані асинхронні електроприводи (АЕП)
мають дві автономні системи автоматичного регулювання (САР) – САР
швидкості (положення) та САР потоку асинхронного двигуна (АД) [1]. В
економічних АЕП до САР потоку висуваються підвищені вимоги щодо
швидкодії. Це пояснюється тим, що при накиді істотного навантаження для
зменшення динамічної помилки швидкості момент двигуна має зростати
якомога швидше, а значить магнітний потік повинен швидко відновлюватися до
номінального рівня. При цьому на зростання потоку та момента впливає
обмеження струму статора АД. Тому актуально дослідити альтернативний до
традиційного пропорційно-інтегрального (ПІ) регулятора, яким може бути
комбінований модальний (КМ) регулятор [2].

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З РІЗНИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ ПОТОКУ ЩОДО РЕАКЦІЇ НА НАКИДИ МОМЕНТА НАВАНТАЖЕННЯ Приймак Б.І., к.т.н., доц., Марчук В.М., Кучеренко В.В., магістранти(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери