ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЕЙНО- КОНТАКТНИХ СХЕМ АВТОМАТИКИ Бур’ян С.О., асистент; Боднар Д.О., Мусієнко М.О.,студенти

На сучасному етапі розвитку автоматизації широке впровадження
знайшли програмовані логічні контролери (ПЛК). Дуже зручною мовою
програмування ПЛК є мова релейної логіки Ladder Diagram, що базується на
релейно-контактних схемах. Тому базою для вивчення основ програмування
таких контролерів є основи логічного синтезу дискретних схем автоматики з
представленням кінцевих виразів, що описують роботу логічної схеми, у
релейно-контактному варіанті. Розробка лабораторного стенду, на якому
студенти зможуть збирати та досліджувати релейно-контактні схеми із
використанням сучасного обладнання, є актуальною задачею.

ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЕЙНО- КОНТАКТНИХ СХЕМ АВТОМАТИКИ Бур’ян С.О., асистент; Боднар Д.О., Мусієнко М.О.,студенти(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери