МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВУХКАНАЛЬНОГОСЛЕДЯЩЕГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С МЕХАНИЧЕСКИМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ Теряев В.И., доц.; Манько В.В., магистрант 6 курса

Одним из перспективных способов повышения точности
следящих электроприводов по управляющему воздействию является
построение их на основе принципа двухканальности. Основное
преимущество таких электроприводов заключается в повышении порядка
астатизма, который равен сумме порядков астатизма составляющих каналов, а
также добротности, равной произведению добротностей каналов, без введения
дополнительных интеграторов в контур регулирования.
Для реализации двухканального следящего электропривода
используются дифференциальные механические передачи. Существующие
математические модели таких передач не учитывают наличие упругостей в
кинематической цепи.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВУХКАНАЛЬНОГОСЛЕДЯЩЕГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С МЕХАНИЧЕСКИМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ Теряев В.И., доц.; Манько В.В., магистрант 6 курса(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери