СТРУКТУРИ РОЗШИРЕНИХ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В ЗОРІЄНТОВАНИХ ЗА ПОЛЕМ СТАТОРА КООРДИНАТАХ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Благодір В.О., студент

Математична модель ідеалізованого асинхронного двигуна (АД),
яка широко використовується в задачах аналізу та синтезу систем керування
асинхронним приводом, не враховує магнітних втрат в осерді статора та
ротора, що називаються втратами у сталі чи залізі двигуна. Однак останнім
часом увага фахівців до вивчення впливу втрат у залізі на процеси керування
АД зростає. На сьогодні актуальною є отримання розширених
математичних моделей АД завдяки врахуванню втрат у залізі для орієнтування
рухомих координат за вектором потокозчеплення статора при живленні двигуна
від інвертора напруги. У асинхронному приводі орієнтування координат за
полем статора є доцільним в деяких практичних застосуваннях.
Особливістю таких систем є інваріантність до змін опору ротора АД.

СТРУКТУРИ РОЗШИРЕНИХ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В ЗОРІЄНТОВАНИХ ЗА ПОЛЕМ СТАТОРА КООРДИНАТАХ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Благодір В.О., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняВітаємо абітурієнтів із закінченням вступної компанії! За результатами конкурсних відборів на кафедру поступили на навчання за кошти держбюджету 30 студентів на основі диплому про середню освіту, 20 студентів-прискоренників, а також 27 магістрів професіональної програми підготовки (+ 3 контрактника та 1 іноземець), 3 магістри наукової програми підготовки.

Партнери