СТРУКТУРИ РОЗШИРЕНИХ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В ЗОРІЄНТОВАНИХ ЗА ПОЛЕМ СТАТОРА КООРДИНАТАХ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Благодір В.О., студент

Математична модель ідеалізованого асинхронного двигуна (АД),
яка широко використовується в задачах аналізу та синтезу систем керування
асинхронним приводом, не враховує магнітних втрат в осерді статора та
ротора, що називаються втратами у сталі чи залізі двигуна. Однак останнім
часом увага фахівців до вивчення впливу втрат у залізі на процеси керування
АД зростає. На сьогодні актуальною є отримання розширених
математичних моделей АД завдяки врахуванню втрат у залізі для орієнтування
рухомих координат за вектором потокозчеплення статора при живленні двигуна
від інвертора напруги. У асинхронному приводі орієнтування координат за
полем статора є доцільним в деяких практичних застосуваннях.
Особливістю таких систем є інваріантність до змін опору ротора АД.

СТРУКТУРИ РОЗШИРЕНИХ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В ЗОРІЄНТОВАНИХ ЗА ПОЛЕМ СТАТОРА КООРДИНАТАХ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Благодір В.О., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери