СТРУКТУРИ РОЗШИРЕНИХ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В ЗОРІЄНТОВАНИХ ЗА ПОЛЕМ СТАТОРА КООРДИНАТАХ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Благодір В.О., студент

Математична модель ідеалізованого асинхронного двигуна (АД),
яка широко використовується в задачах аналізу та синтезу систем керування
асинхронним приводом, не враховує магнітних втрат в осерді статора та
ротора, що називаються втратами у сталі чи залізі двигуна. Однак останнім
часом увага фахівців до вивчення впливу втрат у залізі на процеси керування
АД зростає. На сьогодні актуальною є отримання розширених
математичних моделей АД завдяки врахуванню втрат у залізі для орієнтування
рухомих координат за вектором потокозчеплення статора при живленні двигуна
від інвертора напруги. У асинхронному приводі орієнтування координат за
полем статора є доцільним в деяких практичних застосуваннях.
Особливістю таких систем є інваріантність до змін опору ротора АД.

СТРУКТУРИ РОЗШИРЕНИХ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В ЗОРІЄНТОВАНИХ ЗА ПОЛЕМ СТАТОРА КООРДИНАТАХ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Благодір В.О., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняПодача документів

Увага! До 24.07.18 можна подати документи в електронному вигляді на спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітню програму підготовки (спеціалізацію)
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”.

При виникненні питань звертайтесь до нас у консультаційний центр або за телефоном, детальніше тут.

Партнери