СТРУКТУРИ РОЗШИРЕНИХ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В ЗОРІЄНТОВАНИХ ЗА ПОЛЕМ СТАТОРА КООРДИНАТАХ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Благодір В.О., студент

Математична модель ідеалізованого асинхронного двигуна (АД),
яка широко використовується в задачах аналізу та синтезу систем керування
асинхронним приводом, не враховує магнітних втрат в осерді статора та
ротора, що називаються втратами у сталі чи залізі двигуна. Однак останнім
часом увага фахівців до вивчення впливу втрат у залізі на процеси керування
АД зростає. На сьогодні актуальною є отримання розширених
математичних моделей АД завдяки врахуванню втрат у залізі для орієнтування
рухомих координат за вектором потокозчеплення статора при живленні двигуна
від інвертора напруги. У асинхронному приводі орієнтування координат за
полем статора є доцільним в деяких практичних застосуваннях.
Особливістю таких систем є інваріантність до змін опору ротора АД.

СТРУКТУРИ РОЗШИРЕНИХ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В ЗОРІЄНТОВАНИХ ЗА ПОЛЕМ СТАТОРА КООРДИНАТАХ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Благодір В.О., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери