ЛІНЕАРИЗАЦІЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИНТЕЗУ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ НАПОРОМ ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ Потапенко О. В., магістрант, Кіселичник О. І., доцент, к.т.н.

З метою енергозбереження в насосних установках часто
реалізують замкнені за напором чи продуктивністю системи автоматичного
керування. Відповідно виникає необхідність проведення процедури
синтезу регуляторів. Оскільки для технічної реалізації таких систем
використовуються промислові перетворювачі частоти з вбудованими ПІД-
регуляторами, то результатом процедури синтезу повинні бути П, ПІ або ПІД
закони керування. Математична модель насосу (без привідного двигуна)
описується нелінійним диференціальним рівнянням першого порядку та
системою алгебраїчних рівнянь, які показують взаємозв’язок насосу та двигуна,
а також напору та продуктивності.

ЛІНЕАРИЗАЦІЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИНТЕЗУ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ НАПОРОМ ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ Потапенко О. В., магістрант, Кіселичник О. І., доцент, к.т.н.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери