ЛІНЕАРИЗАЦІЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИНТЕЗУ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ НАПОРОМ ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ Потапенко О. В., магістрант, Кіселичник О. І., доцент, к.т.н.

З метою енергозбереження в насосних установках часто
реалізують замкнені за напором чи продуктивністю системи автоматичного
керування. Відповідно виникає необхідність проведення процедури
синтезу регуляторів. Оскільки для технічної реалізації таких систем
використовуються промислові перетворювачі частоти з вбудованими ПІД-
регуляторами, то результатом процедури синтезу повинні бути П, ПІ або ПІД
закони керування. Математична модель насосу (без привідного двигуна)
описується нелінійним диференціальним рівнянням першого порядку та
системою алгебраїчних рівнянь, які показують взаємозв’язок насосу та двигуна,
а також напору та продуктивності.

ЛІНЕАРИЗАЦІЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИНТЕЗУ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ НАПОРОМ ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ Потапенко О. В., магістрант, Кіселичник О. І., доцент, к.т.н.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери