Про кафедру

       Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів денної, заочної та прискореної форм навчання за спеціалізацією „ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД” – однією з найбільш конкурентноспроможних спеціалізацій технічних вузів України. Підготовка фахівців здійснюється на основі комп’ютерних технологій в галузі кібернетичних та звичайних електромеханічних систем автоматичного керування робочих машин, установок, процесів (загалом об’єктів) та автоматизованого електропривода. Кафедра має найвищий IV рівень акредитації та здійснює також підготовку аспірантів за двома спеціальностями.

 Випускники спеціальності готуються для проектування, дослідження та експлуатації електромеханічних систем автоматизації об’єктів різних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства та інших сфер діяльності в області електромеханічних систем автоматизації загальнопромислових механізмів та електромехатронних систем автоматизації (системи на основі електронно-механічних пристроїв з комп’ютерним керуванням).

  Близько 2/3 виробленої в світі електричної енергії перетворюється за допомогою електромеханічних систем автоматизації та електроприводів в механічну енергію руху самих різних об’єктів в найширших сферах діяльності людини. Ускладнення завдань керування їх рухом потребує застосування новітніх теоретичних методів (в тому числі кібернетики) і комп’ютерно-інтелектуальних електромеханічних систем автоматизації.

Найширша і різноманітна сфера використання сучасних електромеханічних систем автоматизації та електроприводів визначає необхідність ґрунтовної базової підготовки фахівців широкого профілю в галузі теорії автоматичного керування та теорії електроприводу, автоматизації технологічних процесів та установок, обчислювальної техніки, електроніки, технічних засобів автоматизації, комп’ютерного моделювання та проектування. Випускники спеціальності одержують також необхідні знання з технологічних особливостей загальнопромислових об’єктів, електроприводів роботів та гнучких виробництв, електропостачання, організації виробництва, економіки, маркетингу та менеджменту.

Випускники кафедри завдяки широкому профілю ґрунтовної підготовки мають великий попит як у галузі виробництва, так і в проектно-конструкторської та наукової сферах.

У складі кафедри 10 учбових лабораторій, оснащених технічними засобами, що базуються на сучасних комп’ютерних технологіях.
Всі викладачі кафедри мають вчені ступені: 4 доктори технічних наук та 14 кандидатів технічних наук.
Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких Президент Національної академії наук України академік Б.Є.Патон, академік С.В.Свєчніков, член-кореспонденти: І.В.Волков, К.Г.Самофалов, В.Є.Тонкаль, сотні докторів та кандидатів технічних наук, міністри, керівники промислових об’єднань, підприємств, заводів, фірм.

Положення про кафедру

Матеріально-технічна база

Кафедра АЕМС-ЕП розміщується на площі 1063,4 кв.м. (корпус №20). Площа навчальних приміщень дорівнює 755,9 кв.м. Кількість навчальних лабораторій – 13, загальною площею 706,3 кв.м. У кожній лабораторії мають можливість розміститися до 25 студентів. Дві лабораторії використовуються як комп’ютерні класи, одна – як аудиторія кафедри. Крім того кафедра має кабінет курсового та дипломного проектування, загальною площею 49,6 кв.м. на 10 робочих місць.
Частина лабораторій, важке обладнання яких вимагало спеціальних фундаментів, розміщена в цокольному поверсі корпуса №20. До них відносяться лабораторії:

 1. теорії електропривода (№006-20);
 2. автоматизованого електропривода загально-промислових механізмів та електропостачання №016-20);
 3. автоматизації технологічних процесів (№015-20);
 4. автоматизованого електропривода для не електротехнічних спеціальностей (№017-20);
 5. систем автоматичного керування електроприводами (№007-20).
  Решта лабораторій розміщена на 4-му поверсі корпусу №20:
 6. лабораторія оптимізації режимів електроприводів (№406-20);
 7. теорії авторегулювання та керування (№407-20);
 8. електроприводів робото-технічних та електромехатронних систем (408-20);
 9. навчальний центр «Сучасні технології в автоматицації» (спільно з компанією ЕАТОN) (№412-20);
 10. навчальний центр «Сучасні технології в електромеханіці» (cпільно з компанією АББ Україна) (№413-20);
 11. автоматизованих електроприводів в металообробці та машинобудуванні (№413-20);
 12. комп’ютерний клас (№414-20);
 13. електричних апаратів (№415-20).

Крім того, кафедра має адміністративні та навчально-допоміжні приміщення загальною площею 307,5 кв.м. Таким чином, кафедра забезпечена навчальними приміщеннями для виконання навчальних програм зі студентами та приміщеннями для співробітників.
Балансова вартість лабораторного обладнання з розрахунку на одного студента денної форми навчання складає 886 тис. грн.. / 197 студ. = 4,5 тис. грн.
Колектив кафедри активно працює над модернізацією учбових лабораторій. За останні роки створено близько 20 нових лабораторних стендів. Cтворено лабораторії-навчальні центри «Сучасні технології в автоматизації» (спільно з компанією ЕАТОN) та «Сучасні технології в електромеханіці» (cпільно з компанією АББ Україна), в яких студенти кафедри отримують змогу працювати з сучасними зразками перетворювальної техніки та засобів автоматизації.
Кафедра добре забезпечена обчислювальною технікою. В розпорядженні студентів є 50 персональних комп’ютерів. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів дорівнює 25,4.
Кафедра налагоджує контакти з провідними фірмами, які спеціалізуються на випуску необхідного електротехнічного обладнання. Крім того, на стадії підписання знаходиться договір з фірмами Сіменс та СВ Альтера на поставку електротехнічного обладнання для комплектації лабораторій.
Кафедра підтримує тісні зв’язки з промисловими підприємствами та науковими установами свого регіону.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери