Освітня програма “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Накази та розпорядження

Нижче наведено блок Наказів та розпоряджень КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 1. Наказ № 3-21 02.02.2015 про затвердження положення про визнання в нтуу іноземних документів про освіту, наукові ступені та вчені звання
 2. Наказ 7-103 від 22.06.20 р. Про затвердження Положення про академ. мобільність
 3. Наказ 1-218 від 15.06.20 р. Про організаційні питання доуніверситетських підготовчих курсів
 4. Наказ 1-233 від 13.07.20 р. Про діяльність гуртків у КПІ
 5. Наказ 1-268 від 08.09.20 р. Про проведення самоаналізу діяльності кафедр ун-ту
 6. Наказ 1-273 від 14.09.20р. Про затвердження Положення про с-му оцінювання результатів навчання + 2 частина
 7. Наказ 1-281 від 16.09.20 р. Про проведення соц. опитування роботодавців
 8. Наказ 1-282 від 17.09.20 р. Про введення в дію освітніх програм ун-ту
 9. Наказ 7-91 від 27.05.20 р. Про заходи щодо удосконалення інформац. політики ун-ту
 10. Наказ 7-105 від 25.06.20 р. Про затвердження типових форм документів про надання додаткових освітніх послуг
 11. Наказ 7-124 від 20.07.2020 Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 12. Наказ 7-134 від 03.08.20 р. Про затвердження положення про підвищення кваліфікації НПП
 13. Наказ 7-137 від 05.08.20 Положення про контроль результатів
 14. Наказ 7-146 від 21.08.20 р. Про внесення змін до Метод. рекомендацій щодо відрядження, направлення на стажування, підвищення кваліфікації
 15. Наказ 7-149 від 26.08.20 р. Про укладання договорів про навчання між Ун-том та вступником
 16. Наказ 7-153 від 26.08.20 р. Про затвердження Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів та випускників КПІ
 17. Наказ 7-157 від 28.08.20 р. Про затвердження Положення про визнання в КПІ результатів попереднього навчання
 18. Наказ 7-164 від 09.09.20 р. Про затвердж. положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ
 19. Наказ 7-165 від 10.09.20 р. Положення про с-му внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 20. Наказ 7-170 про вирішення конфліктних ситуацій + 2 частина
 21. Наказ 7-173 л від 29.09.20 р. Про затвердження Порядку провед. конкурсного відбору НПП + 2 частина
 22. НАКАЗ № 1-76 від 25.02.2020 Про затвердження Положення про систему запобігання академічному плагіату + 2 частина
 23. Наказ 7-175 від 30.09.20 р. Про затвердж. положення про організац. інклюзивного навчання
 24. Наказ 7-179 від 01.10.20 р. Про затвердження Положення про індивід. навч. план
 25. Наказ 7-177 від 01.10.20 р. Про затвердж. положення про визнання в КПІ результатів навчання

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2020/2021 навчального року

і вступної кампанії 2021 року


Всього навчається: 178,
з них на бюджеті: 175.

ОголошенняОсвітній процес до кінця 1 семестру

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації, внесено зміни до Наказу по університету №НУ/222/2021 від 22.10.2021 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19", а саме:

 • всі форми навчання з 25.10.2021 до 31.12.2021 в КПІ ім. Ігоря Сікорського перевести в дистанційний режим (для здобувачів вищої освіти, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовчого відділення і довузівської підготовки);
 • термін впровадження дистанційного режиму навчання, передбаченого цими наказами, може переглядатись та змінюватись один раз на місяць не менш ніж за 10 календарних днів до набуття чинності таких змін.


 • Останні оголошення

  Партнери

  Центр міжнародної освіти