Освітня програма “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Випускні роботи магістрів 2021 (весна)

Випускні роботи наукових магістрів 2021

Випускні роботи наукових магістрів 2021.

В таблиці:

МД – магістерська дисертація,
A – abstract, – реферат, In – вступ, – перелік посилань.

Метою роботи є розробка та розвиток методів керування явнополюсними синхронними двигунами з постійними магнітами, спрямований на покращення ефективності електромеханічної системи.

В роботі представлено аналітичний огляд методів визначення індуктивностей IPMSM. Запропоно та експериментально впроваджено два тести для визначення індуктивностей. Отримані в тестах данi пропонується обробити чотирьма методами для отримання значень статичної та динамічної індуктивностей.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2020/2021 навчального року

і вступної кампанії 2021 року


Всього навчається: 178,
з них на бюджеті: 175.

ОголошенняОсвітній процес до кінця 1 семестру

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації, внесено зміни до Наказу по університету №НУ/222/2021 від 22.10.2021 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19", а саме:

  • всі форми навчання з 25.10.2021 до 31.12.2021 в КПІ ім. Ігоря Сікорського перевести в дистанційний режим (для здобувачів вищої освіти, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовчого відділення і довузівської підготовки);
  • термін впровадження дистанційного режиму навчання, передбаченого цими наказами, може переглядатись та змінюватись один раз на місяць не менш ніж за 10 календарних днів до набуття чинності таких змін.


  • Останні оголошення

    Партнери

    Центр міжнародної освіти