ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Звіт про наукову роботу за 2014 рік

Звіт про наукову роботу за 2014 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2014 рік. Наукові дослідження у звітному 2014 р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія складних багатовимірних електромеханічних систем”. Наукова робота кафедри була направлена на:

 • дослідження алгоритмів керування двигунами та технологічними параметрами транспортних засобів та асинхронними генераторами методом математичного моделювання та на експериментальних установках, проведення порівняльного аналізу;
 • розробку та дослідження алгоритмів векторного керування асинхронними двигунами, адаптивних до активних опорів статора і ротора;
 • розробку та дослідження алгоритмів векторного керування координатами асингхронних двигунів з властивостями інваріантності до варіацій активного опору ротора;
 • дослідження методів енергоефективного керування моментом тягових двигунів змінного струму;
 • розробку та дослідження методів керування асинхронними двигунами з врахуванням привої намагнічування;
 • розробку методів керування моментом і потокозчепленням асинхронних двигунів при статорному поле орієнтуванні.

У звітному році виконувалась одна науково – дослідна держбюджетна робота № 2511ф “Основи теорії векторно-керованих електромеханічних систем змінного струму з кінематичною парою кочення”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., яка фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота проводиться за пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки (згідно Закону України  №2519-IV від 09.10.2010 р.) «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», тематичний напрямок (згідно КМ України № 942 від 07.09.2011 р.) «Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук». Робота розпочалася в січні 2012 р., а завершується в грудні 2014 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2013 р. складав 155000 грн., в т.ч. на заробітну плату – 112179 грн.

У 2014 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 19 співробітників професорсько – викладацького складу, серед них 4 доктори технічних наук. Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово-допоміжного складу було залучено за сумісництвом шість осіб, в т.ч.:

 • 1 доктор технічних наук, професор Пересада С.М.;
 • 1 кандидат технічних наук, доцент Ковбаса С. М.;
 • 1 молодший науковий співробітник, асистент Димко С. С.;
 • 2 інженери ІІ кат. Приступа Д. Л. та Воронко А. Б.
 • 1 технік І кат. Благодір В. О. (аспірант)

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра співпрацює і має відповідні міжнародні договори з Другим Римським технічним університетом  та з інститутом електричних енергосистем Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина).

Звіт про наукову роботу за 2014 рік складається з (детальніше – документ звіту):

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

2. Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами

3. Інноваційна діяльність

4. Міжнародне наукове співробітництво

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України.

6. Публікації

7. Конференції, семінари, виставки

8. Наукові досягнення

9. Організаційне забезпечення наукової діяльності.

10. Матеріальна база підрозділу

11. Проект плану розвитку підрозділу на 2014 р.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти