ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Звіт про наукову роботу за 2013 рік

Звіт про наукову роботу за 2013 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2013 рік. Наукові дослідження у звітному 2013 р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія складних багатовимірних електромеханічних систем”. Наукова робота кафедри була направлена на:

 • розробку методів синтезу робастних алгоритмів векторного керування моментом-потокозчепленням асинхронних двигунів та технологічними параметрами транспортного засобу в умовах неповної інформації про вектор стану;
 • розробку методу адаптивного оцінювання зчеплення в кінематичній парі кочення з метою запобігання роботи в режимах з частковим та повним ковзанням;
 • розробку системи векторного керування моментом асинхронних двигунів, що забезпечує рух з максимальним тяговим зусиллям (“traction control”);
 • розробка математичної моделі системи керування напругою АГ;
 • розробку методів енергоефективного керування моментом тягових двигунів змінного струму за рахунок впливу на модуль вектора потокозчеплення для реалізації енергоощаджуючої функції «stop and go»;
 • розробку експериментальних установок для дослідження ЕМСАК електротранспорту та системи керування напругою АГ з самозбудженням.

У звітному році виконувалась одна науково – дослідна держбюджетна робота № 2511ф “Основи теорії векторно-керованих електромеханічних систем змінного струму з кінематичною парою кочення”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., яка фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота проводиться за пріоритетним тематичним напрямком НТУУ “КПІ” “1.7.5.3. Енергетична ефективність та енергозбереження”. Робота розпочалася в січні 2012 р., а завершується в грудні 2014 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2013 р. складав 155000 грн., в т.ч. на заробітну плату – 105600 грн.

У 2013 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 18 співробітник професорсько – викладацького складу, серед них 4 доктори технічних наук. Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово-допоміжного складу було залучено за сумісництвом вісім осіб, в т.ч.:

 • 1 доктор технічних наук, професор Пересада С.М.;
 • 1 доктор технічних наук, доцент Островерхов М.Я;
 • 1 кандидат технічних наук, доцент Ковбаса С. М.;
 • 1 кандидат технічних наук, ст. викл. Колесніченко С.П.;
 • 1 кандидат технічних наук, ст. викл. Бур’ян С. О.
 • 2 молодших наукових співробітники, асистенти Бовкунович В.С., Димко С. С.;
 • 1 технік ІІІ кат. Зайченко Ю. М. (студент 5го курсу, магістрант)

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра співпрацює і має відповідні міжнародні договори з Другим Римським технічним університетом  та з інститутом електричних енергосистем Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина).

Звіт про наукову роботу за 2013 рік складається з частин:

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

2. Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами

3. Інноваційна діяльність

4. Міжнародне наукове співробітництво

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України.

6. Публікації

7. Конференції, семінари, виставки

8. Наукові досягнення

9. Організаційне забезпечення наукової діяльності.

10. Матеріальна база підрозділу

11. Проект плану розвитку підрозділу на 2014 р.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти