ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

7. Конференції, семінари, виставки 2012 р.

Конференції, семінари, виставки 2012 р.

7. Конференції, семінари, виставки 2012 р.

Взято участь у 6-и конференціях, у тому числі в 5-х міжнародних та в 1-й закордонних. Усього в конференціях брало участь 17 співробітників кафедри, зроблено 14 доповідей на міжнародних конференціях. Також додатково представлено 35 доповідей на загально-університетську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”.

7.1.Конференції:

7.1.1 XIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки» (ПСЕ-2012), 4 – 8 червня 2012 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, 1 доповідь:

 1. Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Дымко С.С. «Робастне бездатчикове векторне керування асинхронним двигуном на основі адаптивного спостерігача зниженого порядку»

7.1.2. 16-th International Conference on Soft Computing. Mendel -2012. – Chech Republic. Brno. Огту 27 – 29.

 1. V.Kudin, M.Pechenik, S.Kolesnichenko On one generalization of nonlinear theory of analytical design of optimal regulators

7.1.3. XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (ПАЕП-2012), 17 – 22 вересня 2012 р., м. Миколаївка, АР Крим, 6 доповідей:

 1. Пересада С.М., С. Н. Ковбаса, А. Б. Воронко, Д. Л. Приступа «Порівняльне експериментальне тестування систем бездавачевого керування асинхронними двигунами»
 2. Пересада С.М., Дымко С.С. «Векторное управление скоростью асинхронного двигателя при максимизации соотношения момент-ток в условиях токового управления»
 3. Пересада С.М., Коноплінський М.А. Новий алгоритм ідентифікації активних опорів статора і ротора асинхронного двигуна.
 4. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов. Метод синтеза и робастность наблюдателей потокосцепления асинхронного двигателя, работающих в скользящих режимах.
 5. O.Kiselychnyk, M.Pushkar, M.Bodson, “Critical loads of induction generators with series self-excitation”
 6. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Оптимізація електромеханічних систем на основі концепції зворотних задач динаміки у поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій

7.1.4. IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві», 11-15 червня 2012 р., м. Алушта, АР Крим, 1 доповідь.

 1. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Системи підпорядкованого регулювання координатами електроприводів змінного та постійного струму на основі концепції зворотних задач динаміки

7.1.5. Х Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», 28, 29 травня, м Кременчук, 5 доповідей.

 1. Приймак Б.І., Бурлака О.П. Синтез нейронного регулятора швидкості асинхронного двигуна з частотним керуванням // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 157-158.
 2. Пушкар М.В., Савич О.Ю., Кіселичник О.І. Експериментальна установка для дослідження асинхронних генераторів із самозбудженням // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 159-160.
 3. Приймак Б.І., Гаркович Н.В., Гаман Ю.С. Покращення динамічних характеристик векторно-керованого асинхронного електроприводу за допомогою генетичного алгоритму // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 172-173.
 4. Халімовський О.М., Гаврилюк С.І. Автоматизація процесу тестування структур біологічних матеріалів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 182-184.
 5. Бур’ян С.О., Загороднюк Т.В. Екстремальний алгоритм керування коефіцієнтом корисної дії насосу для змішаного з’єднання агрегатів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 282-283.

7.1.6. ХХХVI науково-технічна конференція викладачів, аспірантів і співробітників Харківської національної академії міського господарства 24-26 квітня 2012р., м. Харків

 1. Островерхов М.Я., Яремов О.І. Динамічна модель одноіндукторного лінійного асинхронного двигуна з врахуванням крайових ефектів
 2. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Алгоритми керування підпорядкованих систем на основі концепції зворотних задач динаміки

 7.1.9. Семінари

7.1.9.1. Науковий семінар “Мікроелектромеханічні системи. Сучасний стан та перспективи розвитку”, доповідач професор Рочестерського університету США Ляшевський С.Е.

7.1.9.2. Науковий семінар кафедри по передніх результатах магістерських робіт. Квітень 2012.

7.1.9.3. Науковий семінар кафедри по передніх результатах магістерських робіт та кандидатських дисертацій аспірантів кафедри. Грудень 2012.

7.1.9.4. Науковий семінар кафедри по планових роботах докторанта Ковбаси С.М. Жовтень 2012.

7.1.9.5. Проведено 10 семінарів згідно плану наукових заходів кафедри, на яких представлено наукові результати, представлені на міжнародних конференціях, та 8 семінарів для магістрантів і аспірантів кафедри.

7.1.10. Проведено загально-університетську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”. Студентами кафедри зроблено 35 доповідей, доповіді надруковано в збірнику  матеріалів конференції. Серед них:

 1. Теряєв В.І., Бурлака О.П. Математична модель електроамгніта системи магнітного підвішування.
 2. Теряєв В.І., Ткаченко М.М. Математичне моделювання процесів обробки металів різанням.
 3. Поляков Г.В., Попович М.Г. Автоматизація промислової підйомної установки з дводвигунним векторнокерованим електроприводом
 4. Васевич А. В., Шматок С. О. Синтез модального регулятора двомасової електромеханічної системи навадення озброєння броньованої машини

7.2. План запланованих конференцій та семінарів на 2013 р.

7.2.1. Участь у ХX Міжнародній конференції „Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”, вересень 2013 р.

7.2.2. Участь у XIV міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика”, травень 2013 р.

7.2.3. Участь у XІ Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, квітень 2012 р.

7.2.4. Проведення загально-університетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”, грудень 2013 р.

7.2.5. Семінар «Векторне керування електромеханічними системами на основі машин змінного струму без вимірювання механічних координат» за результатами дисертаційної роботи Ковбаси С. М.

7.2.6. Семінар «Векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора» за результатами дисертаційної роботи Бовкуновича В. С.

7.2.7. Семінар «Адаптивне по відношенню до варіацій активного опору статора та ротора векторне керування в електромеханічних системах з асинхронними двигунами» за результатами дисертаційної роботи Коноплінського М.

7.2.8. Семінар «Стійкість робочих режимів автономних асинхронних генераторів із самозбудженням» за результатами дисертаційної роботи Пушкаря М. В.

7.2.9. Семінар «Електромеханічні системи з векторно-керованими двигунами змінного струму на основі принципу пасивності» за результатами дисертаційної роботи Онанко А. Ю.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти