ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Перелік доповідей за 2019 рік

Перелік доповідей за 2019 рік у СПЕА

Перелік доповідей за 2019 рік Міжнародної науково-технічної конференції

молодих учених, аспірантів і студентів

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ”

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

Київ-2019

Редакційна рада, що безпосередньо редагувала перелік доповідей за 2019 рік:

Яндульський О.С., декан, д.т.н., професор;

Чумак В.В., к.т.н., доц.;

Бур’ян С.О., к.т.н., доц.;

Котлярова В.В., ас.

Перелік доповідей за 2019 рік кафедри АЕМС-ЕП:

 1. Толочко О.І., д.т.н., проф., Носихін М.М., магістрант Порівняльний аналіз їздових випробувальних циклів для оцінки споживання електроенергії
 2. Хилько М.В., магістрант, Теряєв В.І., к.т.н., доц., Шаповал І.А., д.т.н, доц. Синтез регулятора для системи магнітного підвішування
 3. Рибка В. Ю., магістрант, Шаповал І. А., д.т.н., доц. Порівняльний аналіз тягових електроприводів швидкісних електромобілів
 4. Богута О.С., магістрант, Толочко О.І., д.т.н., проф. Розробка структурної математичної моделі електроприводу підйомного пристрою крана-маніпулятора
 5. Теряєв В.І., к.т.н., доц.; Шаповал О.С., студент Автоматизація завантажувально-розвантажувального комплексу в умовах неповного інформаційного забезпечення
 6. Теряєв В.І., к.т.н., доц.; Ястреба О.С., студент Методи вирівнювання навантажень у багатодвигунних асинхронних електроприводах
 7. Теряєв В.І., к.т.н., доц.; Семенов О.І., студент 6 к. Комплексна автоматизація та візуалізація технологічного процесу виробництва цементу
 8. Теряєв В.І., к.т.н., доц.; Ястреба О.С., студент Дослідження систем вирівнювання навантажень дводвигунного асинхронного електроприводу
 9. Rodkin D., student, Zinchenko O., student, Peresada S., prof. Survey of the IPMSM models considering saturation and cross-magnetization
 10. Максименко І.О., студент, Красношапка Н.Д., к.т.н., доцент Автоматизована електромеханічна система підтримки мікроклімату птахоферми
 11. Маліборський С.О., студент, Красношапка Н.Д., к.т.н., доц Методи апроксимації кривої намагнічування
 12. Зайченко Ю.М., асистент; Ісип М.О., студент Вимірювання кутового положення валу двигуна на основі інформації від резольвера
 13. Зайченко Ю.М. асистент, Гуцул О.О., студент Електропривод гаражного ролета макету розумного будинку
 14. Зайченко Ю.М., асистент., Постоялко Д.А., студент Контролер заряду акумуляторної батареї
 15. Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Печеник М.В., к.т.н., доц., Бабарова А.І., студентка Дослідження електромеханічної системи автоматизації послідовно з’єднаних насосів в пакеті SIMHYDRAULICS при зміні параметрів трубопроподу
 16. Жицький Б.О., магістрант, Пушкар М.В., к.т.н., доцент Концепція створення лабораторного стенду для дослідженння роботи системи багатоярусної парковки на базі контролера SIEMENS SIMATIC
 17. Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Землянухіна Г.Ю., аспірантка, Канєвський Р.О., студент Розробка лабораторного стенду для дослідження насосних установок в системах водопостачання
 18. Навроцький С.П., магістрант, Кабацков О.В., студент, Приймак Б.І., к.т.н., доц. Сучасний стан та тенденції розвитку робомобілів
 19. Пасєка Ю.В., Гусаковський М.В., студенти, Приймак Б.І., к.т.н., доц. Побудова лабораторного стенду для дослідження стійкості та якості лінійних САК
 20. Печеник М.В., к.т.н., доц., Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Волоха С.О., студент Аналіз впливу зміни навантаження на рівень динамічної похибки швидкості транспортного пристрою з ланцюговим тяговим елементом
 21. Печеник М.В., к.т.н., доц., Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Воят Г.Я., магістрант Аналіз точності відпрацювання заданої швидкості переміщення скіпа в точці входу в розвантажувальні криві
 22. М.О. Мірошниченко, магістрант, О.І. Толочко, д.т.н.,проф. Вибір конструкції та типу двигунів для вернстатів
 23. Христонько Х.В., маг., Ковбаса С.М., к.т.н., доц. Розрахунок потужності двигуна малогабаритного електромобіля
 24. Желінський М.М., асистент. Аналітичні співвідношення між напругою ланки постійного струму, потокозчепленням та кутовою швидкістю в системі векторно-керованого асинхронного генератора
 25. Беняшевська К.С., магістрантка, Борщ Р.І., магістрант, Ковбаса С.М., к.т.н., доц. Емулятор динаміки електричного транспортного засобу
 26. Ковбаса С.М. к.т.н. доц., Борщ Р.І., магістрант, Беняшевська К.С., магістрантка. Емулятор динаміки електричного транспортного засобу: результати експериментального тестуванння
 27. Лисенко М.С., магістрант; Король С.В., к.т.н., доц. Лабораторний практикум з основ програмування на мові SCL
 28. Квятковська А.О.; викладач,  Король С.В., к.т.н., доц.; Король Т.В.; Платон В.В., магістрантка Особливості переходу з протоколу IPV4 на IPV6 в цифрових мережах
 29. Пересада С. М., д.т.н., проф., Ніконенко Є. О., асп., Решетник В. С., асп. Метод експериментального визначення індуктивностей та магнітного потоку явнополюсних синхронних двигунів з постійними магнітами
 30. Ведєнєєв О.О.,магістрант Лабораторний стенд для експериментальних досліджень алгоритмів керування асинхронним електроприводом та електрогенеруючою системою на основі машини подвійного живлення з матричним перетворювачем
 31. Хомуйло Ю.О., магістрант; Король С.В. к.т.н., доц. Формування траєкторії заданого потокозчеплення в системі керування автономним асихронним генератором
 32. Отрошко А.О., студ., Пижов В. М., к.т.н., доц. Огляд методів компенсації мертвого часу інвертора напруги
 33. Вошкулат О.І., студент, Красношапка Н.Д., к.т.н., доцент. Концепція електромеханічної системи дровоколу
 34. Rodkin D., student, Zinchenko O., student, Peresada S., prof., Kiselychnyk O., prof Inductance determination of interior permanent magnet synchronous motor considering saturation
 35. S. Peresada, professor., Y. Nikonenko, Ph.D. student, V. Pyzhov, associate professor Control of the direct current electric drive based on indirect speed estimation

Перелік доповідей за 2019 рік інших доповідачів можна знайти за посиланням.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти