ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Публікації за 2015 рік

Публікації за 2015 рік

Публікації за 2015 рік : опубліковано загалом близько 50 наукових праць, з них 28 статей у фахових виданнях, 4 у SCOPUS та 3 за кордоном, одну монографію.

1. Публікації за 2015 рік : монографія

 1. Шматок С. А., Даник Ю. Г, Писарчук А. А. Введение в исследование операций. –ЖВИ им. С. П. Королева. Государственный университет телекоммуникаций. –2014. 240с.

2. Публікації за 2015 рік у фахових виданнях

 1. S. Bozhko, S. Dymko, S. Kovbasa, S. Peresada. MTA Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results // Proceedings on 2015 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles (ESARS): Paper SS2.1.5. – Aachen, Germany, 2015. – 6p. (Scopus)
 2. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко, В. О. Благодір. Порівняльний аналіз енергетичної ефективності алгоритмів прямого векторного керування моментом асинхронних двигунів з максимізацією співвідношення момент-струм // Технiчна електродинамiка. – 2015. – №4. – с. 36 – 40. (Scopus)
 3. С.М. Пересада, С.Н. Ковбаса, В.Н. Трандафилов, В.С. Бовкунович Адаптивное к вариациям активного сопротивления ротора векторное управление асинхронным двигателем на основе нелинейного принципа разделения // Технічна електродинаміка. – 2015. – №1. – С. 43–50. (Scopus)
 4. О.І. Кіселичник, С.М. Пересада, М.В. Печеник, М.В. Пушкар. Процеси самозбудження в автономних асинхронних генераторах зі змішаним самозбудженням// Техническая электродинамика. – 2015. – №3. – С. 33-39. (Scopus)
 5. Kudin, V.F., Pryymak, B.I. Suboptimal nonlinear control for operation speed criterion on the basis of invariant immersion method (2015) Journal of Automation and Information Sciences, 47 (11), pp. 36-47. (Scopus)
 6. Толочко О.І., Скоробогатова І.В. Розробка SPS-моделі системи «механічний вал» // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація”. – Красноармійськ, 2015.- №1(28)) – С. 47-53.
 7. O. Tolochko, D. Bazhutin Synthesis of a state-feedback controller to suppress structural vibrations of an overhead crane // Scientific and technical journal «Electrotechnic and computer systems», 2015. – No. 19(95). – P.66-70
 8. Толочко О. І. Розробка моделей складних електромеханічних систем в середовищі пакета MATLAB з використанням блоків додатку віртуального фізичного моделювання SIMSCAPE // Вісник НТУ «ХПІ». –Харків: НТУ «ХПІ». –2015. –с. 118-123.
 9. Теряєв В.І. Стабілізація системи електромагнітного підвішування з використанням акселерометра. – Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 4/2014 (28). – с. 71-78.
 10. Пересада С. М., Благодір В. О. Бездавачеве керування в системах на основі машини подвійного живлення: короткий аналітичний огляд // Вісник НТУ «ХПІ». –Харків: НТУ «ХПІ». –2015. –с. 44-47.
 11. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при плавній зміні навантаження // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничій журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 2/2015 (30). – С.67-73.
 12. Островерхов М. Я., Пыжов В. М. Оптимизация законов управления вентильно-индукторным електроприводом // Вісник НТУ «ХПІ». –Харків: НТУ «ХПІ». –2015. –с. 48-53.
 13. Бур’ян С. О., Печеник М. В., Боднар Д. О. Оптимальне керування насосною установкою з варіацією параметрів гідравлічної мережі // Вісник НТУ «ХПІ». –Харків: НТУ «ХПІ». –2015. –с. 54-59.
 14. Приймак Б. І. Властивості асинхронного електроприводу з максимізацією момента у зоні високих швидкостей ротора // Вісник НТУ «ХПІ». –Харків: НТУ «ХПІ». –2015. –с. 142-146.
 15. М.Я. Островерхов, В.М. Пыжов Робастная система управления синхронным двигателем с постоянными магнитами // Электротехнические и компьютерные системы – Автоматизированные электромеханические системы, № 19 (95),  2015 – Одесса. –ОНПУ. –С. 10 – 13.
 16. С.О. Шматок, О.С. Шматок, А.Б. Петренко Оцінювання ефективності та порівняння стратегій (рішень) за наявності невизначених факторів // Наукоємні технології №1. – 2015. – С. 28–32.
 17. Приймак Б.І., Халімовський О.М. Використання нейронної мережі для апроксимації типових нелінійних ланок систем автоматичного керування  // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2015. – № 3 (31). – С. 68-74.
 18. М. В. Печеник, В. С. Бовкунович, M. В. Пушкар Регулювання напруги асинхронного генератора із самозбудженням за допомогою електронного регулятора навантаження // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 3/2015 (31). – 82-88 с.
 19. Н. Д. Красношапка, В. С. Бовкунович Підвищення енергетичної ефективності нерегульованих асинхронних електроприводів при роботі з частими пусками // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 3/2015 (31). – 89-95 с.
 20. Красношапка Н.Д., Титаренко   А.С.   Аналіз режимів роботи нерегульованих асинхронних електроприводів з масивними феромагнітними екранами елементів короткозамкненого роторного контуру // Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2015. Вип. №6. В редакції.
 21. Приймак Б.І.  Поліпшення показників режиму гальмування асинхронного електроприводу завдяки максимізації момента двигуна // Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2015. Вип. №6. В редакції.
 22. С.М. Пересада, В.М. Трандафілов, М.М. Желінський Інваріантність до варіацій активного опоруротора в системах векторного керуванняасинхронними двигунами // Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2015. Вип. №6. В редакції.
 23. С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, Ю.М. Зайченко, А.Ю. Дученко Спостерігач гармонічного складу трифазного струму для паралельних активних фільтрів // Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2015. Вип. №6. В редакції.
 24. Теряєв В.І. Моделювання механізму компенсації люфта з пружним елементом // Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2015. Вип. №6. В редакції.
 25. О.М. Халімовський, О.Л. Сокольський, В.І. Сівецький, І.О. Мікульонок, А.А. Ніколаєв // Порівняльний аналіз ефективності стабілізації тиску з застосуванням регульованого та нерегульованого електроприводу екструдера  // Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2015. Вип. №6. В редакції.
 26. М.Я. Островерхов, В.М. Пижов Робастна система векторного керування швидкістю вентильно-індукторного електропривода // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 3/2015 (31). – 32-38 с.
 27. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, В. О. Благодір Умови персистності збудження та  формування заданого потокозчеплення в системах бездавачевого векторного керування асинхронними двигунами // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 4/2015 (32). 
 28. М. В. Печеник, С. О. Бур’ян, Л. М. Наумчук Дослідження характеру зміни втрат енергії в електромеханічній системі стрічкового конвеєра при пуску // Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2015. Вип. №6. В редакції.

3. Публікації за 2015 рік у зарубіжних виданнях

 1. S. Bozhko, S. Dymko, S. Kovbasa, S. Peresada MTA Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results // Proceedings on 2015 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles (ESARS): Paper SS2.1.5. – Aachen, Germany, 2015. – 6p. (Scopus)
 2. Pyzhov V., Ostroverkhov M. Effective energy conversion in switched inductor-type electrical drive // Proceedings of 3rd International Scientific Conference “Energy: regional problems and development opportunities”, October 23-25, 2015, Kutaisi, Georgia.
 3. Khalimovskyy O., Siwetskyy W., Kolosow O., Sokolskyy O. Anwendung des Extrusionsverfahrens bei der Bildung von reakto-plastischen Kompositionen mit kürzer niederfrequenter Ultraschallbehandlung. // Proc. of  conf.  “Technomer 2009” (ISBN 978-3-939382-12-6), Chemnitz, Germany, 12-13 Nov., 2015, [CD-ROM] Paper № P 7.2 (нім.)

Публікації за 2015 рік у збірнику, що виходить за результатами конференції “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”:

Публікації за 2015 рік у СПЕА.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти