ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Публікації за 2012 рік

Публікації за 2012 рік

Публікації за 2012 рік у фахових виданнях з переліку ВАК України

 1. Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Дымко С.С. Робастифицированное бездатчиковое векторное управление асинхронным двигателем на основе адаптивного наблюдателя пониженного порядка // Техническая электродинамика – 2012 – №2 – с.81-82. (Scopus).
 2. Kudin V., Pechenik M., Kolesnichenko S. On One Generalization of nonlinear theory of analytical design of optimal regulators // 16th International conference on soft Computing. “Mendel-2012”. – Brno(Czech Repablic). –  June 2012. –pp.381-387. (Scopus)
 3. M.Bodson & O.Kiselychnyk, “The complex Hurwitz test for the analysis of spontaneous self-excitation in induction generators,” IEEE Trans. on Automatic Control, issue 99 – 2012. 7 pages. IEEE early access article. (Scopus)
 4. O.Kiselychnyk, M.Pushkar, M.Bodson, “Critical loads of induction generators with series self-excitation” Electromechanical and energy saving systems. Thematic issue “Problems of automatic electric drive. Theory and applications.” N3/2012 (19). -2012. – Р.48-52. (Scopus)
 5. M.Bodson & O.Kiselychnyk, “Analysis of triggered self-excitation in induction generators and experimental validation” IEEE Trans. Energy Conversion, vol. 27, issue 2. – 2012. – P. 238–249. (Scopus)
 6. M. Векторне бездатчикове керування моментом асинхронного двигуна з орієнтацією за вектором потокозчеплення статора // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –№1. –2012. –С 93 – 97.
 7. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, Д. Л. Приступа. Идентификация электрических параметров асинхронного двигателя на основе адаптивного наблюдателя полного порядка // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ. –№4(20). –2012. –С. 10 – 13.
 8. Пересада С.М., Дымко С.С. Векторное управление скоростью асинхронного двигателя при максимизации соотношения момент-ток в условиях токового управления // Электромеханические и энергосберегающие системы – Кременчуг, 2012. – Вип.3/2012 (19). – С. 56 – 60.
 9. Пересада С.М., С. Н. Ковбаса, А. Б. Воронко, Д. Л. Приступа Сравнительное экспериментальное тестирование систем бездатчикового управления асинхронными двигателями // Электромеханические и энергосберегающие системы – Кременчуг, 2012. – Вип.3/2012 (19). – С. 137 – 141.
 10. Пересада С.М., Коноплінський М.А. Новий алгоритм ідентифікації активних опорів статора і ротора асинхронного двигуна // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) – С. 94 – 96.
 11. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов. Метод синтеза и робастность наблюдателей потокосцепления асинхронного двигателя, работающих в скользящих режимах // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) – С. 40 – 44.
 12. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Системи  підпорядкованого регулювання координатами електроприводів змінного та постійного струму  на основі концепції зворотних задач динаміки  / Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві»  (11-15 червня 2012 р.). – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ. 2012. – С.  137-139.
 13. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Оптимізація електромеханічних систем на основі концепції зворотних задач динаміки у поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій / Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ. – 2012. – № 2, – С. 143-147.
 14. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Експериментальне дослідження закону керування швидкістю електропривода при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій / Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ. 2012. – №3 (19), – С. 68-69.
 15. Пушкар М.В., Савич О.Ю., Кіселичник О.І. Експериментальна установка для дослідження асинхронних генераторів із самозбудженням// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. Пушкар М.В. – Кременчук: КНУ. 2012. –С.159-160.
 16. Халімовський О.М., Гаврилюк С.І. Автоматизація процесу тестування структур біологічних матеріалів. Кременчук// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КНУ, 2012. –C. 180-181.
 17. Приймак Б.І., Гаркович Н.В., Гаман Ю.С.   Покращення динамічних характеристик векторно-керованого асинхронного електроприводу за допомогою генетичного алгоритму // Збірник наук. праць Χ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”. Приймак Б.І. – Кременчук, КрДУ. – 2012.  – С. 172-173.
 18. Приймак Б.І., Бурлака О.П. Синтез нейронного регулятора швидкості асинхронного двигуна з частотним керуванням // Збірник наук. праць Χ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”. Приймак Б.І.– Кременчук, КрДУ. – 2012.  – С. 157-158.
 19. Бур’ян С.О., Загороднюк Т.В. Екстремальний алгоритм керування коефіцієнтом корисної дії насосу для змішаного з’єднання агрегатів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук. Бур’ян С.О. –Кременчук:КрНУ. 2012. – С.282-283.

Публікації за 2012 рік у збірнику, що виходить за результатами конференції “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”:

Публікації за 2012 рік у СПЕА.

Сайт журналу можна знайти тут. З 2015 року журнал має електронну копію в відкритому доступі.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти