ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Публікації за 2009 рік

Публікації за 2009 рік

Публікації за 2009 рік у фахових виданнях з переліку ВАК України

 1. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Бовкунович В.С. Сравнительное тестирование алгоритмов векторного и частотного управления моментом асинхронного двигателя  в электромеханических системах пассажирского электротранспорта // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М. Остроградського. –2009. Вип.. 4/2009 частини 1. –С. 13 – 16.
 2. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Бовкунович В.С. Грубое векторное управление моментом и потоком асинхронного двигателя: теория и экспериментальное тестирование // Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» науково-технічного журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. –с. 69 – 73.
 3. Пересада С. М., Король С. В., Болотников А. Ю. Синтез алгоритма векторного управления моментом и реактивной мощностью машины двойного питания. // Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» науково-технічного журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. –с. 40 – 43.
 4. Пересада С. М., Король С. В., Болотников А. Ю. Аналитическое исследование алгоритмов управления моментом и реактивной мощностью статора машины двойного питания. // Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» науково-технічного журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. –с. 76 – 79.
 5. Пересада С. М., Шаповал І. А., Михальський В. М., Соболєв В. М., Чехет Е. М. Керування кутовою швидкістю машини подвійного живлення з матричним перетворювачем. // Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» науково-технічного журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. –с. 111 – 114.
 6. Попович М.Г., Островерхов М.Я. Синтез регуляторів системи керування формою штаби прокату на основі концепції зворотних задач динаміки при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2009. – № 4(57)Ч1, – С. 25-28.
 7. Попович М.Г., Приймак Б.І., Бур’ян С.О. Електромеханічна система автоматизації  насосної установки з оцінюванням продуктивності за допомогою нейронної мережі // Вісн. Кременчуцького державного політехн. ун-ту ім. М.Остроградського. – 2009. – № 3(56)Ч2,  – С. 57-59.
 8. Кудин В.Ф., Яремов О.І., Карімі Мохсен. Адаптивна система стабілізації зусилля різання процесу металообробки з еталонною моделлю. Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. Кудин В.Ф. – Кременчук: КДПУ. 2009.
 9. Петренко А.Б., Шматок О.С. Визначення порогу обнуління області захоплювання стохастичного дискретного стежного вимірювача параметрів повітряних цілей на основі умов сталості». Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : Збірник наукових праць. Вип.2. Петренко А.Б.  – Житомир : ЖВІ НАУ. 2009. – С. 158–161.
 10. Шматок С.О., Петренко А.Б. Обчислення областей захоплювання детермінованого дискретного стежного вимірювача параметрів радіосигналів з фільтром оцінювання другого порядку. Захист інформації. – 2009. – № 4, – С.65–69.
 11. Галиновский А.М., Коваленко И.Е., Ленская Е.А., Стартерные режимы машин двойного питания. – Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» науково-технічного журналу «Електроінформ»-Львів:ЕКОінформ, 2009.– 516 с.
 12. Ковальчук О.В., Коваленко І.О., Тимохін О.В., Димко С.С., Цифровий контролер струму збудження навантажувальної машини. – Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» науково-технічного журналу «Електроінформ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. – 516 с.
 13. Теряєв В.І., Островерхов М.О. Електромеханічна система автоматичного керування профілем полоси з використанням лінійних асинхронних двигунів. – Збірн. матер. VII Всеукраїнської науково – техн. конф. молодих учених і спеціалістів. Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук: ІЕЕКТ. 2009. – С. 163-165.
 14. Система автоматичного керування положенням штаби з векторно-керованими двигунами та властивостями природної адаптації  / М.Я.Островерхов, М.П.Бурик  / / Львів: Електроінформ. Тематичний випуск „Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика”. 2009. –  С. 124-125.
 15. Попович М.Г., Островерхов М.Я. Синтез регуляторів системи керування формою штаби прокату на основі концепції зворотних задач динаміки при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій / Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ. 2009. – № 4 (57) Ч1, – С. 25-28.
 16. Островерхов М.Я., Сигаєв О.Л., Бурик М.П. Універсальна система векторного керування швидкістю асинхронного двигуна на основі концепції зворотних задач динаміки при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій руху / Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ. 2009. – № 3 (56) Ч2, – С. 31-34.
 17. Островерхов М.Я., Бурик М.П., Славутська Р.В. Робастна система векторного керування асинхронним двигуном на основі мінімізації функціоналів миттєвих значень енергій руху / Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VІI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. Островерхов М.Я.– Кременчук: КНУ. 2009. – С. 114-116.
 18. Островерхов М.Я., Філоменко А.А. Математична модель електромеханічної системи керування положенням штаби прокату / Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VІI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. Островерхов М.Я.– Кременчук: КНУ, – 2009. – С. 177-178.
 19. Kiselychnyk О., Bodson M., Werner H. Interactive energy saving control of water supply pump based on pressure measurement // Transactions of Kremenchuk State Polytechnic University. Kremenchuk: KSPU, N3/2009 (56), part 1, 2009. pp.166-171.
 20. Kiselychnyk О., Bodson M., Werner H.Overview of energy efficient control solutions for water supply systems // Transactions of Kremenchuk State Polytechnic University. Kremenchuk: KSPU, N3/2009 (56), part 1, 2009. pp.40-45.
 21. Kiselychnyk О., Buryan S., Bodson M., Werner H. Improved interactive energy saving control algorithms of water supply pump based on head measurement // Scientific and technical journal “Electroinform”, Lviv, 2009. pp.349-354.
 22. Khalimovskyy O., Pryymak B. Synthese des Fuzzy-Reglers für Temperaturstabilisierung bei der  Polypropylenvliesstoffherstellung // Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» н.-т. журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. –  С. 423-424.
 23. Khalimovskyy O., Pryymak B. Ein intellektuelles Temperaturstabilisierungssystem  für die Vliesstoffherstellung // Proc. of  conf.  “Technomer 2009” (ISBN 978-3939382-09-06), Chemnitz, Germany, Nov., 2009, [CD-ROM] Paper № PQP 1, 5 p. (нім.)
 24. Приймак Б.І., Благодір В.О.  Модель асинхронного двигуна в зорієнтованих за головним потокозчепленням координатах при врахуванні втрат у залізі //  Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» н.-т. журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. –  С. 99-100.
 25. Макарчук О.М., Бур’ян С.О. Автоматизоване обчислення стійкості лінійних систем у пакеті MATLAB //Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук. Макарчук О.М. – Кременчук: КДПУ. 2009. – С.143-145
 26. Бур’ян С.О., Білецький О.О. Моделювання системи керування продуктивністю відцентрової насосної установки за умов зміни гідравлічного опору мережі//Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук. Бур’ян С.О.  – Кременчук: КДПУ. 2009. – С.96-98.

Публікації за 2009 рік у збірнику, що виходить за результатами конференції “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”:

Публікації за 2009 рік у СПЕА.

Сайт журналу можна знайти тут. З 2015 року журнал має електронну копію в відкритому доступі.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти