факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

2010. Торопов А. В. Субоптимальное нелинейное управление электроприводом системы стабилизации усилия резания при металлообработке

Торопов А.В. Субоптимальне нелінійне керування електроприводом системи стабілізації зусилля різання при металообробці. – Рукопис.

Торопов А. В. Субоптимальне нелінійне керування електроприводом системи стабілізації зусилля різання при металообробці : дис. канд. техн. наук : 05.13.07 – автоматизация процессов управления / А.В. Торопов. – К., 2009. – 189 л. + CD-ROM.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування. – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, 2009. алгоритм електропривід різання

Дисертація присвячена питанням розробки та дослідження нелінійних субоптимальних алгоритмів керування електроприводом системи стабілізації зусилля різання при металообробці, а також створенню на їхній основі систем керування, що забезпечують високу продуктивність обладнання та якість обробки деталей. Розроблена уточнена математична модель контуру стабілізації зусилля різання з врахуванням інерційності процесу різання, наявності зазорів та пружності у механічній передачі, зазору у направляючих, пружності супорта, обмеження на керування, а також зовнішніх збурень коливального характеру. Вирішена задача аналітичного конструювання нелінійного субоптимального регулятора контуру стабілізації зусилля різання методом динамічного програмування без врахування зовнішніх збурень. Синтезован нелінійний субоптимальний закон керування з урахуванням зовнішніх збурень методом Айзекса – Беллмана з використанням концепції методу “занурення” при ігровій постановці задачі. Реалізована експериментальна система стабілізації зусилля різання на основі РСІ – плат, за допомогою якої виконано тестування отриманого нелінійного субоптимального закону керування.

Ключові слова: система оптимального керування, контур стабілізації зусилля різання, процес різання, метод динамічного програмування.

Toropov A.V. Suboptimal nonlinear control of cutting force stabilization system electrodrive under metal processing. – Manuscript.

The problem of analytical design of nonlinear suboptimal regulator of control system stabilization by dynamic programming method without considering of external disturbances is decided. Nonlinear suboptimal control law of cutting force stabilization loop electrodrive is synthesized by dynamic programming method using conception of “immersion” method under game problem. Experimental system of cutting force stabilization system on the basis of PCI – cards, which allows the experimental investigation of the synthesized nonlinear suboptimal control law.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери