факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

2016. Пушкар, М.В. Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронним генераторами

Пушкар, М.В. Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронним генераторами

Пушкар, М. В. Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронними генераторами [Текст] : автореферат… канд. техн. наук, спец.: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / Пушкар М. В. – К. : Ін-т електродинаміки, 2016. – 20 с.

П93     Пушкар, М.В. Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронним генераторами : дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 01.12.2016 р. / М.В. Пушкар ; наук. керівн. М.В. Печеник ; опон. Л.І. Мазуренко, Ю.В. Зачепа. – Київ, 2016. – 20 с.

Пушкар Микола Васильович, асистент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електропривода Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» МОН України: «Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронними генераторами» (05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спецрада Д 26.187.01 в Інституті електродинаміки НАН України (03680, м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. 456-91-15).

Науковий керівник – Печеник М. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електропривода (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України).

Опоненти: Мазуренко Л. І., доктор тех. наук, завідувач відділу електромеханічних систем (Інститут електродинаміки НАН України); Зачепа Ю. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри систем автоматичного керування та електропривода (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського). (134/8)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняЗ урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва, освітній процес в жовтні 2020 року (осінній семестр 2020/2021 навчального року):
- для старших курсів продовжує здійснюватися в дистанційному режимі відповідно до наказу ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського від 21.08.2020 № 7/148 «Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року». Навчання проходитиме за Регламентом організації освітнього процесу в дистанційному режимі.
- для першого курсу навчання здійснюється в змішаному режимі з 21.09.2020 за гнучким графіком з декількома тижнями очного навчання відповідно до Наказу ректора № 1/266а від 04.09.2020 “Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року для здобувачів вищої освіти 2020 року зарахування”. Ознайомитися з особливостями початку навчального року для першокурсників бакалаврату можна тут.

Партнери